Back

PLANUL URBANISTIC DE DETALIU- Construire lăcaș de cult

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava  anunță publicul interesat că în urma analizării  „PLANUL URBANISTIC  DE DETALIU- Construire lăcaș de cult”,  în satul Voitinel, comuna Voitinel, județul Suceava,  în urma consultărilor realizate în cadrul Comitetului Special Constituit la APM Suceava în data  de 09.05.2018  conform  prevederilor  Art.10  din H.G. 1076/2004  planul menţionat  a fost încadrat în categoria planurilor care nu se supun evaluării de mediu urmând a fi adoptat fără aviz de mediu.

In  termen de  10   zile calendaristice de la data apariţiei prezentului anunţ, publicul poate face propuneri motivate de reconsiderare a acestei decizii în scris la Agenţia  pentru  Protecţia Mediului Suceava, Str. Bistritei, nr. 1A, Suceava, Tel : 0230 514056, Fax : 0230 514059, office@apmsv.anpm.ro