Back

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TIMIŞ (APM Timiş), cu sediul în Municipiul Timişoara , B-dul Liviu Rebreanu nr.18-18 A, Cod poştal 300210, organizează examen de promovare în grad profesional, în intervalul 18-20.06.2019

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TIMIŞ (APM Timiş)cu sediul în Municipiul Timişoara , B-dul Liviu Rebreanu nr.18-18 A, Cod poştal 300210, organizează examen de promovare în grad profesional, în intervalul 18-20.06.2019

Data organizării examenului:

  • 18.06.2019 ora 10.00 la sediul APM Timiş - proba scrisă;
  • 20.06.2019 ora 10.00 la sediul APM Timi - proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs vor conţine în mod obligatoriu actele prevăzute la art. 127 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcţionarilor publici din H.G. nr.611/2008 cu modificările si completările ulterioare, respectiv:

  • copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
  • copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
  • formularul de înscriere prevăzut în anexa nr.3 la H.G. nr.611/2008 cu modificările şi completările ulterioare.

Dosarele de înscriere se pot depune la sediul APM Timiş în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului privind organizarea examenului.

Anunț + Bibliografie examen promovare

Rezultatele selecției dosarelor de înscriere la examenul  de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatele finale