Back

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş organizează concursul pentru ocuparea a cinci posturi de natură contractuală de execuţie vacante, pe perioadă determinată, de Specialist în reconstrucția habitatului 8310 – 3 posturi, Specialist în depoluarea habitatului 8310 – 2 posturi în cadrul proiectului LIFE 13 NAT/RO/00148 „Conservarea habitatului 8310 din Situl Natura 2000 Cheile Nerei – Beuşniţa”, în perioada 15.06.2018-19.06.2018.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş organizează concursul pentru ocuparea a cinci posturi de natură contractuală de execuţie vacante, pe perioadă determinată, de Specialist în reconstrucția habitatului 8310 – 3 posturi, Specialist în depoluarea habitatului 8310 – 2 posturi în cadrul proiectului LIFE 13 NAT/RO/00148 „Conservarea habitatului 8310 din Situl Natura 2000 Cheile Nerei – Beuşniţa”, în perioada 15.06.2018-19.06.2018.

Dosarele de înscriere se pot depune la sediul APM Timiş în termen de 10 de zile lucratoare de la data afişării anunţului privind organizarea concursului, respectiv până la data de 08.06.2018, ora 14:00.

Dosarele de înscriere la concurs vor conţine în mod obligatoriu actele prevăzute la art.6 din HG. Nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Anunt concurs posturi contractuale pe durata determinata si Bibliografie

Rezultat selectie dosare 11.06.2018

Rezultatul probei scrise 15.06.2018

Rezultate INTERVIU 15.06.2018

Rezultat FINAL - CONCURS 15.06.2018