Back

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TIMIŞ (APM Timiş), cu sediul în Municipiul Timişoara , B-dul Liviu Rebreanu nr.18-18 A, Cod poştal 300210, organizează examen de promovare în grad profesional, în intervalul 23-25.05.2017

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TIMIŞ (APM Timiş), cu sediul în Municipiul Timişoara , B-dul Liviu Rebreanu nr.18-18 A, Cod poştal 300210, organizează examen de promovare în grad profesional, în intervalul 23-25.05.2017

•   Data organizării examenului: 23.05.2017 ora 11.00 la sediul APM Timiş - proba scrisă; 25.05.2017 ora 11.00 la sediul APM Timiş - proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs vor conţine în mod obligatoriu actele prevăzute la art. 127 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcţionarilor publici din H.G. nr.611/2008 cu modificările si completările ulterioare, respectiv:

  • copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
  • copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
  • formularul de înscriere prevăzut în anexa nr.3 la H.G. nr.611/2008 cu modificările şi completările ulterioare.

Anunţ + Bibliografie examen promovare 

Dosarele de înscriere se pot depune la sediul APM Timiş în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului privind organizarea examenului.