Back

Anunturile etapei de definire a domeniului evaluarii -postate pe site incepand cu anul 2014

 

Titular Denumirea Proiectului Indrumarul etapei de definire a domeniului evaluarii
S.C. DENILOREX IMPEX SRL „CONSTRUIRE PARC EOLIAN, AMENAJARE DRUMURI DE ACCES EXISTENTE, DRUMURI NOI IN PARC, TRASEU ELECTRIC, PUNCT DE CONEXIUNE ȘI RACORDARE LA SEN" amplasat în intravilanul și extravilanul localității Nufăru, Judeţul Tulcea 26.11.2014
MINISTERUL TRANSPORTURILOR - COMPANIA NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE DIN ROMÂNIA S.A “Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila”, propus a se realiza pe teritoriul judeţelor Tulcea (localităţile Smârdan si Jijila) şi Brăila (mun.Brăila şi comuna Vădeni) 10.11.2015
S.C. DIMAS ACTIV SRL   „Reabilitare hale pentru cresterea puilor de carne, oras Babadag, judetul Tulcea” 09.05.2016
SC AVI  BABADAG SRL „Reabilitare  adaposturi si anexe pentru ferma agricola, oras Babadag, judetul Tulcea ” 09.05.2016
S.C. TOLIL COMPANY S.R.L.   ÎNFIINȚARE UNITATE DE ABATORIZARE ȘI PROCESARE CARNE” propus a se amplasa în extravilanul comunei Baia 22.11.2017
S.C. AVICOLA PREMIUM S.R.L.   Înființare fermă avicolă-creștere în sistem intensiv”, amplasat în extravilanul localității Topolog ( T53, P 236), județul Tulcea 28.12.2017
  ALUM S.A.  Supraînălțare diguri halda de șlam”, propus a fi amplasat în extravilanul localitatii, nr.cad. 32987 21.01.2019
  SC LIDAS SRL  “„Incubator de afaceri în zona ITI-Delta Dunării pentru promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitatea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi în sectorul construcțiilor”, propus a se amplasa în intravilan Com. Frecăței, loc. Cataloi , T44, A705, L659, A703, nr. Cad. 35121, județul Tulcea 14.08.2019
SC E.K.W. ENERGY SRL   “Construire Parc Eolian 6MW, sat Fagarasu Nou jud.Tulcea, Construire retea de descarcare energie electrica 20KV in punct de conexiune, Construirea drumurilor de acces din drumul de exploatare, Construire platforme macara, modernizare drumuri, Organizare de santier propus a se amplasa în extravilan com.Topolog,  județul Tulcea Afisat in 28.01.2020
SC MADONA IMPEX SRL  ”Dezvoltarea activității de producție în cadrul MADONA IMPEX S.R.L. prin achiziție de utilaje- cod SMIS 122911”, propus a se amplasa în intrvilan mun. Tulcea, șos. Tulcea-Agighiol, Km.8, jud.Tulcea “ Afisat in 18.05.2020
SC CRISTMIH SRL  “„MODERNIZARE ȘI EXTINDERE FERMĂ EXISTENTĂ – CONFORM PUZ APROBAT PRIN HCL NR.60 DIN 31.10.2018”, propus a se amplasa în extravilanul localității Stejaru, T34, A133, Cc133/1, nc 31752, T34, A133, Cc133/1, NC/CF 32079

Afisat in

18.06.2020

U.A.T. COMUNA GRECI  „ÎNFIINȚARE SISTEM DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA GRECI, JUDEȚUL TULCEA”, propus a se amplasa extravilan oraș Măcin identificat prin: De 350, De 340, De 435, De 406, De 456, T15 Pa 389,T18 Pa 450, T18 Pa 458, De 392, conform plan cadastral; extravilan comuna Greci identificat prin: De 164, conform plan cadastral; intravilan comuna Greci identificat prin:  N.C./C.F.: 32140; 32144; 32156; 32340; 32126; 32155; 32344; 32354; 32147; 32170; 32123; 32125; 32127; 32151; 32161; 30211; 32150; 32142; 32138; 32350; 32351; 32361; 32343; 32121; 32154; 32158; 32149; 32139; 32358; 32153; 32362; 32157; 32160; 32365; 32166; 32353; 32356; 32171; 32167; 32143; 32162; 32357; 32163; 32141; 32164; 32792; 32793

Afisat in

30.12.2020

SC TIB - CONS SRL  „Deschidere carieră de piatră”,  propus a se realiza în extravilanul comunei Sarichioi, parcela T32, Nb315, jud. Tulcea

Afisat in 29.01.2021

SC CAZACIOC &CO SRL  CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE INCINERARE PENTRU INSTALAȚIE PENTRU NEUTRALIZAREA CADAVRELOR DE ANIMALE, A SUBPRODUSELOR DE ANIMALE CE NU SUNT DESTINATE CONSUMULUI UMAN ȘI A PROTEINELOR ANIMALE PROCESATE”, propus a se realiza în extravilanul localității Smârdan, com. Smârdan, jud. Tulcea, pe terenul identificat prin T34, Cc224/1

Afisat in

04.02.2021

APG TULCEA S.R.L.  „CONSTRUIRE MAGAZIN COMERCIAL RETAIL P+1E (OBIECT 1) ȘI GALERIE COMERCIALĂ P+1E (OBICT 2) CONSTRUCȚII ANEXE (GOSPODĂRIRE DE APĂ DE INCENDIU, POST TRAFO), ZIDURI DE SPRIJIN, AMENAJĂRI EXTERIOARE (PARCAJE, ALEI ȘI PLATFORME CAROSABILE, SPAȚII VERZI), AMENAJARE CĂI DE ACCES RUTIER ȘI PIETONAL, RACORDURI LA DRUMURILE PUBLICE, ÎMPREJMUIRI, AMPLASARE OBIECTE ȘI SEMNALE PUBLICITARE, ORGANIZARE DE SANTIER”, propus a se realiza în municipiul Tulcea, str. Șoseaua Barajului, nr. 15, nr. cadastral 42636, judetul Tulcea

Afisat in

04.08.2021

SC DUMAGREGAT SRL “Deshidere carieră piatră”,  propus a fi realizat în  perimetrul “Valea lui Manole”, extravilan comuna Turcoaia

Afisat in

24.08.2021

SC AGREGATE TUR SRL

“Deschidere carieră”, cu amplasamentul în extravilanul comunei Turcoaia, județul Tulcea, T25, parcelele Nb222, Nb 233, P224, P229, P230, De193 și De245

Afisat in

24.08.2021

S.C. BLOWIND CASIMCEA S.R.L.

Revizuirea Acordului de mediu nr. 2440/30.04.2013 emis de APM Tulcea pentru proiectul “CONSTRUIRE PARC EOLIAN, MODERNIZARE DRUMURI, STAȚIE DE TRANSFORMARE ȘI RACORD LA SEN” propus a fi realizat în  extravilanul comunei Casimcea, T 132A 742/34, A 742/35, T 104 A 619, A 619/1, A 619/6, 619/8, T 106 A 624, A 624/8, De 746, De 745, De 68, De 60, De 53, De 628, De 626, De 623, De 605, De 590, jud. Tulcea

Afisat in 13.10.2021

S.C. GREEN WIND EEO S.R.L.

Revizuirea Acordului de mediu nr. 2439/30.04.2013 emis de APM Tulcea pentru proiectul “CONSTRUIRE PARC EOLIAN, MODERNIZARE DRUMURI, STAȚIE DE TRANSFORMARE ȘI RACORD LA SEN” propus a fi realizat în  extravilanul comunei Casimcea, T96, A596, A596/4, T97 A589, T98- A599, A600, A606/1, T99-A604, T100, A610, T101, P613, T105- P622, P621, P609, Hr612, Hr614/1, T106-A624, P627, Cc625, T107-A630, A630/2, A630/3, A630/4, De 590, De 591, De 598, De 601, De 602, De603, De 605, De 611, De 623, De 623/1, De 626, De628, jud. Tulcea

Afisat in 13.10.2021

S.C. SIA EEO S.R.L. Revizuirea Acordului de mediu nr. 2438/30.04.2013 emis de APM Tulcea pentru proiectul “CONSTRUIRE PARC EOLIAN, MODERNIZARE DRUMURI, STAȚIE DE TRANSFORMARE ȘI RACORD LA SEN” propus a fi realizat în extravilanul com. Casimcea, T96- A596, A596/4, T97-A589, T98-A599, A600, A606/1, T99-A604, T100-A610, T101-P613, T105, P622, P621, P609, Hr612, Hr 614/1, T106-A624, P627, Cc625, T107, A630,A630/2, A630/3, A630/4, De590, De591, De598, De601, De602, De603, De605, De611, De623, De623/1, De626, De628, județul Tulcea  

Afisat in 13.10.2021