Back

Chestionare inventar emisii de poluanţi atmosferici - 2013

   Chestionarele privind eleborarea inventarelor de emisii de poluanţi

atmosferici, în conformitate cu Anexa 3 la OMMP 3299/2012, sunt disponibile la sediul institutiei. 

    Pentru detalii vă rugăm să ne contactaţi la:

telefon -  0247.316.228,

mail -  laura.simion@apmtr.anpm.ro

sau direct la sediul instituţiei.

Persoană de contact: Laura Ilariana Simion.