IMPORTANT!

Observatiile si comentariile publicului privind notificarile pot fi transmise in termen de 30 de zile de la data publicarii acestora pe pagina de web a ANPM.


Back

Notificare pentru introducerea deliberată în mediu a porumbului Bt11 modificat genetic pentru rezistenţă la atacul unor insecte Lepidoptere (testare în câmp)

NOTIFICATOR:

S.C. Syngenta Agro SRL, Victoria Park, Sos. Bucureşti-Ploieşti nr. 73-81,Etajul 4, Sector 1, 013685, Bucureşti, România

Notificare pentru introducerea deliberată în mediu a porumbului Bt11 modificat genetic pentru rezistenţă la atacul unor insecte Lepidoptere (testare în câmp)

DENUMIREA PROIECTULUI:  B/RO/09/11

Introducerea deliberată în mediu a porumbului Bt11 modificat genetic pentru rezistență la atacul unor insecte Lepidoptere se realizează în scopul înregistrării în Catalogul oficial al soiurilor de plante agricole a hibrizilor Bt11 şi obţinerii unor informaţii suplimentare cu privire la performanţele agronomice, fenotipice, compatibilităţii cu condiţiile geo-climatice din România

Documente atasate:

•          Informatii destinate publicului  privind  introducerea deliberată ȋn mediu a  porumbului Bt11

•          Rezumatul informațiilor din notificarea privind introducerea deliberată în mediu a porumbului Bt11