IMPORTANT!

Observatiile si comentariile publicului privind notificarile pot fi transmise in termen de 30 de zile de la data publicarii acestora pe pagina de web a ANPM.


Back

Notificare pentru autorizarea introducerii deliberate în mediu a porumbului MON89034x MON88017 pentru utilizare în câmpurile de testare în România

NOTIFICATOR:

Monsanto Romania SRL, B-dul D. Pompei nr 9-9A, Cladirea 24, etaj 4, sector 2, cod postal 020335, Bucuresti

Notificare pentru autorizarea introducerii deliberate în mediu a porumbului MON89034x MON88017 pentru utilizare în câmpurile de testare în România

DENUMIREA PROIECTULUI:  B/RO/10/01

Introducerea deliberată în mediu a porumbului MON89034xMON88017, pentru colectarea datelor agronomice şi fenotipice necesare înregistrarii varietăţilor de porumb MON89034× MON88017 în Catalogul Oficial al Soiurilor de plante agricole şi realizarea unui studiul comparativ privind selectivitate/bioeficacitate porumbului MON89034×MON88017 versus versiunea conventională. 

Documente atasate:

•          Informatii destinate publicului  privind  introducerea deliberată ȋn mediu a  porumbului MON89034xMON88017

•          Rezumatul informațiilor din notificarea privind introducerea deliberată în mediu a porumbului MON89034xMON88017