Back

APM Tulcea organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei vacante de consilier asistent in cadrul Serviciului Avize, Acorduri, Autorizatii

Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea organizează concurs de recrutare pentru   ocuparea functiei publice de executie vacanta in conformitate cu prevederile din Legea nr,188/1999 privind statutul funcționarilor publici ,(r2) modificată și completată , Cap.IV-Sectiunea a 2 a din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici modficată și completată, pentru următoarea funcție publica:

 

               consilier clasa I, grad profesional  asistent-Serviciul Avize,Acorduri,Autorizatii

  1.Concursul se va desfășura la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Tulcea str.14 Noiembrie nr.5 .

  2. Depunerea dosarelor de concurs se face in termen de maxim 20 de zile de la afișarea anunțului in Monitorul Oficial Partea a-III-a, la Compartimentul Resurse Umane al APM Tulcea,respectiv intervalul (11.11-02.12.2016.)

  3.Condiții de participare la concursul de  ocupare a  funcție publice de execuție vacantă:

Condiții generale: candidații trebuie să indeplinească condițiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999, republicată, privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

 Condiții de studii de specialitate şi după caz, alte condiţii specifice conform fişei de post:

 studii universitare de licentă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licența sau echivalență in unul din domeniile: științe inginerești; matematică și științele naturii; știinte biologice și biomedicale; știinte sociale.  

 Condiții minime de vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării funiei publice:

vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice 1 an potrivit art.57alin.5, lit.a) din Legea nr.188/1999(r2);

 4. Data propusă pentru organizarea concursului  de  ocupare functie publică  vacantă:

       12.12.2016 ora 10.00 proba scrisa;

       16.12.2016 ora 11.00- interviu.

 

Ma multe detalii privind Lista documentelor necesare  la inscriere și bibliografia  pot fi gasite AICI