IMPORTANT!

Observatiile si comentariile publicului privind notificarile pot fi transmise in termen de 30 de zile de la data publicarii acestora pe pagina de web a ANPM.


Back

Notificare pentru autorizarea introducerii deliberate în mediu a porumbului NK 603 pentru utilizare în câmpurile de testare în România

NOTIFICATOR:

Monsanto Romania SRL, B-dul D. Pompei nr 9-9A, Cladirea 24, etaj 4, sector 2, cod postal 020335, Bucuresti

 Notificare pentru autorizarea introducerii deliberate în mediu a porumbului NK 603 pentru utilizare în câmpurile de testare în România

DENUMIREA PROIECTULUI:  B/RO/08/09

Introducerea deliberată în mediu a porumbului NK 603, pentru cercetari vizând evaluarea hibrizilor NK 603 in reteaua ISTIS in vederea inregistrarii în Catalogul Oficial al Soiurilor, selectivitatea/bioeficacitatea hibrizilor la aplicarea diferitelor erbicide și înregistrare erbicid pentru aplicare la porumb NK 603 in reteaua Institutului  de Cereale si Plante Tehnice Fundulea,

Documente atasate:

•          Informatii destinate publicului  privind  introducerea deliberată ȋn mediu a  porumbului NK 603

•          Rezumatul informațiilor din notificarea privind introducerea deliberată în mediu a porumbului NK 603