IMPORTANT!

Observatiile si comentariile publicului privind notificarile pot fi transmise in termen de 30 de zile de la data publicarii acestora pe pagina de web a ANPM.


Back

Notificare pentru autorizarea introducerii deliberate în mediu a porumbului NK603xMON810 modificat genetic pentru rezistenţei la unele insecte Lepidoptere şi toleranţă la erbicidul glifosat, pentru utilizare în câmpurile de testare în România

NOTIFICATOR:

Monsanto Romania SRL, B-dul D. Pompei nr 9-9A, Cladirea 24, etaj 4, sector 2, cod postal 020335, Bucuresti

Notificare pentru autorizarea introducerii deliberate în mediu a porumbului NK603xMON810 modificat genetic pentru rezistenţei la unele insecte Lepidoptere şi toleranţă la erbicidul glifosat, pentru utilizare în câmpurile de testare în România

DENUMIREA PROIECTULUI:  B/RO/13/01

Introducerea deliberată în mediu a porumbului NK 603 modificat genetic pentru rezistenţei la unele insecte Lepidoptere şi toleranţă la erbicidul glifosat, în vederea  colectării datelor agronomice şi fenotipice necesare pentru înregistrarea varietăţilor de porumb NK603xMON 810 în Catalogul Oficial al Soiurilor

.Documente atasate:

•          Informatii destinate publicului  privind  introducerea deliberată ȋn mediu a  porumbului NK603xMON 810

•          Rezumatul informațiilor din notificarea privind introducerea deliberată în mediu a porumbului NK603xMON 810