LANSAREA NOULUI APEL DE PROPUNERI DE PROIECTE PENTRU PROGRAMUL LIFE AL UNIUNII EUROPENE - 2020

Proiectului LIFE „Creșterea capacității instituționale la nivelul Ministerului Mediului – LIFE14CAP/RO/000007”

Material realizat cu sprijinul financiar al Programului LIFE al Comisiei Europene și cofinanțare de la bugetul de stat, în cadrul Proiectului LIFE „Creșterea capacității instituționale la nivelul Ministerului Mediului – LIFE14CAP/RO/000007”. Beneficiar: Ministerul Mediului.   


Programul "Casa Verde"

 Lista contestațiilor respinse, depuse de către solicitanții - persoane fizice în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari persoane fizice – sesiunea 10.10.2016 -24.10.2016, publicată la data de 07.02.2018.

Lista contestațiilor admise, depuse de către solicitanții - persoane fizice în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari persoane fizice – sesiunea 10.10.2016 -24.10.2016, publicata în data de 03 noiembrie 2017.

Lista contestațiilor respinse, depuse de către solicitanții - persoane fizice în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari persoane fizice – sesiunea 10.10.2016 -24.10.2016, publicată la data de 31.10.2017.

Lista solicitanților - persoane fizice acceptate în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, sesiunea 10 octombrie – 24 octombrie 2016, publicată la data de 12 octombrie 2017.

Lista contestațiilor admise, depuse de către solicitanții - persoane fizice în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari persoane fizice – sesiunea 10.10.2016 -24.10.2016, publicata în data de 12 octombrie 2017.

Lista solicitanților - persoane fizice respinse în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, sesiunea 10 octombrie – 24 octombrie 2016, în şedinţa Comitetului Director al AFM din 10.10.2017, publicată la data de 10 octombrie 2017.

Solicitanţii respinşi pot contesta Decizia Comitetului Director. Contestaţiile, transmise prin orice mijloc, se depun în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) din Ghidul de Finanţare.

Contestațiile pot fi transmise prin:

  • curier sau depuse la registratura AFM, în cazul în care solicitantul își susține contestația prin documente în original (cu condiția ca data înregistării documentelor la AFM să se încadreze în termenul prevăzut la art. 19 alin. (1) din Ghidul de Finanţare);
  • e-mail, exclusiv la adresa adrian.stefanescu@afm.ro, dacă solicitantul nu își bazează contestația pe documente în original.

Lista contestațiilor respinse, depuse de către solicitanții - persoane fizice în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari persoane fizice – sesiunea 10.10.2016 -24.10.2016, publicată la data de 04.10.2017.

Lista solicitanților - persoane fizice acceptate în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, sesiunea 10 octombrie – 24 octombrie 2016, publicată la data de 07 septembrie 2017.

Lista contestațiilor admise, depuse de către solicitanții - persoane fizice în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari persoane fizice – sesiunea 10.10.2016 -24.10.2016, publicata în data de 07 septembrie 2017.

Lista persoanelor fizice  respinse Casa_Verde 05.09.2017

Contestatii respinse Casa_Verde 31.08.2017

Lista persoane fizice - contestații aprobate in cadrul Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, sesiunea 10 octombrie – 24 octombrie 2016, în şedinţa Comitetului Director al AFM din 10.05.2017, publicată la data de 20 iulie 2017

Lista solicitanților - persoane fizice aprobate în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, sesiunea 10 octombrie – 24 octombrie 2016, în şedinţa Comitetului Director al AFM din 10.05.2017, publicată la data de 20 iulie 2017

Lista solicitanților - persoane fizice respinse în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, sesiunea 10 octombrie – 24 octombrie 2016, în şedinţa Comitetului Director al AFM din 10.05.2017, publicată la data de 17 iulie 2017

Lista persoane fizice - contestații respinse in cadrul Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, sesiunea 10 octombrie – 24 octombrie 2016, în şedinţa Comitetului Director al AFM din 10.05.2017, publicată la data de 13 iulie 2017

 

Lista solicitanților - persoane fizice aprobate în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, sesiunea 10 octombrie – 24 octombrie 2016, în şedinţa Comitetului Director al AFM din 10.05.2017 publicată la data de 12 mai 2017

 

 Lista solicitanților - persoane fizice respinse în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, sesiunea 10 octombrie – 24 octombrie 2016, în şedinţa Comitetului Director al AFM din 10.05.2017, publicată la data de 10 mai 2017

Solicitanţii respinşi pot contesta Decizia Comitetului Director.

Contestaţiile se depun în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) din Ghidul de Finanţare, în termen de 10 zile lucrătoare şi pot fi transmise prin orice modalitate care asigură confirmarea recepţionării acestora în interiorul perioadei de contestaţii, iar în cazul în care sunt transmise pe e-mail, adresa este ionela.ivan@afm.ro.

 

 

Dosare inregistrate - 13.10.2016

NU se mai primesc dosare !

 

 

     Datele de contact ale persoanelor care lucrează la programul privind

instalarea sistemelor de incălzire care utilizează energie regenerabilă

Nume şi prenume

Serviciul/ biroul/compartimentul

Telefon de contact

Adresa de email

TEODORESCU LUIZA

Serv. Calitatea Factorilor de Mediu

 

0723.388.330

luiza.teodorescu@apmtr.anpm.ro

SIMION LAURA  ILARIANA

Serv. Monitorizare si Laboratoare

0765.145.977

laura.simion@apmtr.anpm.ro

Documente atasate

Ord. 1817/2006 privind aprobarea Ghidului de finantare al Programului privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire, beneficiari persoane fizice

Anexa 2 - cerere de finantare

Anexa 3 - declaratie pe propria raspundere

Anexa - distribuirea bugetului alocat Programului "Casa Verde" -  beneficiari persoane fizice, la nivelul fiecarui judet, in functie de numarul de locuitori al acestuia 

Anexa - model exprimare consimtamant

IMPORTANT !!!    Depunere dosar


Proiect de educatie ecologica in Scoala Silistea