Ccomuna Sîrbeni - Infiintare reţea canalizare si staţie de epurare in localităţile Sîrbeni, Sîrbeni de Jos si Udeni

Îndrumar 12.04.2021    Rapoarte la studiile de evaluare a impactului asupra mediului, Studii de Evaluare Adecvata si Bilanturi de mediu ...

Comuna Babaita - Infiintare retea de canalizare in satul Babaita, comuna Babaita

Îndrumar 23.09.2019     Rapoarte la studiile de evaluare a impactului asupra mediului, Studii de Evaluare Adecvata si Bilanturi de mediu ...

Comuna Brinceni - Retea publica de canalizare si statie de epurare Brinceni

Îndrumar      Rapoarte la studiile de evaluare a impactului asupra mediului, Studii de Evaluare Adecvata si Bilanturi de mediu ...

Comuna Brinceni - Reţea publica de canalizare si staţie de epurare, în satul Brinceni

Îndrumar     02.08.2019 Rapoarte la studiile de evaluare a impactului asupra mediului, Studii de Evaluare Adecvata si Bilanturi de mediu ...

Comuna Bujoru - Sistem de canalizare si statie de epurare

Îndrumar      Rapoarte la studiile de evaluare a impactului asupra mediului, Studii de Evaluare Adecvata si Bilanturi de mediu ...

COMUNA BĂBĂIŢA - INFIINTARE REŢEA DE CANALIZARE ÎN SATUL BĂBĂIŢA

Îndrumar      Rapoarte la studiile de evaluare a impactului asupra mediului, Studii de Evaluare Adecvata si Bilanturi de mediu ...

Comuna Calinesti - Instalaţie de canalizare menajera in satul Calinesti

Îndrumar      Rapoarte la studiile de evaluare a impactului asupra mediului, Studii de Evaluare Adecvata si Bilanturi de mediu ...

Comuna Calmatuiu de Sus - Sistem centaralizat de canalizare, comuna Calmatuiu de Sus, satele Calmatuiu de Sus si Ionascu

Îndrumar      Rapoarte la studiile de evaluare a impactului asupra mediului, Studii de Evaluare Adecvata si Bilanturi de mediu ...

Comuna Ciolanesti - Introducere sistem centralizat de canalizare si staţie de epurare in satul Baldovinesti

Îndrumar      Rapoarte la studiile de evaluare a impactului asupra mediului, Studii de Evaluare Adecvata si Bilanturi de mediu ...

Comuna Didesti - Construire sistem centralizat de canalizare ape uzate menajere

Îndrumar     04.12.2023 Rapoarte la studiile de evaluare a impactului asupra mediului, Studii de Evaluare Adecvata si Bilanturi de mediu ...

Comuna Didesti - Construire sistem centralizat de canalizare ape uzate menajere

Îndrumar      Rapoarte la studiile de evaluare a impactului asupra mediului, Studii de Evaluare Adecvata si Bilanturi de mediu ...

Comuna Dobrotesti - Extindere reţea de canalizare ape uzate menajere sat Dobrotesti - etapa - Il-a

Îndrumar      Rapoarte la studiile de evaluare a impactului asupra mediului, Studii de Evaluare Adecvata si Bilanturi de mediu ...

COMUNA GALATENI - Infiinţare reţea de canalizare si staţie de epurare

Îndrumar      Rapoarte la studiile de evaluare a impactului asupra mediului, Studii de Evaluare Adecvata si Bilanturi de mediu ...

Comuna Islaz - Infiinţare sistem canalizare menajera in satul Moldoveni

Îndrumar      Rapoarte la studiile de evaluare a impactului asupra mediului, Studii de Evaluare Adecvata si Bilanturi de mediu ...

Comuna Necsesti - Infiinţare reţea de alimentare cu apa si reţea de canalizare cu staţie de epurare

Îndrumar 25.04.2019      Rapoarte la studiile de evaluare a impactului asupra mediului, Studii de Evaluare Adecvata si Bilanturi de mediu ...

Comuna Nenciulesti - Infiintare sistem integrat de alimentare cu apa si caanlizare menajera

Îndrumar      Rapoarte la studiile de evaluare a impactului asupra mediului, Studii de Evaluare Adecvata si Bilanturi de mediu ...

Comuna Plosca - Sistem centralizat de canalizare ape uzate menajere

Îndrumar      Rapoarte la studiile de evaluare a impactului asupra mediului, Studii de Evaluare Adecvata si Bilanturi de mediu ...

Comuna Poeni - Canalizare menajera si statie de epurare in satele Poeni si Catunu

Îndrumar      Rapoarte la studiile de evaluare a impactului asupra mediului, Studii de Evaluare Adecvata si Bilanturi de mediu ...

Comuna Putineiu - Retea de canalizare menajera si statie de epurare, in satul Putineiu

Îndrumar      Rapoarte la studiile de evaluare a impactului asupra mediului, Studii de Evaluare Adecvata si Bilanturi de mediu ...

Comuna Scrioastea - Sistem centralizat de canalizare ape uzate menajere, in satele Scrioastea, Cucuieti si Brebina

Îndrumar      Rapoarte la studiile de evaluare a impactului asupra mediului, Studii de Evaluare Adecvata si Bilanturi de mediu ...

Comuna Scrioastea - Sistem centralizat de canalizare ape uzate menajere, in satele Scrioastea, Cucuieti si Brebina

Îndrumar 11.12.2019      Rapoarte la studiile de evaluare a impactului asupra mediului, Studii de Evaluare Adecvata si Bilanturi de mediu ...

Comuna Siliştea - Infiinţare reţea de canalizare menajera si staţie de epurare

Îndrumar      Rapoarte la studiile de evaluare a impactului asupra mediului, Studii de Evaluare Adecvata si Bilanturi de mediu ...

Comuna Smardioasa - Infiintare retea de apd potabila si gospodarie de apa si retea de canalizare menajera si static de epurare

Îndrumar     28,09,2023 Rapoarte la studiile de evaluare a impactului asupra mediului, Studii de Evaluare Adecvata si Bilanturi de mediu ...

Comuna Storobaneasa - Retea publica de canalizare a apelor uzate menajere si statie de epurare

Îndrumar     13.04.2018 Rapoarte la studiile de evaluare a impactului asupra mediului, Studii de Evaluare Adecvata si Bilanturi de mediu ...

COMUNA SUHAIA - Infiintare sistem de canalizare menajera si static de epurare in localitatea Suhaia

Îndrumar      Rapoarte la studiile de evaluare a impactului asupra mediului, Studii de Evaluare Adecvata si Bilanturi de mediu ...

Comuna Tiganesti - Sistem centralizat de canalizare ape uzate menajere

Îndrumar      20,06,2022    Rapoarte la studiile de evaluare a impactului asupra mediului, Studii de Evaluare Adecvata si Bilanturi...

Comuna Zambreasca - Realizare sistem de canalizare menajera

Îndrumar 04.09.2023      Rapoarte la studiile de evaluare a impactului asupra mediului, Studii de Evaluare Adecvata si Bilanturi de mediu ...

Comuna Zambreasca - Realizare sistem de canalizare menajera

Îndrumar      Rapoarte la studiile de evaluare a impactului asupra mediului, Studii de Evaluare Adecvata si Bilanturi de mediu ...

Consiliul Local Bragadiru - Extindere reţele de alimentare cu apă, canalizare menajeră în comuna Bragadiru

Îndrumar      Rapoarte la studiile de evaluare a impactului asupra mediului, Studii de Evaluare Adecvata si Bilanturi de mediu ...

CRISTITASRL - Decolmatare rau Olt prin extragere de agregate minerale - perimetrul Islaz, comuna Islaz, extravilan

Îndrumar      Rapoarte la studiile de evaluare a impactului asupra mediului, Studii de Evaluare Adecvata si Bilanturi de mediu ...

DGI EXPLOATARE SRL - Decolmatare Raul Olt prin extragere de agregate minerale in comuna Lita

Îndrumar   30.08.2021    Rapoarte la studiile de evaluare a impactului asupra mediului, Studii de Evaluare Adecvata si Bilanturi de...

Documentatii procedura EIA si EA 2014-2017

  Baza de data SEA  Baza de date EIA   Titular Denumire proiect Îndrumar Rapoarte la studiile de evaluare a impactului...

EIA si EA Ordin 19/2010 memoriu

        Memoriu de prezentare conform Ordin MMP nr. 19/2010         

Ningel Trans SRL - DECOLMATARE ALBIE MINORA R. VEDEA PRIN EXPLOATARE DE AGREGATE MINERALE, LOCALITATEA POROSCHIA

Îndrumar 05.11.2019      Rapoarte la studiile de evaluare a impactului asupra mediului, Studii de Evaluare Adecvata si Bilanturi de mediu ...

ROMELECTRO SERV SRL - Decolmatare raul Olt prin extragere de agregate minerale - perimetrul Romelectro, comuna Islaz

Îndrumar      Rapoarte la studiile de evaluare a impactului asupra mediului, Studii de Evaluare Adecvata si Bilanturi de mediu ...

SC SALUBRITATE -TURNU SRL

Îndrumar 03.04.2019      Rapoarte la studiile de evaluare a impactului asupra mediului, Studii de Evaluare Adecvata si Bilanturi de mediu ...

SC Agrova Pork Farm SRL - Construire ferma de reproducţie suine, in comuna Piatra

Îndrumar 03.11.2020      Rapoarte la studiile de evaluare a impactului asupra mediului, Studii de Evaluare Adecvata si Bilanturi de mediu ...

SC Agrova Pork Farm SRL - Construire ferma de reproducţie suine, in comuna Piatra

Îndrumar      Rapoarte la studiile de evaluare a impactului asupra mediului, Studii de Evaluare Adecvata si Bilanturi de mediu ...

SC AGROVA PORK FARM SRL - Modernizare ferma porcine

Îndrumar   15.07.2019    Rapoarte la studiile de evaluare a impactului asupra mediului, Studii de Evaluare Adecvata si Bilanturi de mediu ...

SC BGM SRL - Amenajare bazin piscicol cu extragere de balast, in comuna Peretu

Îndrumar      Rapoarte la studiile de evaluare a impactului asupra mediului, Studii de Evaluare Adecvata si Bilanturi de mediu ...

SC OMV Petrom SA - Lucrari de amenajare careu de foraj si drum acces, forare si echipare pentru productie sinda 1650 Preajba Sud,

Îndrumar   24.08.2018    Rapoarte la studiile de evaluare a impactului asupra mediului, Studii de Evaluare Adecvata si Bilanturi de mediu ...

Studiu de Evaluare Adecvată Ordin MMP 19 din 2010

Studiu de Evaluare Adecvată,  conform Ordin MMP nr. 19/2010           

EIA si EA Ordin 19/2010 memoriu

        Memoriu de prezentare conform Ordin MMP nr. 19/2010         

EIA_EA

Îndrumar      Rapoarte la studiile de evaluare a impactului asupra mediului, Studii de Evaluare Adecvata si Bilanturi de mediu ...

SC OMV Petrom SA - Lucrari de amenajare careu de foraj si drum acces, forare si echipare pentru productie sinda 1650 Preajba Sud,

Îndrumar   24.08.2018    Rapoarte la studiile de evaluare a impactului asupra mediului, Studii de Evaluare Adecvata si Bilanturi de mediu ...