Back

PLANUL URBANISTIC ZONAL - Inființare teren de sport pentru minoritatea romă din comuna Pătrăuți, județul Suceava

 Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava  anunță publicul interesat că în urma analizării  „PLANUL  URBANISTIC  ZONAL - Inființare teren de sport pentru minoritatea romă din comuna Pătrăuți, județul Suceava”,  în satul Pătrăuți-Extravilan, comuna Pătrăuți, Județul Suceava în urma consultărilor realizate în cadrul Comitetului Special Constituit la APM Suceava în data de 02.03.2018 conform prevederilor Art.10 din H.G. 1076/2004 planul menţionat  a fost încadrat în categoria planurilor care nu se supun evaluării de mediu urmând a fi adoptat fără aviz de mediu.

 In  termen de  10   zile calendaristice de la data apariţiei prezentului anunţ, publicul poate face propuneri motivate de reconsiderare a acestei decizii în scris la Agenţia  pentru  Protecţia Mediului Suceava, Str. Bistritei, nr. 1A, Suceava, Tel: 0230 514056, Fax: 0230 514059, office@apmsv.anpm.ro