Back

PLAN DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ AL MUNICIPIULUI VATRA DORNEI

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava  anunță publicul interesat că în urma analizării  pentru  “PLAN DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ AL MUNICIPIULUI VATRA DORNEI”, municipiul Vatra Dornei, jud. Suceava, în urma consultărilor realizate în cadrul Comitetului Special Constituit la APM Suceava în data de 02.03.2018 conform prevederilor Art.10 din H.G. 1076/2004 planul menţionat  a fost încadrat în categoria planurilor care nu se supun evaluării de mediu urmând a fi adoptat fără aviz de mediu.

In  termen de  10   zile calendaristice de la data apariţiei prezentului anunţ, publicul poate face propuneri motivate de reconsiderare a acestei decizii în scris la Agenţia  pentru  Protecţia Mediului Suceava, Str. Bistritei, nr. 1A, Suceava, Tel: 0230 514056, Fax: 0230 514059, office@apmsv.anpm.ro.