IMPORTANT!

Observatiile si comentariile publicului privind notificarile pot fi transmise in termen de 30 de zile de la data publicarii acestora pe pagina de web a ANPM.


Back

Notificare pentru autorizarea introducerii deliberate în mediu a sfeclei de zahăr H7-1 pentru testare în câmp, în România

NOTIFICATOR:

Monsanto Romania SRL, B-dul D. Pompei nr 9-9A, Cladirea 24, etaj 4, sector 2, cod postal 020335, Bucuresti

Notificare pentru autorizarea introducerii deliberate în  mediu a sfeclei de zahăr H7-1 pentru testare în câmp, în România

DENUMIREA PROIECTULUI:  B/RO/11/02

Introducerea deliberată în mediu a sfeclei de zahăr H7-1 pentru testare în câmp, cu scopul efectuării de studii pentru determinarea eficacitatii si selectivitatii, inclusiv prelevare de probe in vederea omologarii  mai multor erbicide pe baza de glifosat aplicate in cultura de sfecla de zahar toleranta la glifosat

Documente atasate:

•          Informatii destinate publicului  privind  introducerea deliberată ȋn mediu a sfeclei de zahăr H7-1

•          Rezumatul informațiilor din notificarea privind introducerea deliberată în mediu a sfeclei de zahăr H7-1

 

Această notificare a fost retrasă la solicitarea notificatorului în data de 26.04.2012