Back

ANUNT PRIVIND PROCEDURA DE REGLEMENTARE PUD

ANUNT PRIVIND PROCEDURA DE REGLEMENTARE PUD

In conformitate cu prevederile O.M. nr 777/22.04.2016 privind abrogarea O.M. 995/2206 pentru aprobarea listei planurilor si programelor care intra sub incidenta H.G 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe,

si avand in vedere ca:

- Planurile urbanistice de detaliu (PUD) nu se mai incadreaza in categoria planurilor care intra sub incidenta HG nr 1076/2004 deoarece nu creeaza cadrul pentru realizarea de proiectele de investitii mentionate in Anexa 1 sau 2 la HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului,

Va comunicam ca pentru PUD nu este necesara derularea  procedurii de reglementare, conform H.G. nr 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe.

Titularul va depune la APM Timis o documentatie cuprinzand :

- copie certificat de urbanism si plansele aferente.