IMPORTANT!

Observatiile si comentariile publicului privind notificarile pot fi transmise in termen de 30 de zile de la data publicarii acestora pe pagina de web a ANPM.


Back

Notificare pentru introducerea deliberată în mediu a porumbului Bt11xGA21 modificat genetic pentru rezistenţă la atacul unor insecte Lepidoptere și toleranță la erbicide pe bază de glifosat (testare în câmp)

NOTIFICATOR:

S.C. Syngenta Agro SRL, Victoria Park, Sos. Bucureşti-Ploieşti nr. 73-81,Etajul 4, Sector 1, 013685, Bucureşti, România

Notificare pentru introducerea deliberată în mediu a porumbului Bt11xGA21 modificat genetic pentru rezistenţă la atacul unor insecte Lepidoptere și toleranță la erbicide pe bază de glifosat (testare în câmp)

 DENUMIREA PROIECTULUI:  B/RO/09/14

Introducerea deliberată în mediu a porumbului Bt11xGA21 modificat genetic pentru rezistență la atacul unor insecte Lepidoptere și toleranță la erbicide pe bază de glifosat se realizează în scopul obţinerii de date privind evaluarea impactului cultivării porumbului Bt11xGA21 asupra organismelor ne-vizate din România, înregistrării în Catalogul oficial al soiurilor de plante agricole a hibrizilor Bt11xGA21 şi obţinerii unor informaţii suplimentare cu privire la performanţele agronomice, fenotipice, compatibilităţii cu condiţiile geo-climatice din România

Documente atasate:

•          Informatii destinate publicului  privind  introducerea deliberată ȋn mediu a  porumbului Bt11xGA21

•          Rezumatul informațiilor din notificarea privind introducerea deliberată în mediu a porumbului Bt11xGA21