Back

Anunturile etapei de incadrare - postate pe site incepand cu data de 27.10.2014

.

Titular   Denumire proiect Anunt solicitare Anunt decizie incadrare Proiect decizie incadrare
PFA GOGAN NEDA CONSTRUIRE RAMPA DE GUNOI”, propus în intravilanul com.Izvoarele, jud.Tulcea 11.01.2018    
SC MACIN GAZ SA   LUCRARI  DE EXTINDERE RETEA SI BRANSAMENT LA RETEAUA DE DISTRIBUTIE  GAZE  NATURALE - ORAS  MACIN”, propus a fi amplasat în intravilanul orasului Macin, str. Vlad Tepes, nr.3A 11.01.2018    
SC MACIN GAZ SA   LUCRARI  DE  EXTINDERE  RETEA  SI  BRASAMENT LA RETEAUA  DE DISTRIBUTIE GAZE  NATURALE - ORAS  MACIN”, propus a fi amplasat în intravilanul orasului Macin, str. Eternitatii, nr.7A 11.01.2018    
BOENGIU CATALIN CONSTRUIRE PLATFORMA DE  GUNOI”, propus a fi amplasat în intravilanul com. Jijila, sat Jijila,  str. Sperantei, nr.12 11.01.2018    

SC MINAGRO SRL.

CONSTRUIRE BLOC  LOCUINTE”, propus în intravilanul  mun.Tulcea, str.Grivitei, nr.14 05.01.2018 11.01.2018  
Comuna Valea Teilor ,, ASFALTARE STRAZI IN LOCALITATEA VALEA TEILOR, COMUNA VALEA TEILOR, JUDETUL TULCEA”, amplasat în intravilanul com. Valea Teilor 28.12.2017    
S.C. E-DISTRIBUȚIE DOBROGEA S.A-reprezentată prin Chiriac Marius Victor. „RACORDARE LA REȚEAUA ELECTRICĂ A LOCULUI DE CONSUM PERMANENT-CENTRU FORMARE PROFESIONALĂ-localitatea Băltenii de Sus, Județul Tulcea” 28.12.2017 31.01.2018 31.01.2018
ZANFIR VASILE „Construire microferma piscicola”, propus a fi amplasat în extravilanul localității Horia (T18, parcela A131), Judeţul Tulcea 28.12.2017 22.02.2018 22.02.2018
S.C. FRATII CALCIU S.R.L CONSTRUIRE CENTRU DEPOZITARE SI PRELUCRARE PRODUSE AGRICOLE”, propus a fi amplasat  în intravilanul localității Mahmudia, str. Tulcei, nr.4 28.12.2017 29.12.2017 29.12.2017
HERDA CONSTANTIN PFA CONSTRUIRE PLATFORMA DE DEPOZITARE DESEURI ANIMALIERE”, propus în extravilanul com.Topolog 18.12.2017 23.01.2018 31.01.2018
SILEA VALENTINA PFA  CONSTRUIRE PLATFORMA DE DEPOZITARE DESEURI ANIMALIERE”, propus în extravilanul com.Topolog 18.12.2017 23.01.2018 31.01.2018
LOLA DIMI PFA ,,EXTINDERE LOCUINTA  SI SCHIMBAREA DESTINATIEI IN AGROPENSIUNE”, propus a se amplasa în intravilanul loc. Agighiol, 18.12.2017 19.12.2017 19.12.2017
S.C. AGROVASI IMPEX S.R.L. „INFIINTARE PLANTATIE DE ALUNE, PUT FORAT SI IMPREJMUIRE”, propus a se amplasa în extravilanul localității Nicolae Balcescu, com. Nalbant,  18.12.2017 19.12.2017 19.12.2017
BĂDOIU V. RĂZVAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ „CONSTRUIRE FERMĂ PENTRU CREȘTEREA ANIMALELOR”, propus a fi amplasat în extravilanul localității Văcăreni  18.12.2017 20.12.2017 20.12.2017
GRASU GHEORGHE și GRASU MARIA pentru S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L. „Construire magazin comercial, amplasare reclame și reclame luminoase”, propus a se amplasa în intravilanul localității Baia, str. Republicii, nr.21  18.12.2017 20.12.2017 20.12.2017

S.C. LIDL ROMÂNIA S.C.S.

„SOLUȚIE TRAFIC ACCES COMPLEX COMERCIAL”, propus a se amplasa în intravilanul localității Tulcea, str. Victoriei, nr.99 14.12.2017 20.12.2017 20.12.2017
S.C. CEREALE COLECT DISTRIBUTION S.R.L CONSTRUIRE BLOC  LOCUINȚE P+4+5 RETRAS”, propus a se amplasa în intravilanul localității Tulcea,  str. Gavrilov Corneliu, nr.185B-187 14.12.2017 20.12.2017 20.12.2017
STEFAN CAMELIA LACRAMIOARA PFA CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICA IN COMUNA BAIA, JUD.TULCEA”, propus în intravilanul com.Baia, str.Republicii, nr.74, jud.Tulcea 05.12.2017 14.12.2017 14.12.2017
SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL Amplasare rezerva subterana apa incendiu cu statie de pompe si cabina subterana”, propus a fi amplasat în intravilanul localității Baia, Doua Cantoane

 23.11.2017

   
S.C. ARIA CONCEPT S.R.L. „ANSAMBLU LOCUINȚE COLECTIVE, BIROURI, SPATII COMERCIALE, ALIMENTATIE PUBLICA, PARCAJE, AMENAJARI EXTERIOARE, SPATII VERZI”, propus a se amplasa în extravilanul localității Tulcea,  str. Barajului 22.11.2017 29.11.2017 29.11.2017
COMUNA BAIA CONSTRUIRE SI DOTARE CAMIN CULTURAL IN LOCALITATEA BAIA, JUDETUL TULCEA-STUDIU DE FEZABILITATE”, propus a se amplasa in intravilanul comunei Baia, sat Baia, str. Republicii, nr. 40 22.11.2017 11.12.2017 11.12.2017
LICA TUDOREL APICULTURA PFA „CONSTRUIRE  AGROPENSIUNE”  propus a se amplasa ȋn intravilanul satului Cataloi, comuna Frecatei, str. Principala, nr. 35 22.11.2017 29.11.2017 08.12.2017
SC HERCINIC GARDEN SRL ,,PROIECT – DEZVOLTARE AGROPENSIUNE TURISTICA-HERCINIC GARDEN-IN SAT GRECI, COM. GRECI, JUD. TULCEA”, amplasat în intravilanul loc. Greci, str. Lalelelor, nr. 7,cf. 30105, T92, P2395,2395/1, 2397, 2398, nc. 1166    21.11.2017 21.11.2017
Sandu Alexandru Ciprian I.I. ,,Modernizare Exploatatie Agricola ( achizitie masini si utilaje agricole ) Spatiu de Procesare micro FNC” , propus a se  amplasa în intravilan com. Ceamurlia de Jos, loc Ceamurlia de Jos, str. Transformatorului, nr. 3

20.11.2017

29.11.2017 29.11.2017
COMUNA LUNCAVITA EXTINDERE SURSA APA IN COMUNA LUNCAVITA, JUDETUL TULCEA”, propus în intravilanul com.Luncavita 17.11.2017 29.11.2017 29.11.2017
PRIMARIA COMUNEI  STEJARU „EXTINDERE ȘI MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC ÎN SAT STEJARU, COMUNA STEJARU, JUDETUL TULCEA,, propus a fi amplasat în intravilanul satului Stejaru 16.11.2017 29.11.2017 29.11.2017
S.C. E- DISTRIBUTIE  DOBROGEA ”REPOZITIONARE STALPI LEA JT IN CADRUL LUCRARII DE MODERNIZARE STRAZI LOCALITATEA MINERI, COMUNA SOMOVA, JUDETUL TULCEA”, propus a se amplasa intravilan in satul Mineri  16 .11.2017 22.11.2017 22.11.2017
  S.C TULCEA GAZ  „ EXTINDERE ȘI DIMENSIONARE REȚEA GAZE NATURALE ȘI  REFACERE  ÎMBRĂCĂMINTE  STRADĂ ” propus a fi amplasat în intravilanul   localității Tulcea, str. Voronețului 15.11.2017 22.11.2017 22.11.2017
SC ALUM SA REABILITAREA TRASEULUI TRANSPORT SLAM ”, propus a fi amplasat în intravilanul si extravilanul localitatii Tulcea, str. Isaccei-DN22 15.11.2017 26.03.2018 26.03.2018
COMUNA BEȘTEPE ”EXTINDERE ALIMENTARE CU APA IN LOCALITATEA BALTENII DE SUS, COMUNA BESTEPE, JUD. TULCEA ” 15.11.2017 23.11.2017 23.11.2017
DRAGUTA STELIAN PFA MODERNIZARE CONSTRUCTII EXISTENTE SI SCHIMBARE DESTINATIE IN AGROPENSIUNE ”, propus în intravilanul sat Sarinasuf, com.Murighiol 14.11.2017 22.11.2017  
Cohin Catalin Gabriel PFA „Construire Unitate Agroindustriala” propus a fi amplasat in intravilanul loc. Plopul, str. Soarelui, nr. 111, com. Murighiol   14.11.2017 14.11.2017
COMUNA  CASIMCEA „Eficientizarea consumului energetic, comuna Casimcea, județul Tulcea”, propus a se amplasa în extravilanul localității Casimcea (F 12 extravilanu, T 110 P 1065)

10.11.2017

22.11.2017 22.11.2017
COMUNA Carcaliu EXTINDERE SISTEM DE CANALIZARE SI EVACUARE APE UZATE DIN COMUNA CARCALIU, JUDETUL TULCEA ”, propus în intravilanul com.Carcaliu 10.11.2017 29.11.2017  
COMUNA LUNCAVITA ASFALTAREA DRUMURILOR DE INTERES LOCAL IN COMUNA LUNCAVITA, JUDETUL TULCEA”, propus în intravilanul  com.Luncavita si sat Rachelu 10.11.2017 15.11.2017  
COMUNA LUNCAVITA MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL IN COMUNA LUNCAVITA, JUDETUL TULCEA”, propus în intravilanul  com.Luncavita si sat Rachelu 10.11.2017 15.11.2017  
S.C. MITROFAR S.R.L. CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE ”, propus a se amplasa în intravilanul localității Tulcea,  str. Griviței, nr. 68-68B 09.11.2017 16.11.2017 16.11.2017
S.C. AVICOLA PREMIUM S.R.L. Înființare fermă avicolă-creștere în sistem intensiv”, propus a se amplasa  în extravilanul localității Topolog ( T53, P 236) 09.11.2017 29.11.2017 29.11.2017
SC Terminus SRL „CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO ECOLOGICA” propus a fi amplasat in intravilanul loc. Tulcea, str. Barajului, FN, NC. 40140 08.11.2017 14.11.2017 14.11.2017
COMUNA JIJILA EXECUTIE PUT FORAT LA ADANCIMEA DE 120M ”, propus în intravilanul com.Jijila, sat Garvan 08.11.2017 15.11.2017  
SC MINERVA INFOCONS  SRL „CONSTRUIRE SPATII DE PROCESARE SI CONDITIONARE LEGUME”, propus a fi amplasat in extravilanul loc. Valea Nucarilor, T60, P519/8, nc. 31263 02.11.2017 08.11.2017 08.11.2017
PRO-DESIGN SRL „ATELIERE CONFECTII METALICE”, propus a fi amplasat in intravilanul loc. Tulcea str. Viticulturii, nr. 8 02.11.2017 08.11.2017 08.11.2017
SC ACC  DESIGN INFO CONSTRUCT SRL ,,CONSTRUIRE PENSIUNE”, amplasat în intravilanul loc. Isaccea, str. Teilor, nr. 13,cf. 31796, T68,L826/3,Cc826/3, V826/1, L826/31796 02.11.2017 08.11.2017 08.11.2017
UAT-MUNICIPIUL TULCEA REABILITARE  L.T.E. SI SISTEM  RUTIER - STR TUDOR VLADIMIRESCU   MUNICIPIUL  TULCEA”, propus a fi amplasat în intravilanul localitǎţii Tulcea, str. Tudor Vladimirescu

 02.11.2017

08.11.2017 09.11.2017
S.C ANDRASUFSARINA SRL SCHIMBARE  DESTINAȚIE CASĂ DE LOCUIT ÎN PENSIUNE AGROTURISTICĂ P+M, ” propus a se amplasa ȋn intravilanul satului Sarinasuf, comuna Murighiol 31.10.2017 14.11.2017 14.11.2017
CARASTOIAN  I.  VASILE  PFA „AMENAJARE PLATFORMA GUNOI DE GRAJD ” propus a se amplasa ȋn intravilanul comunei Valea Teilor, sat Valea Teilor , identificat prin T23, P640, 641, 642, 644 31.10.2017 07.11.2017 07.11.2017
SC DOMED SAN CENTER SRL „INFIINTARE PENSIUNE AGROTURISTICA IN COMUNA IZVOARELE, JUDETUL TULCEA” propus a fi amplasat in intravilanul loc. Izvoarele, com. Izvoarele 31.10.2017 08.11.2017 08.11.2017
comuna Cerna LUCRARI DE CONSTRUCTII DE ZID DE SPRIJIN SI PARCARE IN COMUNA CERNA, JUDETUL TULCEA”, propus a se amplasa in intravilanul comunei Cerna, sat Cerna 27.10.2017 31.10.2017 31.10.2017
COMUNA FRECATEI RETEA CANALIZARE IN SATUL TELITA COM. FRECATEI, JUD.TULCEA ”, propus în intravilanul  sat Telita, com.Frecatei 27.10.2017 31.10.2017  
PRIMARIA COMUNEI  STEJARU „SUPLIMENTARE SURSA DE APA –PUTURI FORATE, CONDUCTE DE ADUCTIUNE SI BRANSAMENTE , INSTALATII  ELECTRICE  IN COMUNA  STEJARU , JUDETUL  TULCEA”,  propus a fi amplasat în intravilanul comunei Stejaru 27.10.2017 31.10.2017 31.10.2017
COMUNA  PECENEAGA  „MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE PENTRU APROXIMATIV 15 KM, COMUNA PECENEAGA, JUDETUL TULCEA”, propus a fi amplasat în  intravilanul comunei Peceneaga 27.10.2017 31.10.2017 31.10.2017
COMUNA FRECATEI  „MODERNIZARE  STRĂZI DE INTERES LOCAL ÎN SATELE FRECĂȚEI, CATALOI , POȘTA ȘI TELIȚA- 11,510 KM , COMUNA FRECĂȚEI 27.10.2017 31.10.2017 31.10.2017
COMUNA   VALEA NUCARILOR  „SISTEM CENTRALIZAT DE CANALIZARE  ȘI STAȚIE DE EPURARE   SAT AGIGHIOL ”, propus a fi amplasat în intravilanul  și extravilanul comunei Valea Nucarilor,  sat Agighiol   27.10.2017 31.10.2017 31.10.2017
COMUNA  CARCALIU ”MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ DE TRANSPORT COMUNA CARCALIU, JUDEȚUL TULCEA”, propus a se amplasa în intravilanul localității Carcaliu 27.10.2017 31.10.2017 31.10.2017
CONSILIUL JUDEȚEAN TULCEA  „MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ DE TRANSPORT REGIONAL PE TRASEUL TRAIAN-PECENEAGA-OSTROV-DĂENI-FĂGĂRAȘU NOU”, propus a se amplasa în intravilanul și extravilanul comunelor Cerna, Peceneaga, Ostrov, Dăeni, Topolog 27.10.2017 31.10.2017 31.10.2017
SC Best Result Consulting SRL ,,Construire Hala pentru Intretinerea si Repararea autovehiculelor, imprejmuire si platforma”, amplasat în intravilanul loc. Tulcea, str. Viticulturii, nr. 18 27.10.2017    
TILINCA RADU GHEORGHE PFA ,,Construire Hala Depozitare Cereale”, amplasat în extravilanul loc. Casimcea, F12 extravilan, T114, P1115, nc. 35495 25.10.2017 25.10.2017 27.10.2017
OUAI  AEROPORT  MODERNIZARE SISTEM DE IRIGATII”, propus în extravilanul com.Mihail Kogalniceanu 19.10.2017    
COMUNA LUNCAVITA EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE IN LOCALITATEA RACHELU, COMUNA LUNCAVITA, JUD. TULCEA ”, propus a se realiza în jud. Tulcea, sat Rachelu 19.10.2017 25.10.2017 25.10.2017
Liuta Izabela PFA „CONSTRUIRE FNC” propus a fi amplasat in extravilanul loc.Baia, F12, T87, P61, nr. cad. 33470 19.10.2017    
COMUNA  BAIA  MODERNIZARE SI REABILITARE TRAMA STRADALA IN INTRAVILANUL LOCALITATII CEAMURLIA DE SUS, COMUNA BAIA, JUDETUL TULCEA”, propus a se amplasa în intravilanul comunei Baia, sat Ceamurlia de Sus  19.10.2017 25.10.2017 25.10.2017
COMUNA  BAIA  „REABILITARE SI MODERNIZARE  SISTEM  DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL  IN  COMUNA  BAIA, JUDETUL TULCEA” propus a se amplasa în intravilanul localității Baia 19.10.2017 25.10.2017 25.10.2017
S.C. TOLIL COMPANY  S.R.L. „ÎNFIINȚARE UNITATE DE ABATORIZARE ȘI PROCESARE CARNE”, propus a se amplasa  în extravilanul comunei Baia (F12 extravilan, T 64, P 629/17, nr. cadastral 34655, extras de carte funciară nr. 34655) 18.10.2017 27.10.2017 27.10.2017
COMUNA FRECATEI REPARAREA ȘI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ PE STRADA OȚETARULUI  DIN LOCALITATEA CATOLOI, COM .FRECĂȚEI , JUD.TULCEA” propus a se amplasa în intravilanul comunei Frecăței, satul Cataloi, str. Oțetarului, identificat prin T36, po1515/1,CF 32144   18.10.2017 27.10.2017 27.10.2017
MIRICA MARIUS AGRO PFA  CONSTRUIRE RAMPA DE GUNOI”, propus în intravilanul com.Beidaud 18.10.2017    
UAT  COMUNA GRECI  „MODERNIZARE  ȘI  EXTINDERE  SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC  STRADAL  COMUNA GRECI , JUDEȚUL  TULCEA” propus a se amplasa în intravilanul localității Greci 18.10.2017 01.11.2017 01.11.2017
SC ZOELEN SRL AMPLASAREA SI INSTALAREA UNUI SISTEM DE DISTRIBUTIE GAZE PETROLIERE LICHEFIATE DE AUTOVEHICULE FORMAT DINTR-O  INSTALATIE SKID”, propus a se amplasa în extravilanul localitatii Casimcea, str. Principala, T106, Cc1049, nr. cad.12 C.F. 30833

16.10.2017

27.10.2017 27.10.2017
S.C. TAUR DOBROGEAN S.R.L „CONSTRUIRE FERMA BOVINE”, propus a se amplasa în intravilanul localității BEIDAUD, sat NEATARNAREA, judeţul Tulcea 13.10.2017 25.10.2017 25.10.2017
GĂLIMAN STERE P.F.A   „CONSTRUIRE FERMĂ TĂURAȘI”, propus a se amplasa în intravilanul localității Casimcea, sat Războieni ( F 12 intravilan, T 88, A 837) 13.10 .2017 17.10.2017 17.10.2017
S.C.  J.T. GRUP S.R.L Instalare stație de epurare”, propus a se amplasa în intravilanul Municipiului Tulcea, soseaua Tulcea-Agighiol, km. 8, nr. cadastral 4482 13.10 .2017 27.10.2017 27.10.2017
COMUNA MAHMUDIA ”Modernizarea infrastructurii rutiere locale în comuna Mahmudia”, propus a se amplasa în intravilanul localității Mahmudia ( str. Amurgului, str. Rândunelelor, str. Mioriței, str. Păcii, str. Soarelui, str. Libertății, str. Școlii, str. Zorilor, str. Unirii, str. Meseriașilor, str. Zambilelor, str. Geolog Vasile Bacalu, str. Portului, str. Salsovia, str. Deltei, str. Teilor, str. Dunării, DC 872) 13.10 .2017 17.10.2017 17.10.2017
SC ROTSTAR PETROL SRL Construire statie distributie carburanti”, propus a se realiza în judetul Tulcea, comuna Valea Nucarilor, sat Agighiol, str. Murighiolului, T46, P34, A36

12.10.2017

14.11.2017 16.11.2017
CONSILIUL JUDETEAN TULCEA STATII DE EPURARE SI REABILITARE RETELE CANALIZARE SPITALUL JUDETEAN DE URGENT TULCEA ”, propus a se realiza în mun. Tulcea,str. 1848, nr.32 sau identificat prin str. Spitalului, nr.23

12.10.2017

18.10.2017 18.10.2017
SC TULCEA GAZ SA   RETEA  GAZE  NATURALE PRESIUNE REDUSA SI  REFACERE IMBRACAMINTE STRADA”, propus a fi amplasat în intravilanul localitǎţii TULCEA, str. Malcoci - Jupiter 12.10.2017 17.10.2017 17.10.2017
UAT Tulcea „Retea canalizare ape pluviale str. Alexandru cel Bun, mun. Tulcea”- beneficiar UAT Tulcea, propus a fi amplasat in intravilanul loc. Tulcea str. Alexandru cel Bun 10.10.2017 10.10.2017 10.10.2017

SC AUTOLUX CAR SERVICE SRL

,, Construire si dotare hala pentru repararea si intretinerea navelor si barcilor ”, propus a se realiza în localitatea Tulcea, T 94, Parcela A 2375 09.10.2017 25.10.2017 25.10.2017
PFA DUMITRU EUGENIA ZOOTEHNIE PLATFORMA DEPOZITARE A GUNOIULUI  ”, propus în intravilanul sat Sarighiol de Deal, com.Beidaud 05.10.2017 22.11.2017  
S.C. E-DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A. „RACORD LA REȚEAUA ELECTRICĂ A LOCULUI DE CONSUM PERMANENT MAGAZIN RETAIL ȘI REFACERE ÎMBRĂCĂMINTE  STRADĂ”, propus a se amplasa în intravilanul localității Tulcea, str. Victoriei, nr.99  05.10.2017 09.11.2017 09.11.2017

PITA AUGUSTIN NICOLAS, NURCIU NICOLAE, NURCIU NASTASIA

„CONSTRUIRE IMOBIL P+3 CU DESTINAȚIA DE SPAȚII COMERCIALE ȘI APARTAMENTE”, propus a se amplasa în intravilanul localității Tulcea, str. Bucovinei, nr.21 05.10.2017 13.10.2017 13.10.2017
U.A.T. VACARENI CONSTRUIRE BAZĂ SPORTIVĂ ȘI AMENAJARE PARC ÎN COMUNA VACARENI, JUDETUL TULCEA”, propus a se amplasa în intravilanul Văcăreni, str. Principală, nr.74 A, nc. 31403- T63, P 1641, 1641/1, 1642, 1643 04.10.2017 13.10.2017 13.10.2017
COMUNA PECENEAGA REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA POTABILA IN COMUNA PECENEAGA  04.10.2017 11.10.2017 17.10.2017
COMUNA PECENEAGA INFIINTAREA RETELEI PUBLICE DE APA UZATA IN COMUNA PECENEAGA ”, propus în intravilanul  si extravilanul com.Peceneaga 04.10.2017 11.10.2017 17.10.2017
S.C. PESCARUL  MURIGHIOLEAN  S.R.L. - reprezentat prin CUCERENCU MARIAN „CONSTRUIRE  SI  DOTARE  AGROPENSIUNE  TURISTICA”  propus a se amplasa ȋn intravilanul satului Murighiol 04.10.2017 10.10.2017 10.10.2017
UAT MUNICIPIUL TULCEA „REABILITARE ȘI MODERNIZARE REȚEA CANALIZARE STRADA BACULUI ȘI STRADA VITICULTURII, MUNICIPIUL TULCEA” propus a se amplasa în intravilanul localității Tulcea, strada Bacului, Viticulturii, jud.Tulcea 04.10.2017 18.10.2017 18.10.2017
SC EGIS EVOTRADE SRL „CONSTRUIRE HALE SERVICII REPARATII SI INTRETINERE NAVE SI BARCI” propus a se realiza in loc. Tulcea, str. Abatorului, nr. 22,  jud. Tulcea 25.09.2017 04.10.2017 05.10.2017

U.A.T. MUNICIPIUL TULCEA.

„REABILITARE STRADA BARAJULUI, MUNICIPIUL TULCEA”, propus a se amplasa în intravilanul localității Tulcea, str. Barajului (de la intersectia cu str. Isaccei pana la intersectia cu str. Babadag) 22.09.2017 09.11.2017 09.11.2017

PFA VASILIEV SORIN FERMIER

„CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICA –CASA DE LA MURIGHIOL ”  propus a se amplasa ȋn localitatea Murighiol T67, A 1671, NC/CF 33586 F12, intravilan, jud.Tulcea

22.09.2017

   
SC COMSTAR SRL         „CONSTRUIRE HALA PROCESARE PRODUSE AGRICOLE  pentru proiectul cu titlul „DEZVOLTARE COMSTAR SRL  ”, amplasat în intravilanul loc. Carcaliu 20.09.2017 04.10.2017 04.10.2017
ILINCA MARIAN  CONSTRUIRE LOCUINTA SI AMPLASARE STATIE GPL 1750L”, propus în intravilanul sat Dunavatu de Jos, com.Murighiol 19.09.2017 04.10.2017 04.10.2017
S.C. STAR BETON TOP S.R.L „CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINȚE”, propus a se amplasa în intravilanul localității localității Tulcea, str. Zimbrului, nr.1 19.09.2017 04.10.2017 04.10.2017
SC. ALUM SA ”AMENAJARE AMPLASAMENT ȘI INSTALARE ECHIPAMENTE DE USCARE, MĂCINARE ȘI CLASARE HIDRAT”, propus a fi amplasat în intravilanul localităţii Tulcea str. Isaccei (incinta SC. ALUM SA), nr.82 19.09.2017 04.10.2017 04.10.2017
COSTACHE MARIANA FERMIER PFA „CONSTRUIRE PLATFORMĂ DEPOZITARE DEJECȚII SOLIDE  PROVENITE DE LA ANIMALE ”, propus a se amplasa ȋn intravilanul com. Ciucurova,  str. Ciucurovei, nr.128,  jud. Tulcea 13.09.2017 04.10.2017 04.10.2017
IACOB  ION  APICULTURA P.F.A „CONSTRUIRE PLATFORMA DE DEPOZITARE DESEURI  ANIMALIERE”, propus a se amplasa în intravilanul com. Topolog, sat Topolog,  str. Trandafirilor, nr.44, judetul Tulcea 13.09.2017 19.09.2017 19.09.2017
UAT Vacareni „Extindere retea electrica de interes public in com. Vacareni, jud. Tulcea”-  12.09.2017 19.09.2017 19.09.2017
VARD Tulcea SA „EXTINDERE CHEU ARMARE CALA NAVE MICI” propus a fi amplasat in intravilanul loc. Tulcea, str. Ing. Dumitru Ivanov, nr. 22 12.09.2017 19.09.2017 19.09.2017
UAT COMUNA HORIA „ALIMENTARE CU APA IN LOCALITATEA CLOSCA, COMUNA HORIA, JUDETUL TULCEA”, propus a fi amplasat în intravilanul  loc. Closca 12.09.2017 19.09.2017 19.09.2017
SC TULCEA GAZ SA   RETEA  GAZE  NATURALE   PRESIUNE  REDUSA  SI REFACERE IMBRACAMINTE STRADA”, propus a fi amplasat în intravilanul localitǎţii TULCEA, str. Tunsului, Domnita Balasa 08.09.2017 19.09.2017 19.09.2017
SC TOLIL COMPANY SRL         “CONSTRUIRE  ADAPOST ANIMALE ” propus a se amplasa in jud. Tulcea com.Baia Soseaua Europeana km 75 08.09.2017 20.09.2017 20.09.2017
CARNIPROD SRl „Infiintare Fabrica de Nutreturi Combinate (Moara), Construire siloz 4000T si Hala Gestatie-Crestere Porc Gras”, propus a fi amplasat in intravilanul loc. Tulcea, sos. Tulcea-Murighiol, km. 4-5 08.09.2017 12.09.2017 12.09.2017
UAT MUNICIPIUL TULCEA „ REALIZĂRI  LUCRĂRI  ILUMINAT PUBLIC : DRUM  LEGĂTURA  BAZIN OLIMPIC –ALEEA CASEI ALBASTRE , PARCARE STR. SALCIILOR ( BISERICA CU CEAS SF. GHEORGHE) , DRUM LEGĂTURA STR. SPITALULUI- Intrare Vest, ZONA BLOCURI  STR. CONSTRUCTORILOR  ȘI ALEEA CIOCÎRLIEI ” propus a fi amplasat în intravilanul  orașului Tulcea, strada Aleea Casa Albastră, Sălciilor, Spitalului, , intrare Vest,Constructorilor, Aleea Ciocîrliei,  jud. Tulcea    05.09.2017 13.09.2017 13.09.2017
S.C  SERMAR  2000 SRL CONSTRUIRE  PENSIUNE AGROTURISTICĂ”, propus a fi amplasat în extravilanul  satului Ciucurova , com. Ciucurova, județul Tulcea  05.09.2017 13.09.2017 13.09.2017
COMUNA NICULITEL     „IMBUNATATIREA SERVICIILOR DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN COMUNA NICULITEL, JUDETUL TULCEA”, amplasat în intravilanul si extravilanul   com.Niculitel , judeţ Tulcea 05.09.2017 04.10.2017 04.10.2017
SC MACIN GAZ SA   LUCRARI DE  EXTINDERE RETEA  DE DISTRIBUTIE GAZE  NATURALE   SI  BRASAMENTE LA RETEA  - ORAS  MACIN”, propus a fi amplasat în intravilanul orasului Macin, str. Eternitatii, nr.19, judetul Tulcea 01.09.2017 12.09.2017 12.09.2017
SC TULCEA GAZ SA   RETEA  GAZE  NATURALE   PRESIUNE  REDUSA  SI  REFACERE  IMBRACAMINTE  STRADA”, propus a fi amplasat în intravilanul localitǎţii TULCEA, Str. Horia 30.08.2017 06.09.2017 06.09.2017
SC TULCEA GAZ SA   RETEA  GAZE  NATURALE   PRESIUNE  REDUSA  SI  REFACERE  IMBRACAMINTE  STRADA”, propus a fi amplasat în intravilanul localitǎţii TULCEA, Str. Crisan 30.08.2017 06.09.2017 06.09.2017
SC TULCEA GAZ SA   EXTINDERE  RETEA  GAZE  NATURALE   PRESIUNE  REDUSA  SI REFACERE  IMBRACAMINTE  STRADA”, propus a fi amplasat în intravilanul localitǎţii TULCEA, str. Closca 30.08.2017 06.09.2017 06.09.2017

SC HOLDER TRADE SRL

Construire siloz cereale 1500 to, in localitatea Baia, jud. Tulcea ”, propus a fi amplasat în intravilanul localității Baia, Sos. Europeana, km 55 TL- CTA 30.08.2017 05.09.2017 05.09.2017
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TURCOAIA AMENAJARE PARCARE SI LOC DE JOACA PENTRU COPII”, propus a se amplasa in intravilanul comunei Turcoaia, sat Turcoaia, județul Tulcea 29.08.2017 04.10.2017 04.10.2017
S.C.  SNIF PROIECT S.A.  TARGOVISTE  pentru S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. MEDIAȘ LUCRĂRI DE CONSOLIDARE TEREN ÎN CADRUL S.M.G.ISACCEA”, propus a se amplasa în intravilanul și extravilanul localității Isaccea, judeţul Tulcea 28.08.2017    
SC BYA INVEST SRL

„CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINTE” propus a fi amplasat in intravilanul loc. Tulcea, str. Isaccei, nr. 53-53A, jud. Tulcea

28.08.2017 31.01.2018 31.01.2018
SC ROSIPROD SRL CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ”, propus a fi amplasat în extravilanul  comunei Jurilovca, sat Jurilovca, T55, P410/1, jud.Tulcea 22.08.2017 29.08.2017 29.08.2017
SC TULCEA GAZ SA

RETEA GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA SI REFACERE IMBRACAMINTE  STRADA”, propus a fi amplasat în intravilanul localitǎţii TULCEA, str.Stancilor

22.08.2017 05.09.2017 05.09.2017
SC TULCEA GAZ SA

RETEA GAZE NATURALE PRESIUNE MEDIE SI REFACERE IMBRACAMINTE  STRADA”, propus a fi amplasat în intravilanul localitǎţii TULCEA, str.Aleea Paunului si Alei acces blocuri str. Eternitatii.

22.08.2017 05.09.2017 05.09.2017
SC TULCEA GAZ SA EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA SI REFACERE IMBRACAMINTE  STRADA”, propus a fi amplasat în intravilanul localitǎţii TULCEA, str.I.L.Caragiale 22.08.2017 05.09.2017 05.09.2017
CONSILIUL JUDETEAN TULCEA  

REABILITARE DJ222, CEAMURLIA DE SUS-SARIGHIOL DE DEAL-LIMITA JUDET CONSTANTA„ , amplasat in extravilanul si intravilanul com. Beidaud, jud. Tulcea, nr. cad. 30653;30654 si 30635, CF nr. 30653;30654 si 30655.

22.08.2017 06.09.2017 06.09.2017
CONSILIUL JUDETEAN TULCEA   „MODERNIZARE POD DJ222L, INTERSECTIE DN22D-CARCALIU, KM. 1+732” amplasat in extravilanul loc. Carcaliu, intersectie DN22D-CARCALIU, KM. 1+732, jud. Tulcea 22.08.2017 06.09.2017 06.09.2017
CONSILIUL JUDETEAN TULCEA          „MODERNIZARE POD DJ222H, INTERSECTIE DN22D-TURCOAIA, KM. 2+445”  amplasat in extravilanul loc. Turcoaia, intersectie DN22D-TURCOAIA, KM. 2+445, jud. Tulcea 22.08.2017 06.09.2017 06.09.2017

SC D&D IMOBIL CONSTRUCT SRL.

"Infiintare ferma bovine „ , amplasat în extravilanul loc. Baia, T83, A722, jud. Tulcea 18.08.2017 22.08.2017 22.08.2017
S.C.  E - DISTRIBUTIE  DOBROGEA  S.A.  IMBUNATATIRE  NIVEL TENSIUNE  LEA JT, LOCALITATEA TULCEA – ZONA VARARIEI BALTA”, propus a se amplasa în intravilanul orasului Tulcea, Cartier Vararie Balta, județul Tulcea 17.08.2017 18.08.2017 22.08.2017
COMUNA TOPOLOG REALIZARE SISTEM ALIMENTARE CU APĂ ÎN LOCALITATEA CALFA, COMUNA TOPOLOG, JUDEȚUL TULCEA ”, propus a se amplasa în intravilanul localității Calfa (str. Trandafirilor, str. Castanilor, str. Lalelelor, str. Mărului, str. Alunului, str. Stejarului) și în extravilanul localității Topolog (F12 extravilan, T 126, P 867), judeţul Tulcea 17.08.2017 04.10.2017 04.10.2017

DULGHERU NICOLAE P.F.A

„CONSTRUIRE AGROPENSIUNE P+M AMENAJARE AGREMENT ȘI ÎMPREJMUIRE”  propus a se amplasa ȋn intravilanul satului Agighiol, comuna Valea Nucarilor, jud.Tulcea 16.08.2017 19.09.2017 19.09.2017
SC TULCEA GAZ SA   RETEA  GAZE  NATURALE   PRESIUNE  REDUSA  SI REFACERE IMBRACAMINTE  STRADA”, propus a fi amplasat în intravilanul localitǎţii TULCEA, Intrarea LIVEZILOR I, judetul Tulcea 11.08.2017 22.08.2017 22.08.2017
SOTIR CLAUDIA PFA „FORARE PUT IN SCOP AGRICOL „ propus a fi amplasat in extravilanul loc. Visina, F12, T78, P531, nr. cad. 33141, com. Jurilovca, jud. Tulcea 11.08.2017 29.08.2017 30.08.2017
Tanase Anton „FORARE PUT IN SCOP AGRICOL „ propus a fi amplasat in extravilanul loc. Visina, F12, T78, P531, nr. cad. 33159, com. Jurilovca, jud. Tulcea 11.08.2017 29.08.2017 30.08.2017
OUAI Macin-Dunare „Modernizarea plotului de irigatii SPP Macin, jud. Tulcea” propus a fi amplasat in extravilanul loc. Macin si Carcaliu, jud. Tulcea 09.08.2017 22.08.2017 .
PFA  NEMTANU  NELA. CONSTRUIRE  COMPLEX  PRESTARI  SERVICII SI  IMPREJMUIRE”, propus a se amplasa în intravilanul comunei Frecatei, sat Cataloi, str. Celic, nr. 2, județul Tulcea 08.08.2017 06.09.2017 06.09.2017
PARTEBUNA SORIN PFA AMENAJARE  PLATFORMA  DEJECTII SOLIDE”, propus a se amplasa în extravilanul comunei Sarichioi, județul Tulcea 08.08.2017 22.08.2017 22.08.2017
COMUNA TOPOLOG MODERNIZARE ADUCȚIUNE ALIMENTARE CU APĂ , LOCALITATEA CERBU, COMUNA TOPOLOG , JUDEȚUL TULCEA”, propus a se amplasa în extravilanul comunei Topolog, identificat prin extravilan F12, De 807, De 833, De 818, De 832, jud. Tulcea 07.08.2017 29.08.2017 29.08.2017
GUREI HRISTINA APICULTURA PFA „CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICA „HRISTINA”, propus în intravilanul sat Slava Rusa, com. Slava Cercheza,  jud.Tulcea

07.08 .2017

17.08.2017 17.08.2017
COMUNA CASIMCEA

Infiintare sistem de colectare si tratare a apelor uzate sat Casimcea, comuna Casimcea, jud. Tulcea ” , propus  a se amplasa in intravilanul localitatii Casimcea, T113, Cc1103, str. Principala, str. Bulgareasca, Pr. Mircea Popoiu, str. Dulbencea, str. Transformatorului, str. Vulturului, str. Ocolului, str. Bisericii .    

07.08 .2017

19.09.2017 19.09.2017
CONSILIUL JUDETEAN TULCEA    REABILITARE DJ 22A HORIA-HAMCEARCA-NIFON KM 0+000 – 16+000”, propus a fi amplasat în intravilan si extravilan comuna  Horia, satul Horia, intravilan si extravilan comuna  Hamcearca, satele Balabancea si Hamcearca

04.08.2017

20.08.2017 20.08.2017
SC NOVIO EXPRESS SRL „AMENAJARE SPALATORIE AUTO IN SPATIU CONSTRUIT EXISTENT „ propus a fi amplasat in intravilanul loc. Isaccea, str. Calea Macin, nr. 2bis, jud. Tulcea

03.08.2017

08.08.2017 08.08.2017
PFA LICA GEORGIANA      Construire agropensiune P+M, imprejmuire si racordare la utilitati” amplasat in  intravilan com. Murighiol, jud Tulcea 02.08.2017 29.08.2017 29.08.2017
IVANOV MARIANA PFA „CONSTRUIRE UNITATE AGROTURISTICA „ propus a fi amplasat in extravilanul loc. Murighiol, F12, T51, P376, nr. cad. 30817, jud. Tulcea 27.07.2017 08.08.2017 08.08.2017
SC TULCEA GAZ SA   EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA SI REFACERE IMBRACAMINTE STRADA”, propus în intravilanul localitǎţii Tulcea, str.Carpati 26.07.2017 02.08.2017  
S.C. E- DISTRIBUTIE  DOBROGEA  CRESTERE NIVEL DE SIGURANTA ZONA DELTA MURIGHIOL-DUNAVAT, JUD. TULCEA ”, propus a se amplasa partial intravilan si partial extravilan in satul Murighiol, comuna Murighiol, județul Tulcea 26.07.2017 12.09.2017 12.09.2017
SC BIOCARNIC ESCO SRL Instalatie de cogenerare cu utilizare biogaz – modificare retele de racord termic existente si punct termic ”, propus a fi amplasat în extravilanul localității Tulcea, sos. Tulcea – Murighiol, km 4-5 25.07.2017 09.08.2017 11.08.2017
PFA CABUZ D. COSTIN          

“CONSTRUIRE  AGROPENSIUNE propus a se amplasa in  jud.Tulcea, com. Topolog, sat Sambata Noua  

24.07.2017 01.08.2017 01.08.2017
S.N.T.G.N TRANSGAZ SA MEDIAS PUNERE IN SIGURANTA CONDUCTA TRANZIT 1 ZONA CAMENA  ”, propus în extravilanul sat Camena, com.Baia 14.07.2017 24.07.2017  
S.N.T.G.N TRANSGAZ SA MEDIAS PUNERE IN SIGURANTA CONDUCTA TRANZIT 3 ZONA CEAMURLIA DE SUS ”, propus în extravilanul sat  Ceamurlia de Sus, com.Baia 14.07.2017 24.07.2017  
S.C. ONO-VAL S.R.L RACORDARE  LA  RETEA  ELECTRICA  A  OBIECTIVULUI  PENSIUNE  TURISTICA”, propus a se amplasa în  intravilanul comunei Murighiol, satul Murighiol,  str. Nordului,  jud.Tulcea 13.07.2017 24.07.2017 24.07.2017
PFA HAGIU FLORIN CONSTRUIRE SOPRON, PLATFORMA DEPOZITARE GUNOI DE GRAJD SI BRANSAMENT LA RETEAUA DE ENERGIE ELECTRICA ”, propus în intravilanul com.Izvoarele, jud.Tulcea 11.07.2017 25.07.2017 26.07.2017
SC TULCEA GAZ SA   REŢEA GAZE  NATURALE  PRESIUNE REDUSA  SI REFACERE IMBRACAMINTE  STRADA ”, propus în intravilanul localitǎţii Tulcea, str.Aleea Viitorului 11.07.2017 24.07.2017 26.07.2017

S.C WORLDWIDE  FINANCIAL CONSULTING  SRL .

CONSTRUIRE AGROPENSIUNE TURISTICĂ ȘI IAZ, AMENAJARE ACTIVITĂȚI , ÎMPREJMUIRE ȘI UTILITĂȚI  ÎN LOC. MURIGHIOL, JUD. TULCEA”, propus în intravilanul loc. Murighiol , sat Murighiol , T 50, A 360, nr. Cad/ CF 32487, jud. Tulcea 06.07.2017 11.07.2017 11.07.2017
BASALICI  CĂTĂLINA  PFA „PROIECT DE DEZVOLTARE AGROPENSIUNE CU ACTIVITĂȚI DE AGREMENT  ÎN SAT GRECI ,COMUNA GRECI, JUDEȚUL TULCEA”  propus a se amplasa ȋn intravilanul comunei Greci, str. Carabalu, nr.52 , jud.Tulcea 06.07.2017 11.07.2017 11.07.2017
SC TULCEA GAZ SA   REŢEA GAZE  NATURALE  MEDIE PRESIUNE CUPRINSA INTRE SRS2 SI SRS1 SI REFACERE IMBRACAMINTE STRADA ”, propus în intravilanul localitǎţii Tulcea, str.Babadag, Viticulturii, Cormoranului, Eternitatii, Primaverii, Pacii, Elizeului 06.07.2017 11.07.2017  
S.C. PORT TULCEA AVAL S.R.L. Extindere capacitate de depozitare și livrare carburanți”, propus a se amplasa în intravilanul localității localității Tulcea, str. Portului, nr.44, judeţul Tulcea  

29.06.2017

29.06.2017

SC ALUM SA ,, Proiect tehnologic inovativ destinat cercetarii – inovarii si dezvoltarii tehnologiei de utilizare/valorificare a slamului rosu in sprijinul competitivitatii economice si dezvoltarii Alum SA ”, propus a fi amplasat în localitatea Tulcea, DN22, km 169+280 26.06.2017 06.07.2017 06.07.2017
SC LTA MONDIAL SRL CONSTANTA    

"DEZVOLTAREA ACTIVITATII SC LTA MONDIAL SRL IN COMUNA BAIA JUDETUL TULCEA" propus a se amplasa in jud.Tulcea com.Baia str.Republicii nr.2D 

22.06.2017 11.07.2017 11.07.2017
SC MARMO ART INTERNATIONAL SRL       "CONTINUAREA LUCRARILOR SI SCHIMBAREA DE DESTINATIE DIN DEPOZIT MATERIALE DE CONSTRUCTII IN ATELIER PENTRU TAIEREA, FASONAREA SI FINISAREA PIETREI" propus a se amplasa in jud.Tulcea com.Frecatei, sat Cataloi  22.06.2017 26.07.2017 26.07.2017
SC  SAVIVAL CURIER EXPRES SRL      “CONSTRUIRE AGROPENSIUNE PARTER, PISCINA, FOISOR SI IMPREJMUIRE ” propus a se amplasa in jud. Tulcea com.Murighiol, sat Dunavatu de Jos 22.06.2017 26.07.2017 26.07.2017

SC COMPLEX CITY SRL   

CONSTRUIRE BLOC  LOCUINȚE S+P+7E”, propus a se amplasa în intravilanul municipiului Tulcea, str.  Babadag  nr. 133  22.06.2017 29.08.2017 29.08.2017
PFA TANASE ELENA AGRO CONSTRUIRE RAMPA DE GUNOI”, propus în extravilanul com.Stejaru, jud.Tulcea 22.06.2017    
COMUNA JIJILA Modernizare sistem apa potabila in comuna Jijila, satul Jijila, jud. Tulcea ”, propus a fi amplasat în intravilanul comunei Jijila, jud. Tulcea 15.06.2017 04.10.2017 04.10.2017
MACAR PAUL GABRIEL  ,,CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICA SAŞA” amplasata in intravilanul comunei Jurilovca ,strada Veteranilor nr 4 

13.06.2017

   
COMUNA JIJILA Înființare sistem public centralizat de canalizare  al apelor uzate menajere și stație de epurare a efluentului menajer în comuna Jijila, satul Jijila, județul Tulcea”, propus a se amplasa în extravilanul și intravilanul localității Jijila  09.06.2017 17.10.2017 17.10.2017

UAT ORAS ISACCEA 

IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII DE ACCES LA EXPLOATATII AGRICOLE DIN ZONA SAON ”, propus în extravilanul oras Isaccea, jud.Tulcea 09.06.2017 28.06.2017 10.07.2017
S.C. KLINGON DINAMIC S.R.L „CONSTRUIRE HALĂ D+P ȘI PLATFORMĂ PARCARE AMBARCAȚIUNI”, propus a se amplasa în intravilanul localității Tulcea,  T 94, P 2396, 2397/2, judeţul Tulcea 08.06.2017 11.07.2017 11.07.2017
SC NECMAR SRL CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE CEREALE”, propus în intravilanul com. Peceneaga, jud.Tulcea.Tulcea 31.05.2017 09.06.2017 09.06.2017
POȚINCU  LAURA-GEORGIANA P.F.A CONSTRUIRE PLATFORMĂ  DE DEPOZITARE DEȘEURI ANIMALIERE (dejecții animaliere)”, propus a fi amplasat în  intravilanul com.Topolog, satul Sămbăta Nouă, identificat prin T22, P479/1, jud.Tulcea  31.05.2017 08.06.2017 08.06.2017

XENOFONT ANISOARA

ÎMPĂDURIRE 1.63 HA, COMUNA JURILOVCA, JUDEȚUL TULCEA” propus a se amplasa în intravilanul localității Jurilovca, str. 1 Mai, nr. 133A, judeţul Tulcea 30.05.2017 06.07.2017 06.07.2017
SC ABC CASIMCEA SRL 

“RACORDARE LA RETEAUA ELECTRICA A OBIECTIVULUI SC ABC CASIMCEA SRL” propus a se amplasa in loc. Casimcea, str. Principala, nr. 23.

30.05.2017 08.06.2017 08.06.2017

SC HOLDER TRADE SRL.

Amplasare pe platforma betonata existenta a unui sistem de stocare si alimentare cu GPL , cu un recipient de 5000 L pentru alimentarea unui incinerator ”, propus a fi amplasat în intravilanul localității Baia, Sos. Europeana, km 55 30.05.2017 08.06.2017 08.06.2017
SC JACANA INVEST SRL pentru SC ENEL- DISTRIBUTIE DOBROGEA SA 

“ALIMENTARE CU ENERGIE  ELECTRICA DEPOZIT CEREALE ” , propus a se amplasa in jud.Tulcea, orasul Babadag str.Ciucurovei nr.16

29.05.2016

08.06.2017 08.06.2017
BASALICI  CĂTĂLINA  PFA „PROIECT DE DEZVOLTARE AGROPENSIUNE CU ACTIVITĂȚI DE AGREMENT  ÎN SAT GRECI ,COMUNA GRECI, JUDEȚUL TULCEA”  propus a se amplasa ȋn intravilanul comunei Greci, str. Carabalu, nr.52 , jud.Tulcea 25.05.2017    
SC IANIS IMPEX SRL.   proiectul „ CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE”, propus în intravilanul mun.Tulcea, str.Barajului, nr.36A-38

25 .05.2017

09.06.2017 09.06.2017
S.N.T.G.N TRANSGAZ SA MEDIAS  PUNERE IN SIGURANTA CONDUCTA TRANZIT 1 ZONA CAMENA  ”, propus în extravilanul sat Camena, com.Baia, jud.Tulcea 19.05.2017    
S.N.T.G.N TRANSGAZ SA MEDIAS  PUNERE IN SIGURANTA CONDUCTA TRANZIT 3 ZONA CEAMURLIA DE SUS ”, propus în extravilanul sat  Ceamurlia de Sus, com.Baia, jud.Tulcea 19.05.2017    
BERBEC VIOREL PFA CONSTRUIRE PLATFORMA  DEPOZITARE DESEURI ANIMALIERE  ”, propus în intravilanul sat Luminita, com.Topolog, jud.Tulcea 19.05.2017 24.05.2017 29.05.2017
SC DUMBRAVA VERDE 

“CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICA” propus a se amplasa in loc. Baltenii de Sus, str. Nufarului, nr. 13A, com. Bestepe, jud. Tulcea.

18.05.2017

   
S.C.  COMSTAR  S.R.L CONSTRUIRE SERVICE AUTO PENTRU PROIECTUL CU TITLUL –„DEZVOLTARE S.C. COMSTAR S.RL.”, propus a se amplasa în intravilanul localității  Carcaliu, tarla 18, P 63/1, nr. cadastral 30926 judeţul Tulcea 17.05 .2017 24.05.2017 24.05.2017
S.C MĂCIN  GAZ SRL  ” OBȚINERE AVIZE ȘI ACORDURI DE LA DEȚINĂTORII DE UTILITĂȚI  PENTRU LUCRĂRI DE EXTINDERE LA REȚEAUA DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE –ORAȘ MĂCIN”,  propus a fi amplasat în oraș  Măcin , strada Vănători , nr. 86-88, jud.Tulcea 11.05.2017 17.05.2017  
VOICU DANIEL –reprezentant S.C. PHOENIX  PANIPROD SRL CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ ”, propus a fi amplasat  în intravilanul  comunei Greci , str. Tutunului, nr. 2A, jud.Tulcea 11.05.2017 17.05.2017 18.05.2017
BIRSANU IONUT PFA  CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICA P+M, ANEXA PARTER SI IMPREJMUIRE TEREN”, propus în intravilanul sat Fantana Mare, str.Ciucurovei, nr.106, com.Ciucurova,  jud.Tulcea

 10.05.2017

17.05.2017 17.05.2017
CONSILIUL JUDEȚEAN TULCEA  „MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ DE TRANSPORT REGIONAL PE TRONSOANELE NICULIȚEL ȘI TURDA-SARICHIOI”, propus a se amplasa în intravilanul localităților  Niculițel, Mihai Bravu, Turda, Satu Nou, Sarichioi, Zebil și în extravilanul localităților Babadag, Niculițel, Mihai Bravu, Sarichioi, judeţul Tulcea 05.05 .2017 29.06.2017 29.06.2017
S.C. 4 ANOTIMPURI TRAVEL S.R.L Schimbare destinație, modernizare și extindere în vederea realizarii unei pensiuni agroturistice în sat Dunăvățu de Jos, com. Murighiol, jud.Tulcea”, propus a se amplasa în  intravilanul localității Dunăvățu de Jos, comuna Murighiol (F12 intravilan T 5, Cc 111, A 110, nr. cadastral 30085, CF 30085), Judeţul Tulcea 05.05.2017 11.05.2017 11.05.2017
SC AMALIA FAMILY SRL  CONSTRUIRE GRAJD SI AMENAJARE PLATFORMA DE GUNOI”, propus în intravilanul sat Fagarasu Nou, com.Topolog,  jud.Tulcea 05.05.2017    
PFA TURTOI ION  CONSTRUIRE PLATFORMA INDIVIDUALA DEPOZITARE GUNOI PASARI”, propus în intravilanul com.Niculitel, str.Mica, nr.4, jud.Tulcea 05.05.2017 28.06.2017 10.07.2017
CONSILIUL JUDETEAN TULCEA    MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ DE TRANSPORT REGIONAL PE TRASEUL VIȘINA – CEAMURLIA DE SUS ”, propus a fi amplasat partial  intravilan satele Visina, Lunca, Ceamurlia de Jos, Ceamurlia de Sus, partial extravilan comunele Jurilovca, Ceamurlia de Jos Baia  04.05.2017 24.07.2017 24.07.2017
CONSILIUL JUDETEAN TULCEA    “MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ DE TRANSPORT REGIONAL PE TRASEUL ENISALA-BABADAG-SLAVA RUSA ”, propus a fi amplasat în intravilanul si extravilanul orașului Babadag, intravilan satul Enisala, comuna Sarichioi, intravilan satul Slava Rusa,  comuna Slava Cercheză si extravilan comunele Sarichioi si Slava Cercheza, D.J. 223A  04.05.2017 24.07.2017 24.07.2017
CONSILIUL JUDETEAN TULCEA    “MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ DE TRANSPORT REGIONAL PE TRASEUL BAIA – CEAMURLIA DE SUS”,”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Baia, satele Baia, Camena, Ceamurlia de Sus  04.05.2017 24.07.2017 24.07.2017
S.C. ROMGRANIT LINES S.R.L. „ORGANIZARE DE ȘANTIER CARIERA PIATRA IMBULZITĂ” , propus a se amplasa în extravilanul localității Greci, judeţul Tulcea 25.04.2017 11.05.2017 11.05.2017
Comuna Somova CANALIZARE MENAJERA IN SISTEM CENTRALIZAT, STATIE DE EPURARE SI AMENAJARE CALE DE ACCES SPRE STATIA DE EPURARE, LOCALITATEA SOMOVA”, propus în intravilanul si extravilanul  com.Somova, jud.Tulcea 20.04.2017 26.04.2017 26.04.2017
VALS SORIN reprezentant al UAT COMUNA GRECI EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI REȚEA DE CANALIZARE COMUNA GRECI, JUDEȚUL TULCEA 20.04.2017    
Comuna  Beștepe EXTINDERE SURSĂ DE APĂ ÎN COMUNA BEȘTEPE , JUDEȚUL TULCEA  ”, propus a fi amplasat în com.Beștepe, județul Tulcea 20.04.2017 30.05.2017 31.05.2017
SC CRAMA DELTA DUNARII SRL  CONSTRUIRE HALA DE PRODUCTIE DEPOZITARE VIN SI SOPRON RECEPTIE ”, propus în intravilanul com. Somova, jud.Tulcea

 13.04.2017

   
SC CONSTANTIN SRL  MODERNIZARE HOTEL CITY SI EXTINDERE CU DOUA CORPURI ALIPITE D+P+1E SI D+P+5E”  propus a se amplasa in  mun Tulcea str. Babadag nr.125, 125A, 127              

13.04.2017

25.04.2017 25.04.2017
PFA LEFTERACHE VASILICA Scoatere definitivă 1500 mp teren din fond forestier OS RUSCA„ , propus a se realiza in extravilanul localitatii Tulcea, DJ 222C-P2046 12.04.2017 21.04.2017 21.04.2017

BEJAN GHEORGHE.

CONSTRUIRE DEBARCADER + FOIȘOR „ , propus a fi amplasat în intravilanul localităţii Dunavățu de Jos, T5, A129, V130, V131, Cc 132, nr. cad. 34106, CF34106, comuna Murighiol, județul Tulcea 12.04.2017    
S.C. VARO ACTIVE CONSULTING S.R.L Înființare plantație de cireș; rezervor pentru înmagazinare apă; container frigorific; container depozit-sistem supraveghere; container pompe; hală; post trafo; cabină poartă; împrejmuire”, propus a se amplasa în extravilanul localității Tulcea  (T 43/1000 P646; 648; 650), judeţul Tulcea 11.04.2017 20.04.2017 20.04.2017
SC PREST GEO-DAN SRL  Construire anexe ale exploatației agricole, magazii cereale „ , propus a fi amplasat în extravilanul localității Tulcea,T260, P4238

 07.04.2017

17.05.2017 17.05.2017
SC FAST DELTA TAXI SRL „CONSTRUIRE SERVICE SI INTRETINERE AUTO ”, propus în intravilanul mun.Tulcea, str.Isaccei, nr.127A

06 .04.2017

27.04.2017 27.04.2017
CIUREA ANDREEA ALEXANDRA PFA

FORARE PUȚ ÎN SCOP AGRICOL”, propus a fi amplasat în extravilanul  com. Juriloca, satul Sălcioara, identificat prin  planul de încadrare F12, Tarla 19, P109, jud.Tulcea.

30 .03 .2017

05.04.2017

06 .04.2017

S.C.  ENGIE ROMÂNIA S.A. pentru  NOVIO EXPRESS  S.R.L.

REȚEA ȘI BRANȘAMENT GAZE NATURALE CU FORAJ ORIZONTAL (SUBTRAVERSARE  )” propus a fi amplasat în intravilanul  orașului Isaccea, strada Calea Măcin , nr. 2 Bis,  jud.Tulcea 

30 .03 .2017

05.04.2017

06 .04.2017

SC TOLIL COMPANY SRL        

“MODERNIZARE FERMA AGROZOOTEHNICA SI CONSTRUIRE ADAPOST ANIMALE  ” propus a se amplasa in jud. Tulcea com.Baia Soseaua Europeana km 75 

30.03.2017

05.04.2017 05.04.2017
S.C FAIR SPIRIT SHIPPING SRL RACORDAREA  LA SEN CENTRALĂ ELECTRICĂ FOTOVOLTAICĂ- CEF TULCEA, JUDEȚUL TULCEA”, propus a fi amplasat în extravilanul localității Tulcea,”,  judeţul Tulcea 27.03.2017    
S.C. CÂȘLIȚA TOUR SRL PARC ACVATIC RECREATIV PENSIUNEA LEBĂDA”, propus a se amplasa în intravilanul localității Mineri, comuna Somova ( F 12 intravilan, T13, P159/1-lot nr. 2, nr. cad 31298), judeţul Tulcea 23.03 .2017 29.03.2017 29.03.2017
SC APIS MOBI SIN SRL. „CONSTRUIRE ATELIER TAMPLARIE”, propus a se amplasa in intravilanul com.Jurilovca, str.Codrului, nr.43   23.03.2017 23.03.2017
SAMATA STERE racord alimentare cu apa +canalizare menajera a obiectinului : bloc locuinte si refacere imbracaminte stradala, propus a se amplasa in intravilanul localitatii Tulcea, Str. Ion Jalea nr. 1   22.03.2017 22.03.2017
FILIMON ALEXANDRU AGRO  I.I. CONSTRUIRE PUȚ FORAT”, propus a fi amplasat în intravilanul comunei  Ceamurlia de Jos, sat Lunca,”, jud.Tulcea  

22.03.2017

22.03.2017

AGENTIA NATIONALA PENTRU LOCUINTE BUCURESTI reprezentata prin MARIANCIUC MARIANA

“CONSTRUIRE LOCUINTE PROPRIETATE PERSONALA PRIN CREDIT IPOTECAR ” propus a se amplasa in mun. Tulcea  str.1848 nr.14A

17.03.2017

30.03.2017 30.03.2017
Agenția  Națională  pentru Pescuit și Acvacultură Racord alimentare apă „ Bursa de pește” și refacere îmbrăcăminte stradă”, propus a se amplasa în intravilanul localității localității Tulcea, str. Ing. Dumitru Ivanov, nr.1 ,  judeţul Tulcea 10.03.2017 17.03.2017 17.03.2017
Asociația ACA DOBROGEA NALBANT CONSTRUIRE PLATFORMĂ GUNOI  DE GRAJD (dejecții animaliere)”, propus a fi amplasat în extravilanul  com.Nalbant, sat Nalbant, T31, A250, jud.Tulcea 10.03.2017 17.03.2017 17.03.2017
SC ONEA SRL

„CONSTRUIRE HALE PRODUSE SI UTILAJE AGRICOLE ”, amplasat în intravilanul  com.Ostrov str.Energiei nr.16

09.03.2017 09.03.2017 09.03.2017
SC RIVAL PRESTCOM SRL Împrejmuire, închidere cu cărămidă C1, schimbare destinație C4 în fabrică peleți și brichete din rumeguș, schimbare tămplărie C8 cu PVC „ , propus în intravilanul loc. Horia , jud. Tulcea. 01.03.2017 22.03.2017 22.03.2017
PFA BANCILA GEORGE „CONSTRUIRE PLATFORMA DE DEPOZITARE DEJECTII SOLIDE”, propus în intravilanul com.Mihail Kogalniceanu, str.Castelului, nr.2

24 .02.2017

13.03.2017 13.03.2017
STERE ALEXANDRU si STERE MARIOARA „REABILITARE, EXTINDERE, SCHIMBARE ACOPERIS, MANSARDARE PARTIALA LA SPATIUL COMERCIAL EXISTENT SI CONSTRUIRE P+M SPATIU COMERCIAL”, propus în intravilanul com.Baia, str.Republicii, nr.25, jud.Tulcea

24 .02.2017

   
PFA GRIGORAS PAUL AURELIAN  GRAJD OVINE SI PLATFORMA GUNOI.”, propus în extravilanul com.Niculitel, jud.Tulcea 21.02.2017 02.03.2017 02.03.2017
SC TULCEA GAZ SA   REŢEA GAZE  NATURALE  PRESIUNE REDUSA  SI REFACERE IMBRACAMINTE  STRADA ”, propus în intravilanul localitǎţii Tulcea, str.Erou Mihai Serian ( tronson), 20.02.2017 20.02.2017 20.02.2017
SC ROMGRANIT LINES SRL ”REABILITARE DRUM ÎNTRE DN 22 D ȘI CARIERA PIATRA ÎMBULZITĂ” , propus a se amplasa în extravilanul localității Greci, judeţul Tulcea 20.02.2017 01.03.2017 01.03.2017
SUFANA IOAN “CONSTRUIRE IMOBIL CU REGIM DE ÎNĂLȚIME PARTER+1ETAJ, FUNCȚIUNEA DE MAGAZIN RETAIL, REALIZARE PARCAJE LA SOL, AMENAJAREA INCINTEI CU SPAȚIIVERZI PLATATE, ALEI CAROSABILE ȘI PIETONALE, REALIZARE ACCESE, AMPLASARE MIJLOACE PUBLICITARE, AMPLASARE COPERTINE PARASOLARE, BRANȘAMENTE UTILITĂȚI, ÎMPREJMUIRE, ORGANIZARE DE ȘANTIER”, propus a se amplasa în intravilanul localității Tulcea, str. Victoriei, nr.99,  judeţul Tulcea 20.02.2017 04.05.2017 05.05.2017
S.C. ANGELO STONE S.R.L ”CONSTRUIRE HALĂ PENTRU TĂIEREA, FASONAREA ȘI FINISAREA PIETREI”, propus a se amplasa în intravilanul localității Greci, str. Granitului, nr.47A , judeţul Tulcea 31.01.2017    
COMUNA SOMOVA  „CANALIZARE MENAJERĂ  ÎN SISTEM CENTRALIZAT, STAȚIE DE EPURARE ȘI AMENAJARE CALE DE ACCES SPRE STAȚIA DE EPURARE, LOCALITATEA SOMOVA”, propus în intravilanul și extravilanul comunei Somova, județul Tulcea 26.01.2016    
BABU CONSTANTIN CONSTRUIRE LOCUINȚĂ ȘI SPAȚIU COMERCIAL”, propus a se amplasa în intravilanul localității localității Tulcea, str. Podgoriilor, nr.85, judeţul Tulcea

 26.01 .2017

31.01.2017 31.01.2017
SC CITY CARS&BOATS SRL Construire pensiune P+1E și împrejmuire front stradal”, propus în intravilanul loc. Dunăvățu de Jos, T 14, A 353, com. Murighiol, jud. Tulcea

 17.01.2017

27.01.2017 27.01.2017
SC  AGRO  EXIM  GRUP  SRL CONSTRUIRE CLĂDIRI DE BIROURI”, propus  a fi amplasat în intravilanul municipiulul Tulcea, Strada Șoseaua Tulcea – Agighiol, jud.Tulcea

 17.01.2017

   

SC VALENTINO & CO SRL TULCEA

“AMENAJARE PARCARE AUTO ” amplasata in mun.Tulcea  str.Gavrilov Corneliu nr.242 (langa blocul A 14) 

12.01.2017    

SC ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA SA          

“RACORDARE LA RETEAUA ELECTRICA FERMA AGRICOLA –AEE CONTAINER+MODUL PIVOT IRIGATIE BAZA SINOE” – SC LTA MONDIAL SRL” , propus a se amplasa in jud.Tulcea, extravilan com.Baia 12.01.2017 09.03.2017 09.03.2017
SC BUCSA SRL Montare statie mobila de carburanti”, amplasat in intravilanul satului Horia, judeţul Tulcea 22.12.2016 29.12.2016 29.12.2016
VLAD OCTAVIAN Construire adapost pentru animale”, amplasat in intravilanul satului Mircea Voda, com. Cerna, judeţul Tulcea 20.12.2016 26.01.2017 26.01.2017
SC BETOANE SI PREFABRICATE GL 2004 SRL Construire statie prefabricate si betoane”, amplasat in in intravilanul orasului Macin, str. Viticultori, nr.13, lot.1, jud. Tulcea 29.11.2016 09.12.2016 09.12.2016
S.C. TRIDENT S.R.L MODERNIZARE  ȘI REFUNCȚIONALIZARE HOTEL ESPLANADA”, propus a se amplasa în intravilanul localității  Tulcea, str. Portului, nr.1,  judeţul Tulcea 29.11.2016 09.12.2016 09.12.2016
BEJAN GHEORGHE CONSTRUIRE PENSIUNE P+1+M SI IMPREJMUIRE ”, propus în intravilanul sat Dunavatu de Jos, com.Murighiol, jud.Tulcea 24.11.2016 29.11.2016 29.11.2016
OUAI SARICHIOI SISTEM Modernizare, reabilitare si retehnologizare PLOT 4 si CS 8- sistem de irigatii OUAI Sarichioi Sistem, propus a fi amplasat in extravilanul si intravilanul comunei Sarichioi   24.11.2016 24.11.2016
SC FIDCO CONSULT SRL CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICA”, propus în intravilanul localitǎţii Dunavatu de Jos, comuna Murighiol,   judeţul Tulcea 22.11.2016 29.11.2016 29.11.2016
RADACINA VIOLETA PFA CONSTRUIRE AGROPENSIUNE”, propus în intravilanul jud.Tulcea, com.Topolog, str.Trandafirilor, nr.29 22.11.2016 23.11.2016 23.11.2016
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MURIGHIOL Extindere si modernizare alimentare cu apa in localitatea Sarinasuf si Colina”, propus în extravilanul si intravilanul localitatii Sarinasuf si Colina , jud. Tulcea, judeţul Tulcea 08.11.2016    
MAUNA GIGI CONSTRUIRE COMPLEX TURISTIC propus a fi amplasat în extravilanul comunei Hamcearca, T8, A26, jud. Tulcea   12.12.2016 12.12.2016
S.C. HIDROTEHNICA GALAŢI S.A ,,CARIERA BIDIDIA 1” din municipiul  Tulcea, şos. Agighiol, nr. 1, jud. Tulcea 03.11.2016    
SC ADAM AGRORENT SRL  

„CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE CEREALE ”, amplasat în intravilanul loc. Jijila , str.Principala nr. 207, judeţ Tulcea

03.11.2016 22.11.2016 22.11.2016
SC BYA INVEST SRL RACORD ALIMENTARE CU APA+CANALIZARE MENAJERASI REFACERE IMBRACAMINTE STRADA ”, propus în intravilanul localitǎţii Tulcea, str.Viticulturii, nr.2   31.10.2016 04.11.2016 04.11.2016
SC TRANSMETEORIT SRL INFIINTARE LANT ALIMENTAR LEGUME: COLECTARE, DEPOZITARE SI CONDITIONARE ”, propus în intravilanul jud.Tulcea, com.Sarichioi 31.10.2016 04.11.2016 04.11.2016
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CASIMCEA Rețea alimentare cu apă în localitatea Cișmeaua Nouă”, propus a se amplasa în intravilanul localității Cișmeaua Nouă ( F 12, T10, P 178, P179, Ds500, Ds 123, Ds 115) și extravilanul localității Casimcea ( F 12 extravilan, T 49, P 468), judeţul Tulcea 31.10.2016    
FICEA PANAIT „CONSTRUIRE SPATII COMERCIALE – MAGAZIN ALIMENTAR, BAR SI MAGAZIE MATERIALE CONSTRUCTII ”, propus în intravilan sat Ceamurlia de Sus, str.Republicii, nr.15, com.Baia, jud.Tulcea 25.10.2016 03.11.2016 03.11.2016
SC TULCEA GAZ SA „REŢEA GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA  SI  REFACERE  IMBRACAMINTE STRADA”, propus a se amplasa in intravilanul localitǎţii Tulcea, str.Erou Mihai Serian     11.10.2016 11.10.2016
S.C. PYO EUROPE S.R.L ,,Construire ansamblu rezidenţial” - în intravilanul localităţii Tulcea, T61, A1775/9, A1775/10, nr. cad.8937/8940   05.10.2016 05.10.2016
SC TULCEA GAZ SA  REŢEA GAZE  NATURALE  PRESIUNE  REDUSĂ  SI REFACERE IMBRACAMINTE  STRADA ”, propus în intravilanul localitǎţii Tulcea, str.Aleea Cicoarei, str.Vlad Tepes, str.Florilor,  judeţul Tulcea 03.10.2016 04.10.2010

proiect Tulcea Gaz-Aleea Cicoarei-afisat in 04.10.2016

proiect Tulcea Gaz-Str. Vlad Tepes-afisat in 04.10.2016

proiect Tulcea Gaz-Str. Florilor- afisat in 04.10.2016

P.F.A. POPAENE COCA CLAUDIA

CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO”, propus în intravilanul comunei Baia, str. Victoriei, nr. 6,T46, A1619, judeţul Tulcea

28.09.2016

04.10.2016 04.10.2016
SC TOTAL THERM SRL   “Hale productie industriala si desfacere, spatii administrative, imprejmuire”,  propus a se amplasa în mun.Tulcea str.Barajului FN 20.09.2016 28.09.2016 28.09.2016
UAT COMUNA GRECI  Extindere sistem de alimentare cu apa si retea de canalizare comuna Greci, judetul Tulcea”, propus în comuna Greci, strazi si Drumuri Publice, judeţul Tulcea 16.09.2016 28.09.2016 03.10.2016
SC VARD TULCEA SA “ EXTINDERE FILE DE LUCRU NR. 1 ȘI 2 LA 16 ȘINE, MONTARE MACARA GOLIATH PE CALA DE REPARAȚII 700 t CAPACITATE, EXECUȚIE CHEU NOU, ALINIERE SYNCROLIFT EXISTENT”, propus a fi amplasat în intravilanul localitatii Tulcea, str. Ing. Dumitru Ivanov, nr. 22, Judeţul Tulcea 13.09.2016 20.09.2016 20.09.2016
UAT MUNICIPIUL TULCEA  Extindere retea apa potabila in zona Varariei Balta mun. Tulcea”, amplasat in intravilanul localitatii Tulcea, str. Varariei Balta 31.08.2016 11.10.2016 11.10.2016
SC. GRASA GARBAY SRL “ CONSTRUIRE PLATFORMA BETONATA; L=10m, l=6 m ”, propus a se amplasa în extravilanul localității Mihai Bravu ( T 19, A 203), judeţul Tulcea 31.08.2016 31.08.2016 31.08.2016
SC LIDAS SRL   „INSTALATIE DE STOCARE SI ALIMENTARE CU GAZE PETROLIERE LICHEFIATE (GPL) PENTRU PENTRU ALIMENTAREA UNUI CUPTOR, CU PATRU STOCATOARE DE 4850 L”, amplasat în intravilanul loc. Mineri, com.Somova T 15, A 610, nr.cad. 32007, judeţ Tulcea 31.08.2016 13.09.2016 13.09.2016
PETCU IOANA ALEXANDRA EXTINDERE LOCUINTA SI REFACERE ACOPERIS ”, propus în intravilanul jud.Tulcea, com.Greci, str.Brandusei, nr.8 26.08.2016    
PILICI GHEORGHE CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL ”, propus în intravilanul jud.Tulcea, com.Casimcea, sat Razboieni, str.Principala, nr.59BIS  26.08.2016 31.08.2016 31.08.2016
SC TRANSMETEORIT SRL INFIINTARE LANT ALIMENTAR LEGUME: COLECTARE, DEPOZITARE SI CONDITIONARE ”, propus în intravilanul jud.Tulcea, com.Sarichioi  26.08.2016    
SC CONEX TRANS SRL AMENAJARE SPATIU ALIMENTATIE PUBLICA, TERASA SI REMODELARE FATADA ”, propus în intravilanul mun.Tulcea, str.Garii, nr.10-12, bl.5-6, sc.A 26.08.2016 31.08.2016 31.08.2016

SC ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA SA  

RACORDARE LA RETEAUA ELECTRICA A LOCULUI DE CONSUM PERMANENT PEPINIERA PLANTATII DE FRUCTE SI STRUGURI DE MASA, DEPOZITARE SI PROCESARE STRUGURI APIRENI ”, propus în extravilanul municipiului Tulcea, T73, A 2127/1, judeţul Tulcea 24.08.2016 31.08.2016 31.08.2016
SC TULCEA GAZ SA   REŢEA GAZE  NATURALE  SI REFACERE IMBRACAMINTE  STRADA ”, propus în intravilanul localitǎţii Tulcea, str. Picherului 19.08.2016 24.08.2016 24.08.2016
SC TULCEA GAZ SA   REŢEA GAZE  NATURALE    SI REFACERE IMBRACAMINTE  STRADA ”, propus în intravilanul localitǎţii Tulcea, str. Muncii 19.08.2016 24.08.2016 24.08.2016
COMUNA JURILOVCA EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE ȘI REABILITARE STAȚIE DE EPURARE, ÎN LOCALITATEA JURILOVCA, JUDEȚUL TULCEA”, propus a se amplasa în intravilanul localitǎţii  Jurilovca ( str. Golovița, str. Păcii, str. Istria, str. Viilor, str. Perișor, str. Codrului, str. Stejarului, str. Vulturului, str. Dumbravei,  str. Zimbrului, str. 6 Martie, str. Berzei, str. Heracleea, str. Vânătorilor, str. Razelm, str. Postei, str. Pescarilor-pentru extinderea retelei și str. Rezelm, nr.62-pentru stația de epurare), judeţul Tulcea 19.08 .2016 24.08.2016 24.08.2016
S.C. VARD TULCEA S.A “ CONSOLIDARI LATURI DE EST SI NORD ALE BAZINULUI VARD TULCEA” propus a fi amplasat în intravilanul localitatii TULCEA, strada ing. Dumitru Ivanov nr.22   16.08.2016 16.08.2016

FILCIU MINODORA I.I..

Construire magazie utilaje agricole si enexe”, amplasat in intravilanului loc. Bestepe, T98, A2514/2, 2516, judeţul Tulcea

09.08.2016 16.08.2016 16.08.2016

SC TULCEA GAZ SA

REŢEA GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ SI REFACERE IMBRACAMINTE STRADA ”, propus în intravilanul localitǎţii Tulcea, str. Sabinelor( intre str.Mihai Viteazu si str. Dobrogeanu Gherea),str.Muzelor, judeţul Tulcea

09.08.2016 17.08.2016 17.08.2016

LAZAR MARINELA

Construire platforma dejectii solide, adapost fatare, padoc – Faza 1 – conform PUZ aprobat – HCL 130/19.11.2015”, amplasat in trup al intravilanului loc. Murighiol, T79, A3484, judeţul Tulcea

03.08.2016 16.08.2016 16.08.2016

SC. ALUM SA

INSTALAȚIE DE RĂCIRE CU APĂ RECIRCULATĂ LA SECȚIA FILTRARE ALBĂ”, propus a fi amplasat în intravilanul localităţii Tulcea str. Isaccei (incinta SC. ALUM SA), nr.82, Judeţul Tulcea.

02.08.2016 17.08.2016 17.08.2016

SC. VOLTAIC AVANGARD SRL

Alimentare cu energie electrică a locului de producere CEEND Nalbant 2 și Nalbant 3”, propus a fi amplasat în intravilanul și extravilanul localității Trestenic ( De 55, De 151, DC 57 –DS 449, DC 134), judeţul Tulcea

02.08.2016 03.08.2016 03.08.2016

COMUNA JIJILA

REABILITARE REŢEA DISTRIBUŢIE APĂ POTABILĂ CU SUBTRAVERSARE DN22E – SAT GARVĂN, COMUNA JIJILA, JUDEŢ TULCEA cu amplasamentul în intravilanul satului Garvăn, comuna Jijila, str. Principală, între str. Poştei şi str. Bădălani, cu subtraversare DN22E, jud.Tulcea

  02.08.2016 03.08.2016

MANASTIREA USPENIA

Alimentare cu energie electrica Manastirea Uspenia”, amplasat in extravilanul comunei Slava Cercheza, trup I, judeţul Tulcea

21.07.2016 28.07.2016 28.07.2016
SC TULCEA GAZ SA  EXTINDERE REŢEA GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ”, propus în intravilanul localitǎţii Tulcea, str. 24 Ianuarie 14.07.2016 20.07.2016 20.07.2016
SC LUMALEX „CONSTRUIRE  PENSIUNE AGROTURISTICĂ ŞI ALIMENTAŢIE PUBLICĂ”, propus în intravilanul localitǎţii Dunăvăţul de Jos, str. Dunăreni nr. 101, com. Murighiol, judeţul Tulcea   14.07.2016 20.07.2016 20.07.2016
COMUNA BEIDAUD SISTEM DE CANALIZARE ȘI STAȚIE DE EPURARE ÎN LOCALITATEA SARIGHIOL DE DEAL, JUDEȚUL TULCEA”, propus a fi amplasat  în în extravilanul localității Beidaud ( F 12 extravilan, T 41, Nb 266, De 277, nr. cadastral 31346), judeţul Tulcea  13.07.2016 20.07.2016 20.07.2016
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BEIDAUD EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE ÎN LOCALITATEA  BEIDAUD, JUDETUL TULCEA”, propus a fi amplasat  în intravilanul localității Beidaud ( F 12 intravilan, comuna Beidaud, Ds 251, Ds 660, Ds 668), judeţul Tulcea 13.07.2016 20.07.2016 20.07.2016

IORGU GH. VASILE APICULTURĂ I.I

Construire fabrică peleți” propus a fi amplasat în intravilanul localității Alba, comuna Izvoarele, jud. Tulcea

  .07.2016 21.07.2016 21.07.2016
CANCIU GHEORGHE ,, CONSTRUIRE ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ A EXPLOATAȚIEI AGRICOLE cu  amplasamentul  propus în extravilanul orașului Isaccea, T57, P692/1, nr. cadastral 30911, jud.Tulcea 11.07.2016   21.07.2016
SC ENEL DISTRIBUȚIE DOBROGEA SA “RACORDARE LA REȚEAUA ELECTRICĂ A LOCULUI DE PRODUCERE CEEND NALBANT-ACASAM ENERGY ȘI VOLTAIC AVANGARD”, propus a fi amplasat  în intravilanul localității Trestenic ( T 26-A 727, lot 2, nr. Cad.32208), judeţul Tulcea 07.06.2016 20.07.2016 20.07.2016
TEODORESCU IONEL PFA. CONSTRUIRE CLĂDIRE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢIE AUTOVEHICULE”, propus în intravilanul loc. Ceamurlia de Jos, str. Tineretului nr.5A, com. Ceamurlia de Jos 06.06.2016 14.07.2016 14.07.2016
SC HIDROMINERAL SA „AMPLASARE STAŢIE DE BETOANE MOBILĂ”, propus în extravilanul loc. Măcin, T17, P.NB 366/1, P.CC 339/1, judeţul Tulcea 06.07.2016 20.07.2016 20.07.2016
SANCHI DUMITRU  CONSTRUIRE PATRU SOPROANE PENTRU ANIMALE, propus în  Comuna Baia, Sat. Caugagia, F12 Extavilan, T28, A184, Jud. Tulcea 05.07.2016 20.07.2016 26.07.2016
S.C. CEREALE COLECT DISTRIBUTION S.R.L ,, CONSTRUIRE DEPOZITE CEREALE ŞI ŞOPRON cu  amplasamentul  propus în intravilanul comunei Mihail Kogălniceanu, T44, Cc1285, CF 30185, nr. cadastral 30185, jud.Tulcea 28.06.2016 05.07.2016 05.07.2016
SC TULCEA GAZ SA Retea gaze naturale presiune redusa, propus a se amplasa in intravilanul localitatii Tulcea, str. CA Rosetti   23.06.2016 23.06.2016
CNTEE TRANSELECTRICA SA –Sucursala de Transport Constanta Instalatie de evacuare ape uzate in Statia Isaccea”, propus a fi amplasat  în intravilanul localității Isaccea( trup D-statie 750 Kv/400Kv-18 Ha), judeţul Tulcea 10.06.2016    
SIMION MARIAN reprezentant al SC PAVIMAX SRL „CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO, GARAJ, ANEXE”, propus în intravilanul localitǎţii Greci, str. 1 Decembrie nr. 32, com. Greci, judeţul Tulcea 08.06.2016 14.06.2016  
MANȚU CĂTĂLINA I.I “ Construire put forat + bazin irigatii semiingropat ”  propus a fi amplasat în extravilanul localitatii Ceamurlia de Jos, T17, P70, Judeţul Tulcea 02.06.2016    
SC TULCEA GAZ SA 

REŢEA GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ”, propus în intravilanul localitǎţii Tulcea, str. Scoalei, judeţul Tulcea.

01.06.2016 08.06.2016 08.06.2016
SC TULCEA GAZ SA 

REŢEA GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ”, propus în intravilanul localitǎţii Tulcea, str. Garoafei, Florilor (între str. Garoafei şi str. Voinicului), Morilor (între str. Garoafei şi str. Urzicii), judeţul Tulcea.

01.06.2016 08.06.2016 08.06.2016
 CN TEE TRANSELECTRICA – Sucursala de Transport Constanţa 

PUŢ FORAT ALIMENTARE CU APĂ MENAJERĂ ÎN STAŢIA TULCEA VEST”, propus în intravilanul municipiului Tulcea (trup separat), Staţie Electricǎ 400/110KV Tulcea Vest,  judeţul Tulcea.

01.06.2016 08.06.2016 08.06.2016
CIUPERCA IULIAN 

EXTINDERE RESTAURANT 2”, propus în localitatea Casimcea, str. Principala, nr.23, T33, Cc906/1, jud. Tulcea.

01.06.2016 13.07.2016 13.07.2016
SC TULCEA GAZ SA EXTINDERE REŢEA GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ”, propus în intravilanul localitǎţii Tulcea, str. Cîmpului şi str. Grîuşor, judeţul Tulcea. 27.05.2016 02.06.2016 02.06.2016
COMUNA CARCALIU Extinderea rețelei de alimentare cu apă potabilă în localitatea Carcaliu, comuna Carcaliu, judetul Tulcea”, propus a se amplasa în intravilanul localității Carcaliu ( str. Caselor, str. Câmpului), judeţul Tulcea 16.05.2016 26.05.2016 26.05.2016
O.U.A.I. HAGILAREA MODERNIZAREA ŞI REABILITAREA SISTEMULUI DE IRIGAŢII – O.U.A.I. HAGILAREA – JUDEŢUL TULCEA”, propus în extravilanul comunei  Mihail Kogǎlniceanu, jud. Tulcea. 04.05.2016 11.05.2016 11.05.2016
CONSILIUL JUDEŢEAN TULCEA  LUCRĂRI DE INSTALAŢII ELECTRICE – ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ A PUNCTULUI „ÎNCHIDERE DEPOZIT DEŞEURI””, propus în intravilanul localitǎţii Isaccea, str. Câmpia Libertăţii nr. FN (T42, P497/30728), jud. Tulcea. 04.05.2016 17.05.2016 20.05.2016
O.U.A.I. DENISTEPE „MODERNIZAREA ŞI REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE IRIGAŢII SPP9 – O.U.A.I. DENISTEPE – JUDEŢUL TULCEA”, propus în extravilanul comunelor Mihail Kogǎlniceanu şi Mihai Bravu, judeţ Tulcea,  04.05.2016 11.05.2016 11.05.2016

S.A. VALEA NUCARILOR

CONSTRUIRE ANEXE, GRUP SANITAR SI CABINA POARTA, propus în Com. Valea Nucarilor, jud. Tulcea 04.05.2016 10.05.2016 10.05.2016
CN TEE TRANSELECTRICA – Sucursala de Transport Constanţa SEPARATOARE HIDROCARBURI (ULEI) PENTRU PLATFORMA BETONATĂ ȊN STAŢIA ISACCEA”, propus în intravilanul localitǎţii Isaccea, str. Avram Iancu nr.60,  judeţul Tulcea. 03.05.2016 04.05.2016 04.05.2016
CN TEE TRANSELECTRICA – Sucursala de Transport Constanţa  SEPARATOARE HIDROCARBURI (ULEI) PENTRU PLATFORMA BETONATĂ ȊN STAŢIA TULCEA”, propus în intravilanul municipiului Tulcea (trup separat), Staţie Electricǎ 400/110KV Tulcea Vest,  judeţul Tulcea 03.05.2016 04.05.2016 04.05.2016
ADMINISTRAŢIA REZERVAŢIEI BIOSFEREI DELTA DUNĂRII   „LUCRĂRI DE DECOLMATARE A LACURILOR DIN RBDD (LAC FORTUNA ŞI  LAC UZLINA)”, propus în extravilanul comunelor Maliuc şi Murighiol, judeţ Tulcea 28.04.2016 11.05.2016 11.05.2016
SC ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA SA         “RACORDAREA LA RETEAUA ELECTRICA A LOCULUI DE CONSUM PERMANENT FERMA AGROZOOTEHNICA – SC TOLIL COMPANY SRL” , propus a se amplasa in jud.Tulcea, com.Baia Soseaua European km 75 

25.04.2016

04.05.2016 04.05.2016
COMUNA BEIDAUD ÎMBUNĂTĂŢIRE STRĂZI DE PĂMÂNT PRIN ASFALTARE ÎN LOCALITATEA SARIGHIOL DE DEAL, JUDEŢUL TULCEA”, propus în intravilanul localitǎţii Sarighiol de Deal, com. Beidaud, jud. Tulcea. 20.04.2016 27.04.2016 27.04.2016
I.I. TUDORICA IONUT    “FORAJ PUT DE MEDIE ADANCIME ” propus a se amplasa in jud. Tulcea  extravilanul com. Bestepe   

19.04.2016

27.04.2016 27.04.2016
SC MĂCIN GAZ SRL Extindere retea distributie gaze naturale si bransamente oras Macin”, propus în intravilanul localitatii Macin, str. Portului, jud. Tulcea  14.04.2016 19.04.2016 19.04.2016
SC MĂCIN GAZ SRL  „EXTINDERE REŢEA DISTRIBUŢIE GAZE NATURALE ŞI BRANŞAMENTE – ORAŞ MĂCIN”, propus în intravilanul localitǎţii Mǎcin, str. Venus nr. 2, jud. Tulcea 14.04.2016 19.04.2016 19.04.2016
SC TULCEA GAZ SA  EXTINDERE REŢEA GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ”, propus în intravilanul localitǎţii Tulcea, str. Avram Iancu, judeţul Tulcea 14.04.2016 19.04.2016 19.04.2016
Primaria Comunei I.C.Bratianu Canalizare Menajera In Sistem Centralizat Si Statie De Tratare Ape Uzate In Comuna I.C. Bratianu, Judetul Tulcea”, propus a se amplasa in extravilanul si intravilanul localitatii I.C.Bratianu 12.04.2016 26.04.2016 26.04.2016
PFA NECULITA SILVIU  „Construire pensiune agro turistica P+1+M „Faguri de Tei”, propus a fi amplasat în intravilanul localitatii Luncavita, str. Valea Fagilor, T63, P1305, nr. cad. 30076, judeţul Tulcea 11.04.2016    
CONSILIUL JUDEȚEAN TULCEA “MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ DE TRANSPORT REGIONAL PE TRONSONUL VALEA TEILOR-NICOLAE BĂLCESCU”, propus a se amplasa în intravilanul satelor  Valea Teilor, Alba, Iulia, Nicolae Bălcescu și în extravilanul comunelor Valea Teilor, Izvoarele, Nalbant, judeţul Tulcea 08.04.2016 21.04.2016 21.04.2016
S.C. MBS INVEST S.R.L PUNCT DE TRECERE FRONTIERĂ ROMÂNIA – ISACCEA – ORLOVCA - UCRAINA propus a fi amplasat în extravilanul oraşului Isaccea, T5, Hc38, Cd42, Np42/1/3/30549, jud.Tulcea 08.04.2016 03.10.2016 03.10.2016
Pericleanu Grigore Ion „CONSTRUIRE ALEE ACCES AUTO SI PIETONAL –ALEEA GEMMA”, propus în intravilanul Mun Tulcea, Str. Aleea Gemma, Jud. Tulcea 07.04.2016    
SC. DIMAS ACTIV SRL “ REABILITARE HALE PENTRU CREȘTEREA PUILOR DE CARNE, ORAȘ BABADAG, JUDEȚUL TULCEA”, propus a fi amplasat  în intravilanul localității Babadag, str. Ciucurovei, nr. F.N, judeţul Tulcea 06.04.2016 12.04.2016 12.04.2016
  SC AVI BABADAG Reabilitare adaposturi si anexe pentru ferma avicola oras Babadag, jud. Tulcea”, propus a fi amplasat în intravilanul localitatii Babadag, str. Ciucurovei FN, jud.Tulcea 06.04.2016 14.04.2016 14.04.2016
SC TULCEA GAZ SA   proiectul “RETEA GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA STR.IZVORULUI, BALIZEI, COZIEI,  HUREZULUI,  FREZIEI,  ILUZIEI” propus a se amplasa in mun.Tulcea 05.04.2016 12.04.2016 12.04.2016
SC TULCEA GAZ SA “RETEA GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA STR.GAZELEI, VEZUVIU, AMIEZII, MIZEI, AZALEEI, AZIMUT, SINZIENEI” propus a se amplasa in mun.Tulcea 05.04.2016 12.04.2016 12.04.2016
CONSILIUL JUDEȚEAN TULCEA “MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ DE TRANSPORT REGIONAL PE TRASEUL STEJARU-CERNA”, propus a se amplasa în intravilanul satelor Stejaru, Vasile Alecsandri, Topolog, Luminița, Sâmbăta Nouă, Cerbu, Dorobanțu, Meșteru, Cerna și Traian și în extravilanul comunelor Stejaru, Topolog, Dorobanțu și Cerna, judeţul Tulcea 29.03.2016 30.03.2016 30.03.2016
U.A.T. BABADAG “LUCRARI EXECUTIE RETEA DE CANALIZARE ŞI BRANSAMENTELE AFERENTE STR. STEJARULUI, STR. RAHOVEI, STR. GARII, STR. ION NITESCU, ORAS BABADAG, JUD. TULCEA

25.03.2016

05.04.2016 05.04.2016
U.A.T. BABADAG “LUCRARI EXECUTIE RETEA DE APĂ POTABILĂ ŞI BRANSAMENTELE AFERENTE STR. STEJARULUI, STR. RAHOVEI, ORAS BABADAG, JUD. TULCEA”,

25.03.2016

05.04.2016 05.04.2016
SC TULCEA GAZ SA  

“EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA STR.CEZAR” propus a se amplasa in mun.Tulcea, str.Cezar

18.03.2016

30.03.2016 30.03.2016
SC BYA INVEST SRL  

“CONSTRUIRE BLOC LOCUINTE   ” propus a se amplasa in mun. Tulcea  str.Viticulturii nr.2 

18.03.2016

30.03.2016 30.03.2016
COMUNA MIHAIL KOGĂLNICEANU EXTINDERE SISTEM DE CANALIZARE ÎN LOCALITATEA MIHAIL KOGĂLNICEANU propus a fi amplasat în intravilanul comunei Mihail Kogălniceanu, jud.Tulcea 17.03.2016 30.03.2016 30.03.2016
COMUNA MIHAIL KOGĂLNICEANU EXTINDERE SISTEM ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ – LOCALITATEA MIHAIL KOGĂLNICEANU propus a fi amplasat în intravilanul şi extravilanul comunei Mihail Kogălniceanu, jud.Tulcea 17.03.2016 05.05.2016 05.05.2016
SC WORLDWIDE FINANCIAL CONSULTING SRL „CONSTRUIRE  AGROPENSIUNE TURISTICĂ ŞI IAZ, AMENAJARE ACTIVITĂŢI DE AGREMENT, ȊMPREJMUIRE ŞI UTILITĂŢI ȊN LOCALITATEA MURIGHIOL, JUDEŢUL TULCEA”, propus în intravilanul localitǎţii Murighiol, com. Murighiol, judeţul Tulcea 10.03.2016    

PFA LITRIN RADU MIHAI

Modernizare fermă vegetală Șoseaua Tulcea-Agighiol km.8propus a fi amplasat în intravilan Tulcea, T258, P4231 03.03.2016    
SC LAGUNA ALBASTRA  SRL   

“EXTINDERE COMPLEX TURISTIC LAGUNA ALBASTRA amplasata in jud.Tulcea intravilanul com. Murighiol T 51, P 376  

02.03.2016

22.03.2016 22.03.2016
SC. XAB PARK SRL “CONSTRUIRE PARC EOLIAN FORMAT DIN 3 TURBINE CU CAPACITATEA DE 1,5 MW, DRUMURI DE ACCES SI RACORD ELECTRIC LA SEN”, propus a fi amplasat  în extravilanul localității Mahmudia ( F12 extravilan, T 84-A 865, T 77-A 829, De 830, De 832, De 833, drum uzinal 862, Dj. 866), judeţul Tulcea 22.02.2016 23.02.2016 23.02.2016
SC GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA SA pentru SC NOVIO EXPRESS SRL 

REŢEA ŞI BRANŞAMENT GAZE NATURALE”, propus în intravilanul localitǎţii Isaccea, str. Calea Mǎcin nr. 2BIS, jud. Tulcea.

18.02.2016 23.02.2016 23.02.2016
SC ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA SA „Extindere retea electrica de interes public zona 33 loturi, loc. Malcoci, Com. Nufaru, jud. Tulcea”  propus a fi amplasat, în intravilanul localităţii Malcoci, Com. Nufaru, Judeţul Tulcea  04.02.2015    
COMUNA SLAVA CERCHEZĂ „EXTINDERE REŢEA DE CANALIZARE ŞI RACORDURI CANALIZARE ȊN LOCALITATEA SLAVA CERCHEZĂ, COMUNA SLAVA CERCHEZĂ, JUDEŢUL TULCEA”, propus în intravilanul localitǎţii Slava Cerchezǎ, com. Slava Cerchezǎ, jud. Tulcea 21.01.2016 26.01.2016 26.01.2016
SC PREST-CRAI SRL „CONSTRUIRE  HALĂ DE DEPOZITARE CU LINIE DE PRODUCŢIE PENTRU TÂMPLĂRIE”, propus în intravilanul localitǎţii Turda (T29, Cc923, Vh924), com. Mihai Bravu , judeţ Tulcea 13.01.2016 19.01.2016 19.01.2016
PRIMĂRIA COMUNEI MIHAI BRAVU “Platformă de colectare şi managementul gunoiului de grajd comuna Mihai Bravu, judeţul Tulcea”, propus în extravilanul comunei Mihai Bravu, T18, P176, LOT 1, judeţ Tulcea 07.01.2016 13.01.2016 13.01.2016
SC ONO-VAL SRL    CONSTRUIRE UNITATE TURISTICA ” propus a se amplasa in jud. Tulcea com.Murighiol str.Mahmudiei nr.62 

06.01.2016

19.01.2016 19.01.2016
CUCULEA PAULA   

„AMPLASARE PANOURI FOTOVOLTAICE PE ACOPERISUL LOCUINTEI ”, amplasat în intravilanul loc. Mineri, com.Somova T 12, A 155, nr.cad. 32860, judeţ Tulcea

06.01.2016

09.02.2016 09.02.2016
SC MĂCIN GAZ SRL  

EXECUTARE EXTINDERE REŢEA DE DISTRIBUŢIE GAZE NATURALE , propus a se amplasa in  intravilanul loc. Macin , str. Maior Sontu nr.6 B, judeţ Tulcea

23.12.2015 06.01.2015 06.01.2015
         

 SC MĂCIN GAZ SRL  

 

 

EXECUTARE EXTINDERE REŢEA DE DISTRIBUŢIE GAZE NATURALE , propus a se amplasa in  intravilanul loc. Macin , str. Vanatori nr.75 , judeţ Tulcea  23.12.2015 06.01.2015 06.01.2015
COMUNA CEAMURLIA DE JOS Extindere canalizare in localitatea Lunca, comuna Ceamurlia de Jos judetul Tulcea”, propus a fi amplasat în intravilanul localitatii Lunca, jud.Tulcea 23.12.2015 12.01.2016 12.01.2016
II PARASCHIV MIHAI AGRO Construire anexa agricola – Platforma gunoi”, propus a fi amplasat în extravilanul localitatii Luncavita, T62, P1317, jud.Tulcea. 15.12.2015 22.12.2015 22.12.2015

GHIBAN FLORIN SI MITACHE (FOSTA GHIBAN) CALINA 

“TRANSFORMARE TERASA ALIMENTATIE PUBLICA IN SPATIU ALIMENTATIE PUBLICA- RESTAURANT – FARA MODIFICARI STRUCTURALE ” propus a se amplasa in mun.Tulcea str. Isaccei nr.125,

10.12.2015 16.12.2015 16.12.2015

PFA BADIU ALEXANDRU-DANIEL 

HALA SI ECHIPAMENTE SERVICE LA  BADIU ALEXANDRU-DANIEL PFA”, amplasat în com.Topolog , str.Calea Bucuresti nr. 73, judeţ Tulcea 10.12.2015 16.12.2015 16.12.2015
DIRECȚIA REGIONALĂ DRUMURI ȘI PODURI CONSTANȚA “INFIINTARE BAZA DE INTRETINERE DRUMURI NATIONALE-DISTRICT BABADAG”, propus a fi amplasat in extravilanul  localitatii Babadag, T4, P33, jud. Tulcea 08.12.2015    
GHINDĂ ELENA P.F.A ,,CONSTRUIRE PENSIUNE AGRO-TURISTICĂ – IMOBIL P+1E – LOCALITATEA GRECI, JUDEŢUL TULCEA cu  amplasamentul  propus în intravilanul comunei Greci, str. Valea Morsului, nr. 5A, jud.Tulcea 07.12.2015    
UAT COMUNA GRECI Extindere retea canalizare pe str. Musetelului, Macesului, Alunului, Narcisei, Parcul National, Aleea Scolii si extindere alimentare apa pe str. Morsu si Musetelului”, propus a fi amplasat în intravilanul localitatii Greci, identificat prin strazi si drumuri publice, jud.Tulcea 07.12.2015 08.12.2015 08.12.2015
COMUNA BAIA  „MODERNIZARE ŞI EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE MENAJERĂ ȊN COMUNA BAIA, JUD. TULCEA”, propus în intravilanul localitǎţii Baia, com. Baia, judeţul Tulcea 02.12.2015 03.12.2015 03.12.2015
COMUNA DĂENI

,,Extindere reţea de canalizare în comuna Dăeni, judeţul Tulcea cu  amplasamentul  propus în intravilanul comunei Dăeni, jud.Tulcea, 

02.12.2015 07.12.2015 08.12.2015
Comuna Topolog Extindere rețea de canalizare menajeră în localitatea Topolog, jud. Tulcea”, propus a fi amplasat in intravilanul  localitatii Topolog 24.11.2015 04.12.2015 04.12.2015
PRIMĂRIA COMUNEI GRINDU „MODERNIZARE, REABILITARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ COMUNA GRINDU, JUDEŢUL TULCEA”, propus în loc. Grindu, str. Viorelelor nr. 1, com. Grindu, judeţ Tulcea 23.11.2015 08.12.2015 08.12.2015
SC HOLDER TRADE SRL CONSTRUIRE CAMERĂ FRIG”, propus în intravilanul localitǎţii Baia, Şos. Europeanǎ, km.55 (T63, CC518/3), com. Baia, jud. Tulcea 12.11.2015 17.11.2015 17.11.2015
SC TULCEA GAZ SA  EXTINDERE REŢEA GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ”, propus în intravilanul localitǎţii Tulcea, str. Celic, judeţul Tulcea

 09.11.2015

10.11.2015 10.11.2015
SC TULCEA GAZ SA 

EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE PRESIUNE MEDIE”, propus în intravilanul localitatii Tulcea, str. Ing. Dumitru Ivanov.

05.11.2015 10.11.2015 10.11.2015
SC AGROPENSIUNEA LA TANTAR SRL Construire agropensiune”, propus în intravilanul localitatii Mahmudia, str. Dumbravei, nr.2, judeţul Tulcea 02.11.2015 10.11.2015 10.11.2015
COMUNA GRINDU “Prima infiintare, extindere si imbunatatirea retelei publice de apa uzata (canalizare si statie de epurare) comuna Grindu, judetul Tulcea”, propus a fi amplasat în intravilanul si  extravilanul comunei Grindu, judet Tulcea 02.11.2015 20.11.2015 20.11.2015
SC ADAM AGRORENT SRL   

„CONSTRUIRE HALA PROCESARE PRODUSE AGRICOLE ”, amplasat în intravilanul loc. Jijila , str.Principala nr. 207, judeţ Tulcea

28.10.2015 03.11.2015 03.11.2015
COMUNA CASIMCEA  „MODERNIZARE STRĂZI ȊN LOCALITĂŢILE CORUGEA ŞI RĂZBOIENI”, propus în intravilanul loc. Corugea/ Rǎzboieni, str. Fântânele, str. Liliacului, str. Mahomencea, str. Viilor, str. Morii, str. Alunilor, str. Izlazului, str. Transformatorului, str. Morii, str. Teiului, str. Rozelor, str. Agronomului, str. Salcâmilor, str. Frunzelor, str. Troiţei, judeţ Tulcea 26.10.2015 27.10.2015 27.10.2015

COMPANIA NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE DIN ROMÂNIA S.A 

“Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila”, propus a se realiza pe teritoriul judeţelor Tulcea (localităţile Smârdan si Jijila) şi Brăila (mun.Brăila şi comuna Vădeni)

22.10.2015

28.10.2015 28.10.2015
S.C. ROGAZ S.R.L ,,Extindere si modernizare statie distributie GPL pt. autovehicule si     amplasarea de statie motorina si benzina cu  amplasamentul  propus în intravilanul comunei Baia, str. Republicii, nr. 66, jud.Tulcea 14.10.2015    
S.C. ENEL DISTRIBUŢIE DOBROGEA S.A RACORDARE LA REŢEAUA ELECTRICĂ A LOCULUI DE CONSUM TEMPORAR DEPOZIT DE DEŞEURI ŞI STAŢIE DE TRATARE MECANO-BIOLOGICĂ propus a fi amplasat în extravilanul localităţii Mihai Bravu, T21, A213, De228, P212, jud.Tulcea 14.10.2015 27.10.2015 27.10.2015
COMUNA JIJILA Inlocuire si extindere retea distributie apa potabila sat Garvan, comuna Jijila, jud. Tulcea”, propus a fi amplasat în intravilanul localitatii Garvan, str. Principala si str. Albinelor , jud.Tulcea 14.10.2015 16.12.2015 16.12.2015
SC GURA DELTEI SRL Construire agropensiune”, propus în intravilanul localitatii Mahmudia, str. Meseriasilor, nr.15, T65, A2337, Vh2339, A2340, A2340/1, Cc2341, judeţul Tulcea 14.10.2015    

ADMINISTRAŢIA REZERVAŢIEI  BIOSFEREI  DELTA DUNĂRII

“Refacerea habitatelor naturale si speciilor salbatice in cadrul siturilor Natura 2000 – ROSPA0031 si ROSCI0065 din Delta Dunarii”, propus a fi amplasat în extravilanul comunelor Maliuc, Pardina si Chilia Veche, judet Tulcea

12.10.2015

28.10.2015 28.10.2015
SC GREMA HOLYDAI SRL „PENSIUNE AGROTURISTICĂ „ORHIDEEA””, propus în intravilanul localitǎţii Slava Rusǎ, str. Daronea nr. 689, com. Slava Cerchezǎ, judeţul Tulcea 07.10.2015 13.10.2015 13.10.2015
DARIE ANIŞOARA „CONSTRUIRE SPAŢIU COMERCIAL TIP P”, propus în intravilanul localitǎţii Greci, str. 1 Decembrie nr. 9A, com. Greci, judeţul Tulcea 07.10.2015 13.10.2015 13.10.2015
MĂNĂSTIREA USPENIA (ADORMIREA MAICII DOMNULUI) „LUCRĂRI DE INTERVENŢIE DE URGENŢĂ LA MĂNĂSTIREA USPENIA (ADORMIREA MAICII DOMNULUI) DIN LOCALITATEA SLAVA RUSĂ, JUDEŢ TULCEA”, propus în intravilanul localitǎţii Slava Rusǎ, com. Slava Cerchezǎ (T37, P249, 247, 248, 250, 251, 249/1), jud. Tulcea 01.10.2015 07.10.2015 07.10.2015
SC APG TULCEA SRL   “CONSTRUIRE COMPLEX COMERCIAL,  PARCARI, ALEI PIETONALE SI CAROSABILE, AMENAJARE SPATII VERZI, BAZINE APA, SISTEME DE COLECTARE APE PLUVIALE, SEMNALE PUBLICITARE, BRANSARE LA UTILITATI, ACCESE AUTO SI PIETONALE, ORGANIZARE DE SANTIER  ” propus a se amplasa in mun. Tulcea  str.Barajului FN  01.10.2015 07.10.2015 07.10.2015
S.C TEHNIC ASIST S.R.L “Platforme betonate 1300 mp, montare staţie asfalt mobilă, căi de acces, căi de circulaţie, împrejmuire, racorduri şi branşamente edilitare”, propus a fi amplasat în mun.Tulcea, str. Isaccei nr. FN, T-20, P-288,  judeţ Tulcea

15.09.2015

22.09.2015 22.09.2015
SC TULCEA GAZ SA  ” EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA”, propus în intravilanul localitatii Tulcea, str. Ion Nenitescu . 14.09.2015 22.09.2015 22.09.2015
SC TULCEA GAZ SA 

RETEA GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA”, propus în intravilanul localitatii Tulcea, str. Dochiei .

14.09.2015 22.09.2015 22.09.2015

SC ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA SA          

“RACORDARE LA RETEAUA ELECTRICA A LOCULUI DE CONSUM TEMPORAR O.S.AGROPENSIUNE TURISTICA MAHMUDIA” INVESTITOR POPESCU AURA ,

14.09.2015

      

07.10.2015 07.10.2015
SC GIVA S.R.L Extindere spatiu alimentatie publica si transformare etaj in spatii de cazare”, propus a fi amplasat în intravilanul localitatii Cataloi, str. Principala, nr.4, T8, Cc455, A453, nr.cad.32654, 30104, 30912, comuna Frecatei, jud.Tulcea 11.09.2015 22.09.2015 22.09.2015
SC ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA SA „Deviere LEA J.T. din localitatea Isaccea,Şoseaua Portului, jud. Tulcea”  propus a fi amplasat, în intravilanul localităţii Isaccea, Calea Măcin, FN, Judeţul Tulcea 01.09.2015 09.09.2015 09.09.2015

SC ALLEGRO SRL MAHMUDIA 

“AMENAJARE PARCARE  ” propus a se amplasa in jud. Tulcea com.Mahmudia str.Portului nr.18 

01.09.2015

08.09.2015 08.09.2015
S.C. ROGAZ S.R.L „Extindere si modernizare statie de distributie GPL pentru autovehicule si amplasarea de statie motorina si benzina” ȋn Baia, str. Republicii, nr.66, jud. Tulcea 21.08.2015    
SC TULCEA GAZ SA  RETEA GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA”, propus în intravilanul localitatii Tulcea, str. Plevnei - Extindere 20.08.2015 28.08.2015 28.08.2015
SC TULCEA GAZ SA  EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA”, propus în intravilanul localitatii Tulcea, str. Maior Andrei Grigore 20.08.2015 28.08.2015 28.08.2015
S.C. NAIF LIVESTOCK S.R.L CONSTRUIRE PATRU HALE METALICE PENTRU CREŞTEREA BERBECUŢILOR ŞI BASCULĂ - 60 TO propus a fi amplasat în intravilanul comunei Baia, Şoseaua Europeană, km 73/53, jud.Tulc   14.08.2015 14.08.2015
SC MONTEO TRIP SRL „ CONSTRUIRE PENSIUNE AGRO-TURISTICĂ – IMOBIL P+1E – LOCALITATEA GRECI, JUDEŢUL TULCEA ”, propus în intravilanul localitǎţii Greci, str. Narcisei nr. 13A, com. Greci, judeţul Tulcea 12.08.2015 19.08.2015 19.08.2015
U.A.T. COMUNA VALEA TEILOR „Construirea Parcului Eroilor – Valea Teilor”, propus în intravilanul localitǎţii Valea Teilor, com. Valea Teilor, judeţul Tulcea 12.08.2015 19.08.2015 19.08.2015
 U.A.T. COMUNA VALEA TEILOR „Modernizare staţie de pompare apă – comuna Valea Teilor”, propus în intravilanul localitǎţii Valea Teilor, com. Valea Teilor, judeţul Tulcea 12.08.2015 19.08.2015 19.08.2015
U.A.T. COMUNA VALEA TEILOR „Modernizare reţea apă Comuna Valea Teilor – Reţea de distribuţie aferentă DJ229 şi DE81”, propus a se amplasa ȋn intravilanul loc. Valea Teilor, com. Valea Teilor, judeţ Tulcea   12.08.2015 12.08.2015
SC TULCEA GAZ SA RETEA GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA”, propus în intravilanul localitǎţii Tulcea, str. Constructorilor, Aleea Stânjenelului, Aleea Ciocârliei, Aleea Lanului, judeţul Tulcea 07.08.2015 12.08.2015 12.08.2015.

S.C GDF SUEZ ENERGY ROMANIA S.A

“Execuţie instalaţie de protecţie catodică cu injecţie de curent şi branşament electric aferent acesteia”, propus a fi amplasat în intravilanul Oraşului Isaccea, T52, Ds 1915, Ds 1916 – str.Eroilor intersecţie str.Cuza Voda,  judeţ Tulcea 07.08.2015 27.10.2015 27.10.2015
SC SILEX CLASIC SRL DEGAJAREA SUPRAFEŢEI OCUPATE CU DEPOZITE NECONTROLATE DE DEŞEURI INDUSTRIALE”, propus în extravilanul localitǎţii Tulcea, zona  Vǎrǎriei, T15, P198,199, 201, judeţul Tulcea 04.08.2015 27.08.2015 28.08.2015
COMUNA FRECĂŢEI  REPARAŢIE REŢELE DE DISTRIBUŢIE ŞI ADUCŢIUNE A APEI POTABILE COM. FRECĂŢEI, JUD. TULCEA”, propus în intravilanul localitǎţii Cataloi – Lot 2 – str. Fagului, str. Teiului; lot 3 (DS1, DS3, DS4); Lot 4 (De655), Lot 5 (DN22A), com. Frecǎţei, judeţul Tulcea şi ȋn intravilanul satului Poşta – str. Fagului (DS1206), str. Carpenului (DS1207), str. Zambilei (DS1209), str. Bradului (DS1242, 1235), str. Celic (DS1234), com. Frecǎţei, jud. Tulcea 28.07.2015 04.08.2015 04.08.2015
SC TULCEA GAZ SA  RETEA GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA”, propus în intravilanul localitǎţii Tulcea, str. Alunişului, tronson de legaturǎ Cartier Vest – str. Spitalului, bl.ANL, judeţul Tulcea 28.07.2015 04.08.2015 04.08.2015
SC TULCEA GAZ SA  RETEA GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA”, propus în intravilanul localitǎţii Tulcea, str. Bravilor,  judeţul Tulcea 27.07.2015 04.08.2015 04.08.2015
SC OMV PETROM SA           ““LUCRARI DE INVESTIGARE A SOLULUI SI APEI FREATICE PRIN EXECUTIA A 36 FORAJE DE INVESTIGARE SOL DIN CARE 16 FORAJE VOR FI TRANSFORMATE IN PUTURI DE MONITORIZARE A APEI FREATICE ” propus a se amplasa in mun. Tulcea , amplasament Depozit produse petroliere Tulcea si zona adiacenta (rampa CF nou, rampa CF veche, zona rezidentiala si industriala adiacenta) 

23.07.2015

12.08.2015 12.08.2015
SC LIDAS S.R.L Cresterea productiei de alimente congelate prin utilizarea de echipamente performante si energie verde, reducerea deseurilor (Increasing frozen food production by hi- efficient equipment and green energy, decreasing of waste)”, propus a fi amplasat în intravilanul localitatii Mineri, T16, P616, 615 – nr. Cad.(240-241)/1, T16, P620 – nr.cad.31682 si T13, P163 – lot nr.III, nr. Cad.31845, T16, P611, P612, P613, P614 – nr. cad.136, comuna Somova, jud. Tulcea 13.07.2015 15.07.2015 15.07.2015
COMUNA DĂENI  EXTINDERE CIMITIR propus a fi amplasat în intravilanul comunei Dăeni, T87, P2185, 2187, jud.Tulcea   15.07.2015  15.07.2015
S.C GDF SUEZ ENERGY ROMANIA S.A “Extindere retea si bransament cu post de reglare masurare gaze naturale”, propus a se amplasa in intravilan oras Isaccea, judet Tulcea

10.07.2015

15.07.2015 15.07.2015
COMUNA IZVOARELE Alimentare cu apa sat Alba, comuna Izvoarele”, amplasat in intravilanul localitatii Alba si partial in extravilan, T 39, P1034, judeţul Tulcea 07.07.2015 15.07.2015 15.07.2015
COMUNA IZVOARELE Alimentare cu apa sat Iulia, comuna Izvoarele”, amplasat in intravilanul localitatii Iulia si partial in extravilan, T 88 1869,T15, P205, judeţul Tulcea 07.07.2015 15.07.2015 15.07.2015
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ DOBROGEA-LITORAL Apărarea împotriva inundațiilor a localității Babadag, județul Tulcea”, propus a fi amplasat în intravilanul și extravilanul orașului Babadag 07.07.2015

14.07.2015

14.07.2015

U.A.T. COMUNA MURIGHIOL “ ÎNFIINŢARE CAMPING ”, propus a fi amplasat in extravilan Murighiol, T51, P376, jud. Tulcea 30.06.2015  08.07.2015 08.07.2015
SC MACIN GAZ SRL Extindere retea distributie gaze naturale oras Macin”, propus în intravilanul localitatii Macin, str. Mihai Eminescu, jud. Tulcea 30.06.2015 07.07.2015 07.07.2015
SC MACIN GAZ SRL Extindere retea distributie gaze naturale si bransamente oras Macin”, propus în intravilanul localitatii Macin, str. 1 Decembrie, nr.105 si nr.113, jud. Tulcea  30.06.2015 07.07.2015 07.07.2015
SC MACIN GAZ SRL ” Extindere retea distributie gaze naturale si bransamente oras Macin”, propus în intravilanul localitatii Macin, str. Democratiei, jud. Tulcea 30.06.2015 07.07.2015 07.07.2015
OUAI HAGILAREA ,,MODERNIZARE, REABILITARE SI RETEHNOLOGIZARE SISTEM DE IRIGATII PLOT13 CA4 OUAI HAGILAREA”,  amplasat in extravilanul localitatii Mihail Kogalniceanu, T14, A84, A86, T15, A103, A107, A113, T16, A115/1, T19, A134, jud. Tulcea 29.06.2015 07.07.2015 07.07.2015
OUAI DENISTEPE ,,MODERNIZAREA, REABILITAREA SI RETEHNOLOGIZAREA INFRASTRUCTURII DE IRIGATII “PLOTULUI SPP9 DENISTEPE”, si „MODERNIZAREA, REABILITAREA SI RETEHNOLOGIZAREA INFRASTRUCTURII DE IRIGATII SPP9 DENISTEPE”, amplasate in extravilanul localitatii Mihail Kogalniceanu, T52, A518, T60, A597, si in extravilanul localitatii Mihai Bravu, T16, A607, A599, A613, A615, DE598, DE614, DE616, DE601,judeţul Tulcea 29.06.2015 07.07.2015 07.07.2015
SC ECOPESC SRL Amplasarea si instalarea unui sistem de distributie GPL”, propus a fi amplasat în intravilanul localitatii Jurilovca, T64, P484 jud. Tulcea 29.06.2015 07.07.2015 07.07.2015
SC CONSTANT PROD SRL " Amplasare baterie silozuri, instalatie de stocare și distribuție a gazelor petroliere lichefiate, uscător cereale și clădiri administrative ", amplasat în  extravilanul comunei Nufaru, T23 arabil 285 și intravilanul satului Malcoci T23, Cc 284, judeţul Tulcea 25.06.2015 07.07.2015 07.07.2015
SC CRINUL FRECĂTEI  RACORDAREA LA RETEAUA ELECTRICA A OBIECTIVULUI MAGAZIE,   propus a fi amplasat, în Frecatei, str. Principala( Dj229A), Judeţul Tulcea 18.06.2015 24.06.2015 24.06.2015
BISERICA "SFANTA PARASCHIVA" " Racord Electric Trifazat", propus a fi amplasat în intravilanul localitatii Tulcea, str. Gloriei, nr.65 16.06.2015 24.06.2015 24.06.2015
SC TULCEA GAZ SA RETEA GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA", propus în intravilanul localitatii Tulcea, str. Smardan - Extindere  11.06.2015 16.06.2015 16.06.2015
S.C. ENEL GREEN POWER ROMANIA S.R.L "Amplasare containere cu echipamente electrice si imprejmuire",  propus a fi amplasat in extravilan Topolog, T43, A276, jud. Tulcea 10.06.2015    
STEFANACHE ADRIAN

" Construire casute din lemn", propus a fi amplasat in intravilanul localitatii Visina, str. Bujorului, nr.9, T1, Cc 18, judeţul Tulcea.

09.06.2015 16.06.2015 16.06.2015
MOROIANU CONSTANTIN CONSTRUIRE SERA LEGUME  propus a fi amplasat în intravilanul localităţii Greci, T126,Cc3539/1, A3539, Judeţul Tulcea 27.05.2015 03.06.2015 03.06.2015
SC TOLIL COMPANY SRL        

"CONSTRUIRE  ADAPOST ANIMALE S2 " propus a se amplasa in jud. Tulcea com.Baia Soseaua Europeana km 75

26.05.2015

03.06.2015 03.06.2015
BACIU PETRICĂ CONSTRUIRE ATELIER AUTO", propus în intravilanul localitǎţii Mineri (T18, A665/4II/1), com. Somova, judeţul Tulcea 26.05.2015  22.06.2015 22.06.2015
SC CRISTIAN IMPEX SRL CONSTRUIRE ŞI MONTARE SILOZURI FĂINĂ", propus în intravilanul localitǎţii Tulcea, str. Viticulturii nr.12, judeţul Tulcea 22.05.2015 26.05.2015  26.05.2015 
COMUNA JURILOVCA   " Construire platforma depozitare a gunoiului de grajd – UAT JURILOVCA", amplasat in extravilanul localitatii Salcioara, T36, N254, nr.cad.31941, judeţul Tulcea 21.05.2015 23.06.2015 23.06.2015
SC. ENEL DISTRIBUŢIE DOBROGEA SA  " RACORDAREA LA RETEAUA ELECTRICA CEE TULCEA- 6,9 MW MEX DEJ LOGISTIC", propus a fi amplasat în extravilanul localității Tulcea ( T 181, A 3138/1, nr. cadastral 37557), Judeţul Tulcea 21.05.2015 04.06.2015 04.05.2015
SC. ALUM SA  proiectul   " Dotarea departamentului Cercetare-Dezvoltare al SC. ALUM SA, cu instalaţii independente performante de cercetare în sprijinul creşterii competivităţii economice a dezvoltării afacerii", propus a fi amplasat în intravilanul localităţii Tulcea str. Isaccei (incinta SC. ALUM SA), nr.82, Judeţul Tulcea 20.05.2015

26.05.2015

26.05.2015

SC ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA SA          

"RACORDARE LA RETEAUA ELECTRICA A LOCULUI DE CONSUM TEMPORAR DEPOZIT FRIGORIFIC DE LEGUME - SC LEGUME SABANGIA SRL " , propus a se amplasa in jud.Tulcea, extravilan com.Sarichioi sat Sabangia , tarla 25,231A

19.05.2015

26.05.2015

26.05.2015

SC YONAN RESEARCH SRL  "AMPLASARE STATIE DE DISTRIBUTIE CARBURANTI", propus a fi amplasat in extravilan Sarichioi, T15, A105, lot3, 19.05.2015

26.05.2015

26.05.2015

U.A.T Comuna Greci  "Construire platformă de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd în cadrul proiectului: Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi", propus in extravilanul comunei Greci, judet Tulcea  13.05.2015

11.06.2015

11.06.2015

S.C LAND POWER S.R.L

"Incintă tehnică mentenanţă parc eolian", propus în extravilanul com.Topolog, judet Tulcea 13.05.2015 21.05.2015 21.05.2015
SC MOL-Romania Petroleum Products SRL  "Amplasare sistem de distribuţie GPL tip SKID la autovehicule în incinta staţiei de distribuţie carburanţi MOL Tulcea, amplasare copertină şi realizare gard de protecţie" propus a fi amplasat în Tulcea, str. Barajului, nr. 3, Judeţul Tulcea 07.05.2015 14.05.2015 14.05.2015

UAT BABADAG 

" Construire bloc locuinte pentru tineri destinate inchirierii, oras Babadag, jud. Tulcea", propus în intravilanul localitatii Babadag, str. Pavel Gheorghe, nr.4-8, jud. Tulcea 06.05.2015 12.08.2015 12.08.2015
SC LOMBARDI AGRO SRL DEPOZIT CEREALE", propus în extravilanul localitǎţii I.C. Brǎtianu (T8, P73/1, LOT2), jud. Tulcea 05.05.2015 12.05.2015 12.05.2015
SC TRANSION AGRO SRL - GALATI  "CONSTRUIRE ANEXA EXPLOATATIE AGRICOLA", propus a fi amplasat în intravilanul localitatii Luncavita, jud. Tulcea 30.04.2015 12.05.2015 12.05.2015
SC STAR BETON TOP SRL    "AMPLASARE STATIE DE BETOANE", propus a fi amplasat in Tulcea, str. Isaccei, nr. 103 24.04.2015 28.04.2015 30.04.2015
SC MACIN GAZ SRL " Extindere retea distributie gaze naturale si bransamente oras Macin", propus în intravilanul localitatii Macin, str. Radu Negru, jud. Tulcea 23.04.2015 08.05.2015 08.05.2015
SC ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA SA.  CONSTRUIRE STAŢIE DE TRANSFORMARE SALBATICA 1ŞI 2 INTRARE-IEŞIRE E.D.D. PENTRU RACORDARE PARC C.E.E. SALBATICA 1 ŞI 2 LA S.E.N.  propus a fi amplasat, în extravilanul localităţii Tulcea, T185, A3156, Judeţul Tulcea 17.04.2015 23.04.2015 23.04.2015
Comuna Beidaud "Sistem de canalizare si statie de epurare in localitatea Sarighiol de Deal", propus a fi amplasat in intravilanul si extravilanul comunei Beidaud, localitatea Sarighiol de Deal 09.04.2015 09.06.2015 09.06.2015
SC NOVIO EXPRESS SRL       SERVICE ROTI SI VULCANIZARE  propus a fi amplasat în intravilanul localităţii IsacceA, str. Calea Macin, nr. 2 bis, Judeţul Tulcea   06.05.2015 06.05.2015
SC TULCEA GAZ SA  " RETEA GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA", propus în intravilanul localitatii Tulcea, str. Viticulturii - Extindere 

 24.03.2015

01.04.2015 01.04.2015
S.C. LAFARGE RMX&AGREGATE S.R.L

ÎNCHIDERE CARIERĂ, DEZAFECTARE DRUM DE ACCES –

PERIMETRUL DEALUL LUI MANOLE cu  amplasamentul  propus în extravilanul comunei Turcoaia, jud.Tulcea
20.03.2015 02.06.2015 29.05.2015
S.C. DUNAPREF CARIERE S.R.L LUCRĂRI DE FORAJE ŞI EXCAVĂRI PENTRU EXPLORAREA ZĂCĂMÂNTULUI cu  amplasamentul  propus în extravilanul comunei Niculiţel, T22, P1105/1, jud.Tulcea 16.03.2015   20.03.2015
PFA STAN NICOLAE VALENTIN  "CONSTRUIRE FERMA OVINE", propus a fi amplasat în intravilanul localităţii Ceamurlia de Jos ( F12 intravilan, T 22, P 777), Judeţul Tulcea 13.03.2015 24.03.2015 24.03.2015
UAT Municipiul Tulcea " Modernizarea sistemului rutier, reabilitarea conductei de alimentare cu apa si reabilitarea extinderea retelei de colectare ape uzate menajere de pe str. Aureliana si str. Luterana, municipiul Tulcea" , propus în intravilanul localitatii Tulcea, str. Aureliana si Luterana. 12.03.2015 24.03.2015 24.03.2015
SC ACTUAL AVANTAJ LUNCA SRL         

"CONSTRUIRE SPALATORIE SI VULCANIZARE AUTO  " propus a se amplasa in jud. Tulcea com.Ceamurlia de Jos sat Lunca 

05.03.2015

12.03.2015 12.03.2015
S.C. ENEL DISTRIBUŢIE DOBROGEA S.A RACORD LA REŢEAUA ELECTRICĂ A CENTRALEI ELECTRICE BIOGAZ 0,527 MW, EXTRAVILAN LOC. TULCEA, JUDEŢUL TULCEA propus a fi amplasat în extravilanul localităţii Tulcea, nr. cadastral 3767/A2878, jud.Tulcea 02.03.2015 26.03.2015 26.03.2015
S.C. BIOCARNIC ESCO S.R.L ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ  CENTRALA ELECTRICĂ BIOGAZ 0,527 MW, EXTRAVILAN LOC. TULCEA, JUDEŢUL TULCEA propus a fi amplasat în extravilanul localităţii Tulcea, nr. cadastral 3767/A2878 şi nr. cadastral 30625, jud.Tulcea 02.03.2015 04.03.2015 04.03.2015
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SLAVA CERCHEZĂ SISTEM DE CANALIZARE  ȘI STAȚIE DE EPURARE, COMUNA SLAVA CERCHEZĂ, LOCALITATEA SLAVA RUSĂ", propus a fi amplasat în intravilanul localității Slava Rusă  şi  parțial în extravilanul localităţii Slava Cercheză  ( F 12 intravilan, F 12 extravilan: T 51, A 348), Judeţul Tulcea 26.02.2015 11.03.2015 12.03.2015
SC ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA SA  " Racordare la reteaua electrica a obiectivului statie de epurare in localitatea Rachelu, com. Luncavita, jud. Tulcea" propus în extravilanul localitatii Rachelu, T1, P1, comuna Luncavita, jud. Tulcea 25.02.2015  04.03.2015 04.03.2015
SA TULCEA GAZ SA RETEA GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA, propus a se realiza in intravilanul municipiului Tulcea, strada Varariei, Aleea Metalurgistilor  23.02.2015 04.03.2015 04.03.2015
SA TULCEA GAZ SA RETEA GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA, propus a se realiza in intravilanul municipiului Tulcea, Aleea Trifoiului   23.02.2015 04.03.2015 04.03.2015
SA TULCEA GAZ SA RETEA GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA, propus a se realiza in intravilanul municipiului Tulcea, Aleea Merisor  23.02.2015 04.03.2015 04.03.2015
SA TULCEA GAZ SA RETEA GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA, propus a se realiza in intravilanul municipiului Tulcea, strada I.L.Caragiale-Intrarea Magnoliei  23.02.2015 04.03.2015 04.03.2015
PRIMĂRIA CARCALIU " SISTEM PUBLIC CENTRALIZAT DE CANALIZARE A APELOR UZATE MENAJERE ŞI STAŢIE DE EPURARE A EFLUENTULUI UZAT MENAJER ÎN COMUNA CARCALIU, JUDEŢUL TULCEA", propus a fi amplasat în intravilanul şi parţial extravilanul localităţii Carcaliu 18.02.2015 25.02.2015 25.02.2015
SC ESTVAL PROPERTY SRL " Reabilitare cladire: anvelopanta, amenajare spatii comerciale, hala productie si depozitare, amenajare incinta si realizare acces auto din strada 1 Decembrie" propus în localitatea Macin, str. 1 Decembrie, nr.40, jud. Tulcea 18.02.2015 25.02.2015 25.02.2015
IGNAT ADRIAN " AMENAJARE ŞI CONSTRUIRE PARC PANOURI FOTOVOLTAICE CU PUTERE 4,5 MW si RACORDARE CENTRALĂ FOTOVOLTAICĂ LA SEN", propus a fi amplasat în localitatea Tulcea ( T 48, T 49, parcela 890,892,895), judeţul Tulcea 12.02.2015 18.02.2015 18.02.2015
Unitatea Administrativ Teritorială MAHMUDIA  " Modernizare statie captare si uzina de apa, comuna Mahmudia" propus a se realiza in intravilanul si extravilanul loc.Mahmudia, jud.Tulcea 05.02.2015 18.02.2015 18.02.2015
SC SAFE GROUP PROSPECT SRL  Prospecţiune iazuri de decantare nr. 1 si nr. 2, propus a fi amplasat în localitatea Baia, jud. Tulcea 03.02.2015 01.03.2015 26.02.2015
SC. PICCOLO ANGELO SRL SRL EXTINDERE ȘI ETAJARE MAGAZIE", propus a fi amplasat în intravilanul localităţii Greci, str. Valea cu tei, nr.7

28.01.2015

   
SC. PESTOUR  DUNĂVĂŢ SRL ÎNFIINŢARE UNITATE TURISTICĂ", propus a fi amplasat în extravilanul localităţii  Murighiol ( F12 extravilan, T 75, A 582, LOT 2, CF31713), Judeţul Tulcea

 28.01.2015

18.02.2015 18.02.2015
SC.  SOLEKOFOTEX SRL  " MODIFICARE CONSTRUIRE PARC PANOURI FOTOVOLTAICE ŞI RACORD ELECTRIC LA SEN", propus a fi amplasat în intravilanul   localităţii Măcin, str. 1 Decembrie, nr.141, judeţul Tulcea  22.01.2015 28.01.2015 28.01.2015
I.I. RADU DANIELA AGRO ÎNFIINŢARE LINIE PROCESARE PELEŢI COMUNA VALEA NUCARILOR, JUDEŢUL TULCEA propus a fi amplasat în extravilanul comunei Valea Nucarilor, T60, A519/8, nr. cadastral 31263, jud.Tulcea 12.01.2015    
COMUNA BAIA          "CONSTRUIRE DE LOCUINTE PENTRU TINERI DESTINATE INCHIRIERII, REALIZARE UTILITATI ",  propus a fi amplasat în  jud.Tulcea, com.Baia str.Republicii  nr.58B

22.12.2014

13.01.2015 03.01.2015
UAT Tulcea " Modernizare si monitorizare de la distanta a functionarii modulelor, punctelor termice, centralelor termice, CAF-ului si SIP", propus a fi amplasat în intravilanul municipiului Tulcea. 18.12.2014 23.12.2014 23.12.2014
SC ROTSTAR PETROL SRL          "AMPLASARE REZERVOR COMBUSTIBIL " propus a se amplasa in jud. Tulcea com.Murighiol sat Dunavatu de Jos  16.12.2014 13.01.2015 13.01.2015
SC TULCEA GAZ SA "RETEA GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA" propus a fi amplasat în localitatea Tulcea, pe strazile : Progresului si 7 Noiembrie 12.12.2014 16.12.2014 16.12.2014
SC PORT TULCEA-AVAL SRL  " Amplasarea unei statii mobile de distributie combustibil", propus a se realiza in localitatea Tulcea, str. Portului, nr.44 04.12.2014 10.12.2014 10.12.2014
SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATION SA    "Solutie de alimentare cu energie eléctrica alternativa din surse regenerabile- solar si eolian BX 410 Topolog" , propus a se realiza in extravilanul  comunei Topolog, T88, P 559, judetul Tulcea 03.12.2014 10.12.2014 10.12.2014
SC. MASTERCHEF S.R.L. " DEVIERE REȚEA CANALIZARE MENAJERĂ ȘI RACORD ALIMENTARE CU APĂ", propus a fi amplasat  în intravilanul Municipiului Tulcea, str. Viticulturii, nr.2, Judeţul Tulcea 28.11.2014 02.12.2014 02.10.2014
CIUPERCA IULIAN " EXTINDERE RESTAURANT", propus în localitatea Casimcea, str. Principala, nr.23, T33, Cc906/1 avand numarul cadastral 30225, jud. Tulcea

21.10.2014

02.12.2014 02.12.2014
SC ESTVAL PROPERTY SRL MACIN                 "CONSTRUIRE  HALA DE PRODUCTIE ; MODERNIZARE CONSTRUCTII EXISTENTE; CONSTRUIRE GARD PENTRU IMPREJMUIRE " propus a se amplasa in jud. Tulcea com.Greci str.Stadionului nr.9

21.10.2014

02.12.2014 02.12.2014
SC ENEL DISTRIBUȚIE DOBROGEA SA Tulcea " Racordare la reteaua electrica – Hotel Egreta + Baza sportiva", propus a fi amplasat în județul Tulcea, localitatea Dunavatu de Jos, str. Egretei, str. Lacului, comuna Murighiol 18.11.2014 18.11.2014 18.11.2014
SC  AQUASERV SA TULCEA REABILITAREA SI EXTINDEREA RETELELOR DE DISTRIBUTIE  SI A SISTEMULUI DE CANALIZARE INCLUSIV STATII DE POMPARE IN AGLOMERAREA TULCEA-LOT 2, propus a se realiza in intravilanul municipiului Tulcea ,strazile Pacii, Plugarilor, Grigore Antipa, 14 Noiembrie,Aleea Mugurel, Miron Costin, Impasului, Salciilor  12.11.2014 19.11.2014 19.11.2014
S.C. ENEL DISTRIBUŢIE DOBROGEA S.A. prin solicitant ADMINISTRAŢIA PARCULUI NAŢIONAL MUNŢII MĂCINULUI RACORDARE LA REŢEAUA ELECTRICĂ A CENTRULUI DE VIZITARE INFORMARE GRECI, LOCALITATEA GRECI, JUDEŢUL TULCEA propus a fi amplasat în intravilanul comunei Greci, str. Carabalu, nr. 48, jud.Tulcea 12.11.2014 13.11.2014 13.11.2014
SC DELTANAV SA „MODERNIZARE MAGAZIE SI TRANSFORMARE ÎN MAGAZIE PENTRU DEPOZITARE PRODUSE CHIMICE PE BAZA DE AZOTAT DE AMONIU",  propus a fi amplasat în judeţul Tulcea, comuna Frecăței, sat Cataloi, intravilan, T45, P709/1 12.11.2014 18.11.2014 18.11.2014
S.C ENEL GREEN POWER ROMANIA SRL "Construire drum de acces la statia 110 kv Salbatica 1&2 intrare iesire EGP", propus a fi amplasat in extravilanul municipiului Tulcea, T185, A3156

04.11.2014

   
INSTITUTUL DE CERCETARI ECO-MUZEALE TULCEA "Punerea in valoare a patrimoniului istoric – Cetatea Halmirys specifica zonei pescaresti Murighiol", propus a fi amplasat in extravilanul com.Murighiol, judet Tulcea   30.10.2014 30.10.2014
INSTITUTUL DE CERCETARI ECO-MUZEALE TULCEA "Punerea in valoare a patrimoniului istoric – Cetatea Enisala specifica zonei pescaresti Sarichioi", propus a fi amplasat in extravilanul com.Sarichioi, judet Tulc   30.10.2014 30.10.2014
SC DENILOREX IMPEX SRL "CONSTRUIRE PARC EOLIAN, AMENAJARE DRUMURI DE ACCES EXISTENTE, DRUMURI NOI IN PARC, TRASEU ELECTRIC, PUNCT DE CONEXIUNE SI RACORDARE LA SEN"  propus a fi amplasat în  intravilanul si extravilanul localității Nufaru, Judeţul Tulcea 30.10.2014 14.11.2014 14.11.2014
SC CORALIA DANUBE SRL " Racordare la reteaua electrica a obiectivului pensiune turistica P+1+M, loc. Murighiol, jud. Tulcea", propus a fi amplasat în intravilanul localitatii Murighiol, județul Tulcea 30.10.2014 04.11.2014 04.11.2014
SC ROS ENERGY PELLETS SRL   CONSTRUIRE HALA                ( FABRICA PRODUCERE PELETI), propus a se realiza in intravilanul satului Victoria, T50,Cc558/1,comuna Nufaru, judetul Tulcea 30.10.2014 05.11.2014 05.11.2014
SC. ENEL DISTRIBUŢIE DOBROGEA SA "ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA A CENTRULUI DE DEPOZITARE PRODUSE AGRICOLE, SAT TRAIAN, COMUNA CERNA, JUDETUL TULCEA", propus a fi amplasat în intravilanul localităţii  TRAIAN, str. Eternitatii, nr.33 ( F12 intravilan, T113, P1299),  comuna Cerna , Judeţul Tulcea 30.10.2014 04.11.2014 04.11.2014
U.A.T.-MUNICIPIUL TULCEA Îmbunătăţirea capacităţii de preluare a apelor meteorice din zona intersecţiei str. Isaccei, str. Păcii, str. Grigore Antipa- Municipiul Tulcea”, propus a fi amplasat  înintravilanul localităţii   Tulcea,( zona Hotel Delta), Judeţul Tulcea  25.10.2013 31.08.2015 31.08.2015
S.C. ECOREC S.A ÎNCHIDERE GROAPĂ DE GUNOI DJ 222 TULCEA - AGIGHIOL propus a fi amplasat în intravilanul municipiului Tulcea, trup izolat, DJ 222 Tulcea - Agighiol, jud.Tulcea 10.10.2014 01.09.2015 01.09.2015
UAT BABADAG "Lucrari Executare Retele De Canalizare Str. Macin, str. Nucilor, str. Cabanei, str. Fagului, oras Babadag, judetul Tulcea" propus in localitatea Babadag, str. Macin, str. Nucilor, str. Cabanei, str. Fagului, jud. Tulcea

27.08.2014

13.11.2014 13.11.2014
SC ECORECYCLING ENVIRONMENTSRL "DESFIINTARE DEPOZIT DE DESEURI- ORAS BABADAG, JUDETUL TULCEA", propus a fi amplasat în jude?ul Tulcea, ora? Babadag, extravilan T3, P 18-partial 11.09.2014 24.03.2015 24.03.2015