Back

Dezbaterea publică a Raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Înființare fermă avicolă-creștere în sistem intensiv” propus a fi amplasat în extravilanul localității Topolog ( T53, P 236), județul Tulcea, titular S.C. AVICOLA PREMIUM S.R.L, a fost reprogramata în data de 23.03.2018, ora 10.00.

ANUNT APM TULCEA

afisat pe site si la sediul APM Tulcea in data de 14.03.2018

   Anunţ public privind dezbaterea publică

(reprogramare)

               A.P.M. Tulcea anunţă publicul interesat asupra depunerii Raportului privind Impactul asupra Mediului pentru proiectul „Înființare fermă avicolă-creștere în sistem intensiv”  propus a fi amplasat în extravilanul localității Topolog ( T53, P 236), județul Tulcea, titular S.C. AVICOLA PREMIUM S.R.L.

           Tipul deciziei posibil luată de A.P.M. Tulcea poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

          Raportul poate fi consultat la sediul A.P.M. Tulcea, din Tulcea, str. 14 Noiembrie, nr.5 în zilele de luni până joi, între orele 08-16,30 si vineri intre orele 08.00-14.00  şi la sediul Topolog, str.  Calea București, nr.30, judetul Tulcea.

           Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de internet http://apmtl.anpm.ro.

         Dezbaterea publică a Raportului privind impactul asupra mediului  a fost reprogramata în data de 23.03.2018, ora 10.00, în vederea respectării prevederilor Directivei 2014/52/ U.E. a Parlamentului Europen  și a Consiliului.

           Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentul menţionat, la sediul A.P.M. Tulcea, din Tulcea, str. 14 Noiembrie, nr.5, pana la data de 23.03.2018 (data dezbaterii publice).