2021 Comuna Dracea - Modernizare poduri

Decizia etapei de încadrare 02.04.2021 Proiect acord de mediu    

AMEROPA GRAINS SA - com Plosca

Decizia etapei de încadrare 24.08.2018 Proiect acord de mediu    

Comuna Babaita - Reabilitare drumuri de interes local in sat Merisani

Decizia etapei de încadrare 23.03.2018 Proiect acord de mediu    

COMUNA BECIU - Modernizare drumuri de interes local

Decizia etapei de încadrare 31.05.2019 Proiect acord de mediu    

COMUNA BOGDANA - Modernizare drumuri de interes local

Decizia etapei de încadrare 23.10.2020 Proiect acord de mediu    

Comuna Branceni - Modernizare drumuri de interes local

Decizia etapei de încadrare 23.08.2019 Proiect acord de mediu    

COMUNA BĂBĂIŢA - INFIINTARE REŢEA DE CANALIZARE ÎN SATUL BĂBĂIŢA

Decizia etapei de încadrare 23.08.2019 Proiect acord de mediu 15.11.2019  

Comuna Calinesti - Instalaţie de canalizare menajera

Decizia etapei de încadrare   Proiect acord de mediu 05.04.2018    

Comuna Calmatuiu - Modernizare drumuri

Decizia etapei de încadrare 25.07.2019 Proiect acord de mediu    

Comuna Cervenia - Extindere sistem centralizat de alimentare cu apa

Decizia etapei de încadrare 04.11.2019 Proiect acord de mediu    

Comuna CERVENIA - Modernizare (asfaltare) străzi

Decizia etapei de încadrare 21.05.2019 Proiect acord de mediu    

Comuna Ciolanesti. - Alimentare cu apa in satul Baldovinesti,

Decizia etapei de încadrare 04.06.2019 Proiect acord de mediu    

COMUNA CONTEŞTI - Modernizare (asfaltare) străzi

Decizia etapei de încadrare 27.05.2019 Proiect acord de mediu    

Comuna Crangu - Modernizare drumuri de interes local

Decizia etapei de încadrare 19.07.2019 Proiect acord de mediu    

Comuna Dobrotesti - Modernizare străzi de interes local

Decizia etapei de încadrare 22.11.2019 Proiect acord de mediu    

Comuna Dracea - Modernizare drumuri de interes local in comuna Dracea

Decizia etapei de încadrare 02.08.2019 Proiect acord de mediu    

Comuna Frasinet - Infiinţare dispensar uman

05.01.2018   Draft act de reglementare  

Comuna Frumoasa - Drumuri de interes local in comuna Frumoasa

Decizia etapei de încadrare 07.12.2018 Proiect acord de mediu    

Comuna Frumoasa - Modernizare strazi

Decizia etapei de încadrare 25.07.2019 Proiect acord de mediu    

COMUNA GALATENI - Infiinţare reţea de canalizare si staţie de epurare

Decizia etapei de încadrare 11,10,2019 Proiect acord de mediu 17.01.2020  

Comuna Gratia - Infiintare retea de gaze naturale in comuna Gratia

Decizia etapei de încadrare 13.12.2019 Proiect acord de mediu    

Comuna Islaz - Infiinţare sistem canalizare menajera in satul Moldoveni

Decizia etapei de încadrare 04.10.2019 Proiect acord de mediu 10.01.2020  

Comuna Islaz - Infiintare retea distributie gaze naturale

Decizia etapei de încadrare 21.02.2020 Proiect acord de mediu    

Comuna Izvoarele - Extindere reţele de apa

Decizia etapei de încadrare 25.09.2020 Proiect acord de mediu    

Comuna Izvoarele.- Amenajare spaţiu pentru pescuit sportiv si agrement

Decizia etapei de încadrare 27.03.2020 Proiect acord de mediu    

Comuna Magura- Modernizare drumuri de interes local

Decizia etapei de încadrare 29.01.2020 Proiect acord de mediu    

Comuna Marzanesti - Modernizare drumuri de interes local

Decizia etapei de încadrare 23.08.2019 Proiect acord de mediu    

Comuna Nanov - Extindere sistem de alimentare cu apa

Decizia etapei de încadrare 27.09.2019 Proiect acord de mediu    

Comuna Nanov - Modernizare strazi

Decizia etapei de încadrare 15.07.2019 Proiect acord de mediu