Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor Ia nivelul judeţului Teleorman,

Decizia etapei de încadrare   Aviz de mediu 12.05.2021 Aviz Natura 2000    

SC CAUSSADE SEMENCES EST EUROPA SRL - lucrari de desfiintare constructii existente si construire complex comercial atcatuit din HYPERMARKET, MAGAZINE DE RETAIL Sl CONSTRUCTII ANEXE (container bufet imbiss si cort, post trafo, container de reciclare ambalaje, bazin de retentie, bazin de rezerva incendiu, copertine carucioare) cu regim de inaltime parter inalt sau parter si etaj 1, amenajare de parcari supraterane, realizare cale de rulare in incinta si trotuare, accese rutiere si pietonale, racorduri !a drumurile pubtice, amenajarea incintei cu spatii vezi, mobilier urban, iluminat, amptasare mijloace publicitare, statii incarcare vehicule electrice, imprejmuire teren, realizare bransamente, organizare santier in incinta

ROSCI0386 RÂUL VEDEA

  PLANUL DE MANAGEMENT AL SITULUI NATURA                   2000  ROSCI0386 RÂUL VEDEA -    Plan de management ...