IMPORTANT!

Observatiile si comentariile publicului privind notificarile pot fi transmise in termen de 30 de zile de la data publicarii acestora pe pagina de web a ANPM.


Back

Notificare pentru introducerea deliberată în mediu a porumbului GA21 modificat genetic pentru toleranţă la erbicide pe bază de glifosat (testare în câmp)

NOTIFICATOR:

S.C. Syngenta Agro SRL, Victoria Park, Sos. Bucureşti-Ploieşti nr. 73-81, Etajul 4, Sector 1, 013685, Bucureşti, România

Notificare pentru introducerea deliberată în mediu a porumbului GA21 modificat genetic pentru toleranţă la erbicide pe bază de glifosat (testare în câmp)

DENUMIREA PROIECTULUI:  B/RO/09/12

Introducerea deliberată în mediu a porumbului GA21 modificat genetic pentru toleranță la erbicide pe bază de glifosat se realizează în scopul înregistrării în Catalogul oficial al soiurilor de plante agricole a hibrizilor GA21 şi obţinerii unor informaţii suplimentare cu privire la performanţele agronomice, fenotipice, a eficacității utilizării erbicidelor, compatibilităţii cu condiţiile geo-climatice din România

Documente atasate: