Back

PLANUL URBANISTIC ZONAL - și Regulament de urbanism aferent , în vederea construirii unui bloc de locuințe colective, cu spații comerciale la parter, cu regim mediu/mare de înălțime, împrejmuire, amenajare locuri de parcare, sistematizare vertical și branșamente/racorduri la rețelele de utilități tehnico-edilitare

Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava  anunță publicul interesat că în urma analizării  „PLANUL   URBANISTIC   ZONAL  -  și Regulament de urbanism aferent , în vederea construirii unui bloc de locuințe colective, cu spații comerciale la parter, cu regim mediu/mare de înălțime, împrejmuire, amenajare locuri de parcare, sistematizare vertical și branșamente/racorduri la rețelele de utilități tehnico-edilitare”,  în municipiul Suceava, strada Zamcei, nr.39, Județul Suceava,  în  urma  consultărilor  realizate  în  cadrul  Comitetului  Special Constituit la APM Suceava în data  de 27.04.2018  conform  prevederilor  Art.10  din H.G. 1076/2004  planul menţionat  a fost încadrat în categoria planurilor care nu se supun evaluării de mediu urmând a fi adoptat fără aviz de mediu.

 In  termen de  10   zile calendaristice de la data apariţiei prezentului anunţ, publicul poate face propuneri motivate de reconsiderare a acestei decizii în scris la Agenţia  pentru  Protecţia Mediului Suceava, Str. Bistritei, nr. 1A, Suceava, Tel : 0230 514056, Fax : 0230 514059, office@apmsv.anpm.ro