Back

PLANUL URBANISTIC ZONAL - Construire spațiu cu destinație de alimentație publică”, în Municipiul Câmpulung Moldovenesc

ANUNT PUBLIC

 

 

 

         Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava  anunță publicul interesat că în urma analizării  „PLANUL   URBANISTIC   ZONAL  -  Construire spațiu cu destinație de alimentație publică”,  în Municipiul Câmpulung Moldovenesc, strada Bogdan Vodă, fn, Județul Suceava,  în  urma  consultărilor  realizate  în  cadrul  Comitetului  Special Constituit la APM Suceava în data  de 27.06.2018  conform  prevederilor  Art.10  din H.G. 1076/2004  planul menţionat  a fost încadrat în categoria planurilor care nu se supun evaluării de mediu urmând a fi adoptat fără aviz de mediu.

        In  termen de  10   zile calendaristice de la data apariţiei prezentului anunţ, publicul poate face propuneri motivate de reconsiderare a acestei decizii în scris la Agenţia  pentru  Protecţia Mediului Suceava, Str. Bistritei, nr. 1A, Suceava, Tel : 0230 514056, Fax : 0230 514059, office@apmsv.anpm.ro