Responsabil pentru relatie cu presa

Agentia pentru Protectia Mediului Teleorman

Oana-Cristiana Cimpoae

Consilier superior - Compartimentul Relatii Publice si Tehnologia Informatiei

Telefon: 0247.316.228

E-mail: office@apmtr.anpm.ro