Back

PLANUL URBANISTIC ZONAL - cu Regulamentul de urbanism aferent, pentru construirea unui bloc de locuințe colective, locuri de parcare, sistematizare verticală, organizare șantier, racorduri / branșamente și obținerea autorizației de construire