Proiect LIFE13 NAT/RO/001488

 

Comunicate de presă:

Pagina de internet: http://salvatipesterile.ro/

Anunţuri:

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş organizează concursul pentru ocuparea a doua posturi de natură contractuală de execuţie vacant, pe perioadă determinată, de Specialist în depoluarea habitatului 8310 – 1 post si Specialist în monitorizarea habitatului 8310 şi a speciilor de chiroptere în cadrul proiectului LIFE 13 NAT/RO/00148 „Conservarea habitatului 8310 din Situl Natura 2000 Cheile Nerei – Beuşniţa”, în perioada 02.12.2019-04.12.2019.

Anunț concurs

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş organizează concursul pentru ocuparea unui post de natură contractuală de execuţie vacant, pe perioadă determinată, de Specialist în depoluarea habitatului 8310 în cadrul proiectului LIFE 13 NAT/RO/00148 „Conservarea habitatului 8310 din Situl Natura 2000 Cheile Nerei – Beuşniţa”, în perioada 24.08.2018- 28.08.2018.

Depunerea dosarelor de concurs la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş, Bvd. Liviu Rebreanu nr. 18-18A, Timişoara se prelungește până în data de 21 august 2018, orele 1630.

Anunt nr. 7849 din 13.08.2018

Rezultate selectie dosare 21.08.2018

Rezultatul probei scrise, interviu si rezultatul final 24.08.2018

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş organizează concursul pentru ocuparea unui post de natură contractuală de execuţie vacant, pe perioadă determinată, de Specialist în depoluarea habitatului 8310 – 1 post, în cadrul proiectului LIFE 13 NAT/RO/00148 „Conservarea habitatului 8310 din Situl Natura 2000 Cheile Nerei – Beuşniţa”, în perioada 24.08.2018-28.08.2018.

Anunt concurs post contractual pe durata determinata si Bibliografie

 

26.05.2016 - Anunţ concurs pentru ocuparea a trei posturi de natură contractuală pe perioadă determinată

Dispozitii comune LIFE 2013 - ro 

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş organizează concursul pentru ocuparea a cinci posturi de natură contractuală de execuţie vacante, pe perioadă determinată, de Specialist în reconstrucția habitatului 8310 – 3 posturi, Specialist în depoluarea habitatului 8310 – 2 posturi în cadrul proiectului LIFE 13 NAT/RO/00148 „Conservarea habitatului 8310 din Situl Natura 2000 Cheile Nerei – Beuşniţa, în perioada 15.06.2018-19.06.2018.

 


Programul LIFE finanţat de Comisia Europeană

Programul LIFE finanţat de Comisia Europeană 

 

Mai multe informatii privind programul LIFE  gasiti:

 


Proiect POS Mediu - Cod SMIS-CSNR 17305

Proiect POS Mediu - Cod SMIS-CSNR 17305

Elaborarea Măsurilor de Management şi Proiectarea Infrastructurii Suport pentru Promovarea

Sitului NATURA 2000 ROSPA 0047 Hunedoara Timişană

 

Beneficiar:                                         Agenția pentru Protecția Mediului Timiș

Perioada de implementare:              01 octombrie 2010 – 31 decembrie 2014

Bugetul proiectului:                          1.509.227 Lei / 364.900 Euro            

Proiect finanţat prin:                        Programul Operaţional Sectorial „Mediu"

Proiect cofinanțat prin:                    Fondul European de Dezvoltare Regională

           

Proiectul are ca principal obiectiv, conservarea biodiversităţii şi a patrimoniului natural al sitului Natura 2000 "Hunedoara Timişană" prin realizarea unei strategii de management durabil şi realizarea infrastructurii suport pentru promovarea ariei protejate, cu implicarea şi conştientizarea factorului uman.

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 1. Îmbunătăţirea statutului de conservare a speciilor de avifaună şi a habitatelor acestora, prin stabilirea unui cadru de management adecvat până în anul 2013.
 2. Creşterea gradului de informare-conştientizare a populaţiei de pe raza teritoriului administrativ al localităţilor Şagu, Hunedoara Timişană şi Vinga din judeţul Arad şi Orţişoara din judeţul Timiş  cu 30% până în anul 2013, privind necesitatea măsurilor de conservare şi avantajele aplicării unei strategii de management durabil în situl Natura 2000 "Hunedoara Timişană".
 3. Proiectarea infrastructurii suport pentru promovarea ariei protejate prin pregătirea unui Studiu de Fezabilitate privind construirea unui centru de vizitare a sitului Natura 2000 "Hunedoara Timişană" in vederea cresterii gradului de stimulare cu 30% pana in anul 2013 a interesului vizitatorilor pentru natură şi conştientizarea acestora privind impactul activităţilor antropice asupra biodiversităţii.
 4. Creşterea şi întărirea capacităţii instituţionale ARPM Timişoara privind managementul integrat al ariilor protejate,  în vederea acumulării expertizei necesare exercitării custodiei sitului Natura 2000 Hunedoara Timişană şi gestionării durabile a sitului.

Pagina de internet: http://www.sithunedoaratimisana.ro/

Planul de Management al sitului Natura 2000 ROSPA0047 Hunedoara Timişană 

 


PNDR - Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020

Proiect LIFE 07 NAT RO 000680

Proiect LIFE 07 NAT RO 000680

Managementul conservativ al habitatului 8310 din situl Natura 2000 Semenic – Cheile Caraşului

 

Beneficiar coordonator:                   Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş

Perioada de implementare:              01.01.2009 - 31.12.2011

Bugetul proiectului:                         546.159,00 euro

Contribuţie CE                        50,00 %

Contribuţie bugetul de stat     50,00 %

Localizare:                                         Munții Aninei și Semenicului;

 

Obiectivele proiectului:

 1. Reabilitarea a 65  pesteri inchise publicului (habitat 8310) poluate/degradate si eliminarea surselor de poluare.
 2. Conservarea zonelor de hibernare, nastere si hranire a populatiilor a 11 specii de chiroptere
 3. Dezvoltarea celor mai bune practici pentru conservarea habitatului 8310 in 9 comunitati locale
 4. Sustinerea unei mai bune guvernari la nivel local si schimb de informatii la nivel european

Pagina de internet: http://www.salvatililiecii.ro/

Anunturi:


Twinning Project PHARE 2004 - RO 04/IB/EN/03 Phase I

Twinning Project PHARE 2004  - RO 04/IB/EN/03  Phase I

„ Implementarea şi punerea în aplicare a acquis-ului comunitar de mediu privind Protecţia Naturii în Regiunea 5 Vest"

 

 • Beneficiar stat membru:                   Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Timiş
 • Parteneri:                                           Direcţia Regională de Mediu Alsace – G.I.P. ATEN Franţa;

                                                            Ministerul Mediului, Direcţia de Conservare a Naturii – Polonia

 • Perioada de implementare:              23.12.2005-22.11.2007
 • Valoarea proiectului:                        1.250.000,00 euro
 • Cofinanţare:                                      38.700,00 euro

 

Obiectiv global:

Consolidarea capacităților administrative, de monitorizare și de aplicare a legii și capacitățile la nivel local și regional în punerea în aplicare a acquis-ului de mediu, privind protecția naturii.

 

Activităţi specifice:

 1. Întărirea capacităţii instituţionale la nivel regional şi local, eficientizarea managementului instituţiilor şi a performanţei personalului angajat;
 2. Instruirea personalului implicat în activităţi de autorizare, monitorizare şi inspecţie (ARPM Timişoara, APM-urile judeţene, Garda de Mediu);
 3. Revizuirea, îmbunătăţirea sistemului de monitorizare şi raportare pentru Planul Regional şi Planurile Locale de Acţiune pentru Mediu (incluzând Planul Regional/Local de Gestiunea Deşeurilor, Planurile privind îmbunătăţirea calităţii aerului etc.);
 4. Implementarea reţelei Natura 2000.

Twinning Project PHARE 2006 – RO 06/IB/EN/03 Phase II

Twinning Project PHARE 2006 – RO 06/IB/EN/03 Phase II

Implementarea şi întărirea acquis-ului de mediu cu punct focal pe protectia solului/subsolului şi reconstrucţie ecologică"

 

 • Beneficiar stat membru:                   Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Timiş
 • Parteneri:                                           BRGM – Societate Geologica Franceză - IHOBE, Franţa

Societatea Publică a Departamentului de Management al   Mediului al Guvernului Basc, Spania

 • Perioada de implementare:              16.05.2008 – 16.10.2009
 • Valoarea proiectului:                        840.000,00 euro
 • Cofinanţare:                                      40.000,00 euro

 

Obiectiv global:

Obiectivul acestei înfrăţiri este de a întări capacităţile Agenţiei Regionale de Protecţie a Mediului Timişoara (ARPM) la fel ca şi cele ale Agenţiilor Locale de Protecţie a Mediului (ALPM) precum şi cele ale Gărzii Naţionale de Mediu (GNM) din regiune în implementarea şi întărirea legislaţiei de mediu.

 

Obiectivele proiectului:

 1. Sprijinirea Agentiilor din Regiunea de Vest pentru ansamblul domeniilor acestora de competenţe (Pregătirea Planurilor de Protecţie a Mediului (la nivel regional şi local, Protecţia calităţii aerului, Controlul gestionării deşeurilor, Controlul instalaţiilor industriale în vederea respectării noilor norme de mediu, Urmărirea studiilor de impact al noilor construcţii şi al planurilor şi proiectelor de mediu, Controlul produselor chimice periculoase pentru mediu);
 2. Sprijinirea Agentiilor din Regiunea de Vest in domeniul siturilor si solurilor poluate si diferitele activitati cotidiene retinute;
 3. Crearea unor instrumente pilot pentru pentru ansamblul agenţiilor de protectia mediului din România în domeniul protecţiei solului/subsolului şi al reconstrucţiei ecologice.