Back

PLANUL URBANISTIC ZONALpentru lucrarea de investiții Poligon pentru pregătirea de specialitate a personalului de intervenție în situații de urgență din România și Ucraina - Siret

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava  anunță publicul interesat că în urma analizării  „PLANUL  URBANISTIC  ZONALpentru lucrarea de investiții Poligon pentru pregătirea de specialitate a personalului de intervenție în situații de urgență din România și Ucraina,  în orașul Siret, strada Sucevei, fn., județul  Suceava, în  urma consultărilor realizate în cadrul Comitetului Special Constituit la APM Suceava în data  de 04.04.2018  conform  prevederilor  Art.10  din H.G. 1076/2004  planul menţionat  a fost încadrat în categoria planurilor care nu se supun evaluării de mediu urmând a fi adoptat fără aviz de mediu.

 In  termen de  10   zile calendaristice de la data apariţiei prezentului anunţ, publicul poate face propuneri motivate de reconsiderare a acestei decizii în scris la Agenţia  pentru  Protecţia Mediului Suceava, Str. Bistritei, nr. 1A, Suceava, Tel: 0230 514056, Fax: 0230 514059, office@apmsv.anpm.ro