Acordul de mediu

Acordul de mediu este actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, prin care sunt stabilite condiţiile şi, după caz, măsurile pentru protecţia mediului, care trebuie respectate în cazul realizării unui proiect conform prevederilor art.2 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind Protecţia Mediului aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare.

Acordul integrat de mediu este actul tehnico-juridic emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, conform dispoziţiilor legale în vigoare, care acordă dreptul de a stabili condiţiile de realizare a unei activităţi încă din etapa de proiectare, care să asigure că instalaţia corespunde cerinţelor legislaţiei în vigoare. Acordul poate fi eliberat pentru una sau mai multe instalaţii ori părţi ale instalaţiilor situate pe acelaşi amplasament.

Procedura de emitere a acordului de mediu si a acordului integrat de mediu este reglementata de următoarele acte normative:

 

  • LEGE  Nr. 292/2018 din 3 decembrie 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

  • Ordinul nr.863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului;

  • Ordinul nr.864/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului în context transfrontieră şi de participare a publicului la luarea deciziei în cazul proiectelor cu impact transfrontieră

  • Ordinul nr.19/2010 pentru aprobarea Ghidului Metodologic privind evaluarea adecvata a efectelor potenţiale ale planurilor si proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar

 

 ACTE NECESARE PENTRU SOLICITAREA ACORDULUI  DE MEDIU:

1. CERERE SEMNATA SI STAMPILATA DE TITULAR( conform model)

2.  NOTIFICARE CONFORM MODELULUI SEMNATA SI STAMPILATA DE TITULAR ( conform model)

3. TARIF 100 LEI LA CASIERIA APM SAU IN CONT . RO90TREZ6415032XXX000270 deschis la Trezoreria Municipiului Tulcea  (cod fiscal 4994689 )

4. CERTIFICAT DE URBANISM CU PLANSELE ANEXE (COPIE)

5. COORDONATE STEREO ALE AMPLASAMENTULUI ( OBIECTIVULUI PROPUS ) IN FORMAT ELECTRONIC EXCEL

   Daca se ia decizia demarării evaluării impactului asupra mediului, este nevoie si de:

  • memoriu de prezentare (conform model)

Pentru proiectele care intra sub incidenta prevederilor art.28 din OUG nr. 57/2007, cu modificările si completările ulterioare, memoriul de prezentare va conţine informaţiile prevăzute în ghidul metodologic privind evaluarea adecvata, precum si coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub forma de vector în format digital cu referinţa geografica, în sistem de proiecţie naţionala Stereo 1970.

Plata tarifelor aferente procedurii de emitere a acordului de mediu se face conform Ordinului nr. 1108/2007 privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora cu modificările ulterioare.

 

 


Proiecte care se supun procedurii EIA/ Acorduri de mediu emise

Proiecte supuse evaluării impactului asupra mediului (EIA) în perioada 2010-2012

în cadrul APM Tulcea

 

Denumirea

proiectului

Titularul

proiectului

Data

depunerii

solicitării

Decizia

etapei de

încadrare

-după caz

Proiectul

face /

nu face

obiectul

procedurii transfrontieră

Data si

locul

dezbaterii publice

Decizia etapei

de analiză

a calităţii raportului

Acordul

de mediu

nr./data

EIA 

 sau   EIA+EA

 

 Parc eolian Topolog  SC TOTAL ELECTRIC SRL 17.06.2009       NU 10.09.2009, Primaria Topolog  

2383

27.01.2010

 Dezvoltare parc eolian Topolog SC ECOPROD ENERGY SRL  17.06.2009       NU 10.09.2009, Primaria Topolog  

 

2382

22.01.2010

Amenajare dana de expediere a produselor de cariera  SC CARIERE PLUS SRL  17.06.2009   EIA+EA  NU

21.02.2011

Primaria Turcoaia

 

2413/

04.08.2011

Parc eolian Casimcea Nord I

SC ALPHA

WIND SRL

05.08.2009     NU 19.04.2010, Caminul Cultural Casimcea  

2389/

08.06.2010

Parc eolian Casimcea Sud I

SC ALPHA

WIND SRL

05.08.2009     NU

09.12.2010

Scoala Generala Casimcea

 

 2420/

11.11.2011

Reamenajare si retehnologizare cariera existenta SC EMVETRANS SRL 19.10.2009     NU 12.01.2010, Primaria Greci  

2384

08.02.2010

Construire parc de turbine eoliene si retele electrice de racordare Sud II SC CAS REGENERABILE SRL 25.09.2009     NU

29.03.2010,

Caminul Cultural Casimcea

 

2390

08.06.2010

Construire parc de turbine eoliene si retele electrice de racordare Sud III SC CAS REGENERABILE SRL 25.09.2009     NU

29.03.2010,

Caminul Cultural Casimcea

 

2392

26.07.2010

 Reabilitare de drumuri de exploatare, cai de acces, retele electrice, parc eolian  SC ENEL GREEN ENERGY ROMANIA SRL(fost SC BLUE LINE IMPEX SRL) 21.09.2009      NU

 

21.12.2009,

Primaria Valea Nucarilor

 

 

2385

11.02.2010

 Reabilitare de drumuri de exploatare, cai de acces, retele electrice, parc eolian SC BLUE LINE ENERGY SRL 21.09.2009      NU

 

21.12.2009,

Primaria Valea Nucarilor

 

 

2386

11.02.2010

 Reabilitare de drumuri de exploatare, cai de acces, retele electrice, parc eolian SC BLUE LINE VALEA NUCARILOR SRL 21.09.2009      NU

 

21.12.2009,

Primaria Valea Nucarilor

 

 

2387

11.02.2010

 Construire parc de turbine eoliene si retele electrice de racordare Nord III  SC ALPHA WIND SRL 25.09.2009      NU

11.10.2010

Caminul Cultural Casimcea

emitere acord

2410/

27.05.2011
 Construire parc de turbine eoliene si retele electrice de racordare Nord II  SC ALPHA WIND SRL 25.09.2009       NU  

11.10.2010

CAMINUL CULTURAL CASIMCEA
 emitere acord

 2409/

27.05.2011

 Construire parc de turbine eoliene si retele electrice de racordare- Beta Sud III Casimcea SC BETA WIND SRL 26.10.2009      NU

22.04.2010,

Caminul Cultural Casimcea 

 

 

2391

08.06.2010

 Deschidere cariera de piatra  SC GLACIAL PROD SRL 20.11.2009      NU

 

28.04.2010,

Primaria Sarichioi

 

 

2393

26.07.2010

 Deschidere cariera de piatra Daeni  SC CARIERA VEGA SRL 04.08.2009  

EIA

+

EA

 NU 10.02.2011 emitere acord

2405/

10.03.2011

 Construire parc eolian, racordare la Sistemul Energetic National, si instalare turnuri de monitorizare si control, reabilitare cale de acces si construire statie de transformare 20KV-110KV

 

SC ENEL GREEN POWER ROMANIAN SRL

Subsidiara a

SC BLUE ENERGY SRL

si

 SC BLUE LINE IMPEX SRL

09.11.2009       NU 15.03.2010, Caminul Cultural Casimcea  

 

2388

28.05.2010

 Construire noi capacitati de producere energie electrica – 10 centrale eoliene  SC ROMWIND SRL 22.02.2010      NU    

2396/

06.12.2010

 Construire parc de turbine eoliene si racord electric aferent ( Caugagia)

 

SC HOLROM RENEWABLE ENERGY SRL

 

03.03.2010

     NU 01.06.2010, Primaria Comunei Baia  

 

2394

10.08.2010

Realizare a dublarii capacitatii parcului eolian de la 5 la 10 turbine, adrumurilor de acces la parcul eolian si a racordului electric pentru evacuarea puterii in SEN SC ELECTRICOM  SA 04.03.2010   EIA (si concluzii EA de la faza PUZ) NU

27.12.2010

Primaria comunei Casimcea

emitere acord

2403/

23.02.2011

Amplasare parc eolian SC ENERGIA VERDE VENT UNO SRL 20.04.2010     NU

11.10.2010

Primaria comunei Cerna

emitere acord

2400/

03.02.2011

Construire noi capacitati de producere energie electrica- 20 centrale eoliene SC ROMWIND SRL 14.05.2010

284/

14.07.2010

EIA NU      
Parc turbine eoliene SC ENEX SRL 19.04.2010

291/

16.07.2010

EIA

+

EA

NU 24.08.2010  

 2395/

16.09.2010

Exploatare la zi a zacamintelor microgranitice din perimetrul “ Dealul Muchia cu Pari” comuna Dorobantu, sat Carjelari SC EXPLOTRANS SRL 05.08.2010

NU

ESTE CAZUL

EIA+EA NU 02.03.2011
Primaria Dorobantu
 

2406/

18.03.2011
EXPLOATARE MINIERA IN PERIMETRUL V.ARIC-V.DRUMUL IAZULUI SC BEN ARI NEGEV IND.SRL 23.06.2010   EIA+EA  

17.01.2011

primaria Isaccea

emitere acord

2402/

21.02.2011

Deschidere Cariera SC ALAS ROMANIA SRL 23.07.2010

308/

03.08.2010

EIA+EA NU

21.10.2010

Primaria Turcoaia

 

2401/

11.02.2011
Construire parc de turbine eoliene si retele electrice de racordare – BETA NORD I  propus a fi amplasat in extravilanul comunei Topolog SC BETA WIND SRL 02.08.2010

459/

05.01.2011

EIA cu concluziile studiului de evaluare adecvata de la faza PUZ NU

22.02.2011

Primaria Topolog

   
Construire parc de turbine eoliene si retele electrice de racordare –BETA NORD II  propus a fi amplasat in extravilanul comunei Casimcea si comunei Topolog SC BETA WIND SRL 02.08.2010

458/

05.01.2011

EIA cu concluziile studiului de evaluare adecvata de la faza PUZ NU

22.02.2011

Caminul Cultural Topolog

   

2422/

22.03.2012
Construire parc de turbine eoliene si retele electrice de racordare BETA NORD III- extravilan Topolog SC BETA WIND SRL 02.08.2010

418/

08.11.2010

 

EIA+EA NU

06.06.2011

Caminul Cultural Topolog

 

   2421/

14.02.2012

Construire parc de turbine eoliene si retele electrice de racordare BETA SUD I- extravilan Casimcea SC BETA WIND SRL 02.08.2010

9629/

24.09.2010

EIA+EA NU

23.02.2011

Scoala Generala Casimcea

   
Construire parc de turbine eoliene si retele electrice de racordare BETA SUD II SC BETA WIND SRL 04.08.2010

391/

01.11.2010

EIA NU

23.02.2011

Scoala Generala Casimcea

emitere acord

2418/

31.10.2011
DESCHIDERE CARIERA, AMPLASARE STATIE DE CONCASARE, AMENAJARE DEPOZIT PRODUSE FINITE,AMENAJARE DRUM DE ACCES propus a fi amplasat in extravilanul comunei Turcoaia , judetul Tulcea SC CARIERE PLUS SRL BUCURESTI 05.08.2010

22510/

16.11.2010

EIA+EA NU

20.03.2011

Primaria Turcoaia

emitere acord

2407

05.05.2011
Parc eolian Fagarasu Nou SC DINAMIC 99 AGRO SRL 15.09.2010   EIA+EA NU

07.02.2011

Caminul Cultural Topolog

 

2404/

08.03.2011
DESCHIDERE EXPLOATARE CARIERA SC DUMAGREGAT SRL 28.09.2010

361/

08.10.2010

EIA+EA NU

12.04.2011

Primaria comunei Turcoaia

emitere acord

2411/

22.06.2011
Construire parc de turbine eoliene

SC ENERGIE INVESTMENTS GROUP SRL

28.10.2010

410/

04.11.2010

EIA NU

23.12.2010

Primaria Vacareni

emitere acord

2398/

12.01.2011
                 
Construire parc de turbine eoliene

SC GLOBAL LEGAL INVESTMENTS SRL

28.10.2010

411/

04.11.2010

EIA NU

23.12.2010

Primaria Vacareni

emitere acord

2397/

11.01.2011
Construire parc de turbine eoliene

SC INTERCOM DESIGN SRL

28.10.2010

412/

04.11.2010

EIA NU

23.12.2010

Primaria Vacareni

emitere acord

2399

12.01.2011
EXTINDERE CARIERA EXISTENTA ,ETAPA II,  propus a fi amplasat in  perimetrului Valea Ormanul cu Pari, din extravilanul comunei Somova,T54,P1285,judetul Tulcea SC SCORPION’S CONSTRUCT SRL 22.11.2010

1957/

24.02.2011

EIA cu concluziile studiului de evaluare adecvata de la faza PUZ NU

20.04.2011

Primaria comunei Somova

emitere acord

2408/

25.05.2011
PARC DE CENTRALE ELECTRICE EOLIENEcu amplasamentul propus în extravilanul comunei Casimcea SC TILCOF SRL 29.12.2010

500/

14.03.2011

EIA cu concluziile studiului de evaluare adecvata de la faza PUZ NU

31.03.2011

Scoala Generala Casimcea

emitere acord

2412/

11.07.2011
Construire parc eolian ,statie de transformare de 400kw si racord electric la SEN-Tulcea 1 ,amplasat in extravilanul municipiului Tulcea SC FF WIND ENERGY INTERNATIONAL SRL 03.02.2011

503/

24.03.2011

EIA NU

13.07.2011

APM Tulcea

emitere acord

2414/

11.08.2011
Construire parc eolian ,statie de transformare de 400kw si racord electric la SEN-Tulcea 5 ,amplasat in extravilan Tulcea SC FF WIND ENERGY INTERNATIONAL SRL 03.02.2011

504/

24.03.2011

EIA NU

14.08.2011

APM Tulcea

emitere acord

2417/

11.08.2011

CONSTRUIRE PARC EOLIAN, REABILITARE DRUMURI DE ACCES, RACORD ELECTRIC SI RACORDARE LA sen, CONSTRUIRE STATIE DE TRANSFORMARE SC BAIA ENERGIE EOLIANA SRL 12.04.2011

1529/

01.07.2011

 EIA

  +

 EA

NU      
Construire parc eolian ,statie de transformare de 400kw si racord electric la SEN-Tulcea 2 ,amplasat in extravilanul municipiului Tulcea SC FF WIND ENERGY INTERNATIONAL SRL 14.02.2011

519/

04.03.2011

EIA NU

13.07.2011

APM Tulcea
emitere acord

2415/

11.08.2011
Construire parc eolian ,statie de transformare de 400kw si racord electric la SEN-Tulcea 4 ,amplasat in extravilanul municipiului Tulcea SC FF WIND ENERGY INTERNATIONAL SRL 14.02.2011

520/

04.03.2011

EIA NU

14.07.2011

APM Tulcea
emitere acord

2416/

11.08.2011

CONSTRUIRE PARC
EOLIAN BA IV

SC EOLICA  DOBROGEA
 TWO SRL
28.02.2011

 11178/

11.11.2011

 EIA

+

EA

 NU      
 

CONSTRUIRE PARC
EOLIAN BA I

 SC  EOLICA 

 DOBROGEA ONE SRL

 28.02.2011

 11067/

04.11.2011

 EIA

+

EA

 NU      
 

CONSTRUIRE PARC

EOLIAN BA II
 SC EOLICA
 DOBROGEA ONE SRL
 28.02.2011

 11171/

11.11.2011

 EIA

+EA

 NU      
 

CONSTRUIRE PARC

EOLIAN BA III
 SC EOLICA
 DOBROGEA  ONE SRL
 28.02.2011

 11068/

04.11.2011

 EIA+

EA

 NU      
Construire parc eolian, drumuri si retele electrice SC SEHER EOL SRL 15.04.2011

1529/

01.07.2011

EIA

+

EA

NU

22.08.2011

Primaria Topolog

   
Construire parc eolian ,statie de transformare de 400kw si racord electric la SEN-Tulcea 3 ,amplasat in extravilanul municipiului Tulcea SC FF WIND ENERGY INTERNATIONAL SRL 12.07.2011

642/

08.08.2011

EIA NU

16.09.2011

APM Tulcea

emitere 

acord

 

2419/

08.11.2011

CONSTRUIRE ANSAMBLU ENERGETIC EOLIAN – DOUĂ TURBINE EOLIENE CU RACORD ELECTRIC CU DOUĂ POSTURI DE TRANSFORMARE ÎN ANVELOPĂ DE BETON, DRUMURI DE EXPLOATARE, STAŢIE DE CONEXIUNE ŞI DRUM JUDEŢEAN

- extravilan comuna Jurilovca –

S.C. Alpha Energy SRL

14.11.2011

736

/23.11.2011

EIA

+

EA

NU    

2423/

14.05.2012

AMPLASARE PARC DE TURBINE EOLIENE, STATIE DE TRANSFORMARE SI A RETELELOR DE RACORDARE LA SEN, AMENAJARE SI MODERNIZARE DRUMURI DE EXPLOATARE

SC DANUBE GREEN
POWER SRL

06.02.2012

815/

26.03.2012

EIA NU

03.05.2012

PRIMARIA SOMOVA
   

AMPLASARE PARC DE TURBINE EOLIENE, STATIE DE  RANSFORMARE SI A RETELELOR DE RACORDARE LA SEN, AMENAJARE SI MODERNIZARE DRUMURI DE EXPLOATARE

SC ELECTRICE
RENOVATA VISION
SRL

06.02.2012

816/

26.03.2012

 

  EIA NU

03.05.2012

PRIMARIA SOMOVA
   

AMPLASARE PARC DE TURBINE EOLIENE, STATIE DE  TRANSFORMARE SI A RETELELOR DE RACORDARE LA SEN, AMENAJARE SI MODERNIZARE DRUMURI DE EXPLOATARE

SC ELECTRICE
RENOVATA VISION
SOMOVA SRL

06.02.2012

817/

26.03.2012

EIA NU

03.05.2012

PRIMARIA SOMOVA
   

AMPLASARE PARC DE TURBINE EOLIENE, STATIE DE TRANSFORMARE SI A RETELELOR DE RACORDARE LA SEN, AMENAJARE SI MODERNIZARE DRUMURI DE EXPLOATARE

SC ELECTRICE
RENOVATA VISION
SOMOVA ENERGIE SRL

06.02.2012

818/

26.03.2012

EIA NU

03.05.2012

PRIMARIA SOMOVA
   
 AMPLASARE PARC DE TURBINE EOLIENE, STATIE DE TRANSFORMARE SI A RETELELOR DE RACORDARE LA SEN, AMENAJARE SI MODERNIZARE DRUMURI DE EXPLOATARE  SC DANUBE GREEN
ENERGY SRL
 

06.02.2012

 819/

26.03.2012

 EIA  NU  

03.05.2012

PRIMARIA SOMOVA
   
 CONSTRUIRE PARC EOLIAN (amplasare turbine eoliene, amenajare drumuri de acces, staţie de transformare şi racord LES)  propus a fi amplasat în extravilanul comunelor Mihail Kogălniceanu şi Sarichioi, jud.Tulcea  

SC EOLIANA

FORTORE SRL
 17.02.2012

 832/

09.04.2012

 EIA NU 

 01.05.2012

Primaria Mihail Kogalniceanu

 emitere acord

2424/

21.06.2012 

 Construire parc de instalatii eoliene SC. DELTA WINDKRAFT SRL   04.05.2012

 957/

19.06.2012

 EIA NU 

 23.07.2012

Primaria Casimcea