Comuna Calinesti - Instalaţie de canalizare menajera in satul Calinesti

Îndrumar      Rapoarte la studiile de evaluare a impactului asupra mediului, Studii de Evaluare Adecvata si Bilanturi de mediu ...

Comuna Dobrotesti - Extindere reţea de canalizare ape uzate menajere sat Dobrotesti - etapa - Il-a

Îndrumar      Rapoarte la studiile de evaluare a impactului asupra mediului, Studii de Evaluare Adecvata si Bilanturi de mediu ...

Documentatii procedura EIA si EA 2014-2017

  Baza de data SEA  Baza de date EIA   Titular Denumire proiect Îndrumar Rapoarte la studiile de evaluare a impactului...

EIA si EA

Îndrumar      Rapoarte la studiile de evaluare a impactului asupra mediului, Studii de Evaluare Adecvata si Bilanturi de mediu ...