Descriere stabilirea obligaţiilor de mediu

Stabilirea obligaţiilor de mediu  sunt stipulate în art. 10 din  OUG nr. 195/2005  privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006 , cu modificările şi...