IMPORTANT!

Observatiile si comentariile publicului privind notificarile pot fi transmise in termen de 30 de zile de la data publicarii acestora pe pagina de web a ANPM.


Back

Notificare pentru introducerea deliberată în mediu a porumbului modificat genetic DAS-59122-7 xDAS-O15O7-1xMON-OO6O3-6