IMPORTANT!

Observatiile si comentariile publicului privind notificarile pot fi transmise in termen de 30 de zile de la data publicarii acestora pe pagina de web a ANPM.


Back

Notificare pentru autorizarea introducerii deliberate în mediu a porumbului NK603 pentru utilizare în câmpurile de testare în România

NOTIFICATOR:

LIMAGRAIN CENTRAL EUROPE S.E. FRANTA SUCURSALA OTOPENI, Oras Otopeni , Judetul Ilfov Soseaua Bucuresti – Ploiesti , Km 15,2 , Pavilion A

Notificare pentru autorizarea introducerii deliberate în mediu a porumbului NK603 pentru utilizare în câmpurile de testare în România

DENUMIREA PROIECTULUI:  B/RO/09/08

Introducerea deliberată în mediu a porumbului NK603, pentru cercetari vizând colectarea datelor agronomice şi fenotipice necesare inregistării varietăţilor de porumb NK603 în Catalogul Oficial al Soiurilor

Documente atasate:

•          Informatii destinate publicului  privind  introducerea deliberată ȋn mediu a  porumbului NK603

•          Rezumatul informațiilor din notificarea privind introducerea deliberată în mediu a porumbului NK603