IMPORTANT!

Observatiile si comentariile publicului privind notificarile pot fi transmise in termen de 30 de zile de la data publicarii acestora pe pagina de web a ANPM.


Back

Notificarea pentru autorizarea introducerii deliberate în mediu a porumbului MON88017 tolerant la glifosat şi protejat faţă de viermele rădăcinilor porumbului (Diabrotica virgifera), pentru utilizare în câmpurile de testare în România

NOTIFICATOR:

Monsanto Romania SRL, B-dul D. Pompei nr 9-9A, Cladirea 24, etaj 4, sector 2, cod postal 020335, Bucuresti

Notificarea pentru autorizarea introducerii deliberate în mediu a porumbului MON88017 tolerant la glifosat şi protejat faţă de viermele rădăcinilor porumbului (Diabrotica virgifera), pentru utilizare în câmpurile de testare în România

DENUMIREA PROIECTULUI:  B/RO/09/17

Introducerea deliberată în mediu a porumbului MON88017, pentru cercetari vizând selectivitatea/bioeficacitatea hibrizilor precum și evaluarea hibrizilor MON88017 in reteaua ISTIS in vederea inregistrării in Catalogul Oficial al Soiurilor

Documente atasate:

•          Informatii destinate publicului  privind  introducerea deliberată ȋn mediu a  porumbului MON88017

•          Rezumatul informațiilor din notificarea privind introducerea deliberată în mediu a porumbului MON88017