Back

PLANUL URBANISTIC ZONAL - Obținere avize, acorduri și autorizații în vederea includerii în intravilan a suprafeței de 1000 mp, pentru construirea unei locuințe și anexe

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava  anunță publicul interesat că în urma analizării  „PLANUL   URBANISTIC   ZONAL  -  Obținere avize, acorduri și autorizații în vederea includerii în intravilan a suprafeței de 1000 mp, pentru construirea unei locuințe și anexe”,  în comuna Volovat, satul Volovat, Județul Suceava,  în  urma  consultărilor  realizate  în  cadrul  Comitetului  Special Constituit la APM Suceava în data  de 09.05.2018  conform  prevederilor  Art.10  din H.G. 1076/2004  planul menţionat  a fost încadrat în categoria planurilor care nu se supun evaluării de mediu urmând a fi adoptat fără aviz de mediu.

In  termen de  10   zile calendaristice de la data apariţiei prezentului anunţ, publicul poate face propuneri motivate de reconsiderare a acestei decizii în scris la Agenţia  pentru  Protecţia Mediului Suceava, Str. Bistritei, nr. 1A, Suceava, Tel: 0230 514056, Fax: 0230 514059, office@apmsv.anpm.ro