Back

PLANUL URBANISTIC ZONAL - cu Regulamentul de urbanism aferent, pentru complex rezidențial( locuințe și funcțiuni complementare locuirii) cu regim mic de înălțime (max.P+2E+M), sistematizare vertical, împrejmuire, extinderi de rețele tehnico-edilitare și branșamente/racorduri la rețelele de utilități tehnico-edilitare

Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava  anunță publicul interesat că în urma analizării  „PLANUL   URBANISTIC   ZONAL  -  cu Regulamentul de urbanism aferent, pentru complex rezidențial( locuințe și funcțiuni complementare locuirii) cu regim mic de înălțime (max.P+2E+M), sistematizare vertical, împrejmuire, extinderi de rețele tehnico-edilitare și branșamente/racorduri la rețelele de utilități tehnico-edilitare”,  în municipiul Suceava, strada Mitocului, Județul Suceava,  în  urma  consultărilor  realizate  în  cadrul  Comitetului  Special Constituit la APM Suceava în data  de 30.07.2018  conform  prevederilor  Art.10  din H.G. 1076/2004  planul menţionat  a fost încadrat în categoria planurilor care nu se supun evaluării de mediu urmând a fi adoptat fără aviz de mediu.

In  termen de  10   zile calendaristice de la data apariţiei prezentului anunţ, publicul poate face propuneri motivate de reconsiderare a acestei decizii în scris la Agenţia  pentru  Protecţia Mediului Suceava, Str. Bistritei, nr. 1A, Suceava, Tel : 0230 514056, Fax : 0230 514059, office@apmsv.anpm.ro