Back

PLANUL URBANISTIC ZONAL - cu Regulamentul de urbanism aferent, pentru construirea unui bloc de locuințe colective, locuri de parcare, sistematizare verticală, organizare șantier, racorduri / branșamente și obținerea autorizației de construire

Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava  anunță publicul interesat că în urma analizării  „PLANUL  URBANISTIC   ZONAL  -  cu Regulamentul de urbanism aferent,  pentru  construirea  unui  bloc  de  locuințe  colective, locuri  de  parcare, sistematizare  verticală,  organizare  șantier,  racorduri / branșamente  și  obținerea autorizației de construire”,  în municipiul Suceava, zona Catodrom, Județul Suceava,  în  urma  consultărilor  realizate  în  cadrul  Comitetului  Special Constituit la APM Suceava în data  de 19.07.2018  conform  prevederilor  Art.10  din H.G. 1076/2004  planul menţionat  a fost încadrat în categoria planurilor care nu se supun evaluării de mediu urmând a fi adoptat fără aviz de mediu.

In  termen de  10   zile calendaristice de la data apariţiei prezentului anunţ, publicul poate face propuneri motivate de reconsiderare a acestei decizii în scris la Agenţia  pentru  Protecţia Mediului Suceava, Str. Bistritei, nr. 1A, Suceava, Tel: 0230 514056, Fax 0230 514059, office@apmsv.anpm.ro