Back

PLANUL URBANISTIC DE DETALIU- alipirea parcelelor cu numerele cadastrale 36658 și 36619, în vedrea construirii unui bloc de locuințe cu regim de înălțime D+P+2E+ +M, locuri de parcare, împrejmuire, sistematizare verticală, branșamente/racorduri la rețelele de utilități tehnico edilitare, organizare de șantier, pe parcela nou formată și obținerea autorizației de construire

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava  anunță publicul interesat că în urma analizării  „PLANUL  URBANISTIC  DE DETALIU- alipirea parcelelor cu numerele cadastrale 36658 și 36619, în vedrea construirii unui bloc de locuințe cu regim de înălțime D+P+2E+ +M, locuri de parcare, împrejmuire, sistematizare verticală, branșamente/racorduri la rețelele de utilități tehnico edilitare, organizare de șantier, pe parcela nou formată și obținerea autorizației de construire”,  în municipiul Suceava, strada Ion Irimescu, județul Suceava, , în urma consultărilor realizate în cadrul Comitetului Special Constituit la APM Suceava în data  de 04.04.2018  conform  prevederilor  Art.10  din H.G. 1076/2004  planul menţionat  a fost încadrat în categoria planurilor care nu se supun evaluării de mediu urmând a fi adoptat fără aviz de mediu.

 In  termen de  10   zile calendaristice de la data apariţiei prezentului anunţ, publicul poate face propuneri motivate de reconsiderare a acestei decizii în scris la Agenţia  pentru  Protecţia Mediului Suceava, Str. Bistritei, nr. 1A, Suceava, Tel: 0230 514056, Fax: 0230 514059, office@apmsv.anpm.ro