Back

Schimbare destinaţie din magazie în spălătorie auto; montare staţie mobilă (tip container) combustibil

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava, judeţul Suceava  anunţă publicul interesat asupra  luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Schimbare destinaţie din magazie în spălătorie auto; montare staţie mobilă (tip container) combustibil” propus a fi amplasat în  comuna Şaru Dornei, sat Şaru Dornei,  judeţul Suceava titular  de  proiect  SC”SILFREDO  TRANS”SRL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru protectia mediului Suceava str. Bistritei nr.1A in zilele de luni - vineri, între orele 8 – 15 precum şi la urmatoarea adresa de internet www.apmsv.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunt.              

Data afişării anunţului pe site:       06.06.2013