Back

Anunt privind amanarea dezbaterii publice pentru SC EKW ENERGY SRL

Anunţ public

Dezbatere publică

 Ca urmare a semnării de către Președintele României, domnul Klaus Iohanis, în 16.03.2020 a.c., a Decretului privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, în baza Cap. VII –Alte măsuri, Art.50Pe durata stării de urgență, autoritățile publice centrale și locale vor lua măsuri pentru organizarea activității astfel încât să fie evitat, pe cât posibil, contactul direct între persoane, inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare” și a adresei nr. 1/1456/20.03.2020 emisă de Agenția Națională pentru Protecția Mediului privind derularea procedurilor de reglementare pentru perioada stării de urgență – “Dezbaterile publice/consultarea publicului interesat se vor realiza în format electronic (documentația supusă dezbaterilor va fi postată pe site-ul agenției cu informarea prin anunț public postat tot pe site-ul agenției și pe site-ul titularului, UAT-urilor etc, comentariile/observațiile publicului vor fi primite în format electronic prin e-mail, înregistrate și vor fi supuse analizei CAT-ului , după caz “.

SC E.K.W. ENERGY SRL anunţă publicul interesat că în vederea continuării procedurii de reglementare pentru proiectul „Construire Parc Eolian 6MW, sat Fagarasu Nou jud.Tulcea, Construire rețea de descărcare energie electrica 20KV în punct de conexiune, Construirea drumurilor de acces din drumul de exploatare, Construire platforme macara, modernizare drumuri, Organizare de santier”, propus a se amplasa în extravilan com.Topolog, jud.Tulcea, observațiile și comentariile publicului interesat la Raportul privind impactul asupra mediului și a Studiului de evaluare adecvată, vor fi transmise on-line sau prin poștă, în termen de 5 zile de la data de 25.03.2020 la sediul SC E.K.W. ENERGY SRL mun. Bacău, str. 9 Mai, nr.29, sc.A, ap.10, jud. Bacău, la adresa de e-mail: info@ekwenergy.ro  și la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Tulcea, mun. Tulcea, str.14 Noiembrie, nr.5, jud, la adresa de email: office@apmtl.ro

 Documentele menționate sunt disponibile la următoarea adresă de internet http://apmtl.anpm.ro și la sediul SC E.K.W. ENERGY SRL mun. Bacău, str. 9 Mai, nr.29, sc.A, ap.10, jud. Bacău