IMPORTANT!

Observatiile si comentariile publicului privind notificarile pot fi transmise in termen de 30 de zile de la data publicarii acestora pe pagina de web a ANPM.


Back

Notificare pentru autorizarea introducerii deliberată în mediu a porumbului Bt11xGA21 modificat genetic pentru rezistenţă la atacul unor insecte Lepidoptere şi toleranţă la erbicide pe bază de glifosat

NOTIFICATOR:

S.C. Syngenta Agro SRL, Victoria Park, Sos. Bucureşti-Ploieşti nr. 73-81,Etajul 4, Sector 1, 013685, Bucureşti, România

Notificare pentru autorizarea introducerii deliberată în mediu a porumbului Bt11xGA21 modificat genetic pentru rezistenţă la atacul unor insecte Lepidoptere şi toleranţă la erbicide pe bază de glifosat

 DENUMIREA PROIECTULUI:  B/RO/08/05

Introducerea deliberată în mediu, a porumbului Bt11xGA21 modificat genetic pentru rezistenţă la atacul unor insecte Lepidoptere şi toleranţă la erbicide pe bază de glifosat, în scopul înregistrării în Catalogul oficial al soiurilor de plante agricole şi obţinerii unor informaţii suplimentare cu privire la performanţele agronomice şi fenotipice, compatibilităţii în condiţiile geo-climatice din România

Documente atasate:

•          Informatii destinate publicului  privind  introducerea deliberată ȋn mediu a  porumbului Bt11xGA21

•          Rezumatul informațiilor din notificarea privind introducerea deliberată în mediu a porumbului Bt11xGA21