Back

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TIMIŞ (APM Timiş), cu sediul în municipiul Timişoara, B-dul Liviu Rebreanu nr.18-18A, cod poştal 300210, organizează concurs pentru ocuparea urmatoarelor functii publice de executie vacante: de consilier, clasa I, grad profesional superior, Serviciul Avize Acorduri Autorizatii si consilier, clasa I,grad profesional principal, Compartimentul Relatii Publice si Tehnologia Informatiei, în intervalul 15.11.2016, ora 10.00 - proba scrisa , 17.11.2016 ora 10.00 - proba interviu

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TIMIŞ (APM Timiş), cu sediul în municipiul Timişoara, B-dul Liviu Rebreanu nr.18-18A, cod poştal 300210, organizează concurs pentru ocuparea urmatoarelor functii publice de executie vacante: de consilier, clasa I, grad profesional superior, Serviciul Avize Acorduri Autorizatii si consilier, clasa I,grad profesional principal, Compartimentul Relatii Publice si Tehnologia Informatiei, în intervalul 15.11.2016, ora 10.00 - proba scrisa , 17.11.2016 ora 10.00 - proba interviu

Anunt si bibliografii

Rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere concurs