Back

Etapa de analiza a calitatii raportului

Anunturile etapei de analiza a calitatii raportului pentru perioada 2010- 2014 pot fi vizualizate: Aici

Titular Denumirea Proiectului

Studiul de evaluare adecvata

(data afisarii)

Anunt dezbatere publica

(data afisarii)

Raportul la studiul de evaluare a impactului

(data afisarii)

Anunt public de emitere a acordului de  mediu/

respingere a solicitarii acordului

Proiectul acordului de mediu

PRIMARIA COMUNEI DOROBANTU

ADAPATOARE pe izlaz – extravilan comuna Dorobantu ,sat Carjelari , judet Tulcea

06.01.2014        
SC.  EOL INDUSTRIES SRL „Construire parc eolian, amenajare drumuri de acces existente, drumuri noi în parc, racord electric la SEN si statie de transformare" propus a fi amplasat înlocalitatea Caugagia, comuna Baia, judetul Tulcea   06.02.2014 06.02.2014  10.03.2014 10.03.2014
SC TRANS AGRIMAD SRL Infiintare exploatatie viticola in comuna Cerna, judetul Tulcea 

07.04.2014

completari: 12.08.2014

studiu EA cu solutii alternative- data afisarii:

22.08.2014

       
 DIRECTIA SILVICA TULCEA Drum Forestier 3 Ocoale   22.08.2014        
SC ENEL GREEN POWER ROMANIA S.R.L

"INSTALARE  PERMANENTA  TURN  DE MONITORIZARE SI CONTROL PARAMETRI DE VANT H=100m, DRUM DE ACCES SI RETEA CABLU, IMPREJMUIRE." ,comuna Valea Nucarilor, jud. Tulcea

23.09.2014

16.10.2014

       
SC. DENILOREX IMPEX SRL   CONSTRUIRE PARC EOLIAN, AMENAJARE DRUMURI DE ACCES EXISTENTE, DRUMURI NOI IN PARC, TRASEU ELECTRIC, PUNCT DE CONEXIUNE ȘI RACORDARE LA SEN"  propus a fi amplasat în intravilanul și extravilanul localității Nufăru, judetul Tulcea   04.12.2014 04.12.2014    

Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale

 din Romania

POD SUSPENDAT PESTE DUNĂRE ÎN ZONA BRĂILA   25.04.2016

19.04.2016 (var.I)

27.06.2016

(var II)

14.07.2016 16.07.2016
S.C. AVI BABADAG  SRL “Reabilitare adaposturi si anexe pentru o ferma avicola”    01.06.2016

27.05.2016

14.08.2016

02.09.2016 02.09.2016
S.C. DIMAS ACTIV SRL Reabilitarea de hale pentru cresterea puilor de carne „ in orasul Babadag ,jud. Tulcea   01.06.2016

27.05.2016

14.08.2016

02.09.2016 02.09.2016

S.C. TOLIL COMPANY S.R.L.

„Infiintare unitate de abatorizare si procesare carne”   

05.02.2018

26.02.2018

01.02.2018

26.03.2018

(anunt emitere acord)

26.03.2018

(proiect acord)

S.C. AVICOLA PREMIUM S.R.L „Înființare fermă avicolă-creștere în sistem intensiv”  propus a fi amplasat în extravilanul localității Topolog ( T53, P 236),   

anunt dezbatere publica- afisat in 21.02.2018

anunt reprogramare dezbatere publica- afisat in 14.03.2018

RIM- afisat in 21.02.2018

10.04.2018

( anunt emitere acord)

10.04.2018

(proiect acord)

SC ALUM SA Supraînălțare diguri halda de șlam”, propus a fi amplasat în extravilanul localitatii, nr.cad. 32987   anunt dezbatere publica- afisat in 04.02.2019

RIM- afisat in 21.01.2019

RIM- afisat in 02.05.2019

RIM-afisat 20.05.2019

 anunt emitere acord mediu- afisat in 18.06.2019  draft acord mediu - afisat in 18.06.2019
S.C. LIDAS S.R.L. „Incubator de afaceri în zona ITI-Delta Dunării pentru promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitatea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi în sectorul construcțiilor”, propus a se amplasa în intravilan Com. Frecăței, loc. Cataloi , T44, A705, L659, A703, nr. Cad. 35121   anunt dezbatere publica- afisat in 26.08.2019

RIM- afisat in 26.08.2019

RIM-afisat in 19.11.2019

anunt emitere acord mediu- afisat in 12.12.2019 draft acord de mediu- afisat in 12.12.2019
SC E.K.W. ENERGY SRL  „Construire Parc Eolian 6MW, sat Fagarasu Nou jud.Tulcea, Construire retea de descarcare energie electrica 20KV în punct de conexiune, Construirea drumurilor de acces din drumul de exploatare, Construire platforme macara, modernizare drumuri, Organizare de santier”, propus a se amplasa în extravilan com.Topolog studiu de evaluare adecvata- afisat in 17.02.2020 anunt dezbatere publica-afisat in 17.02.2020

RIM-afisat in 17.02.2020

RIM-afisat in 06.05.2020

anunt emitere acord mediu- afisat in 11.06.2020 draft acord de mediu-afisat in 11.06.2020
SC Madona Impex SRL ”Dezvoltarea activității de producție în cadrul MADONA IMPEX S.R.L. prin achiziție de utilaje- cod SMIS 122911”, propus a se amplasa în intravilan mun. Tulcea, șos. Tulcea-Agighiol, Km.8   anunt dezbatere publica- afisat in 28.05.2020

RIM- afisat in 28.05.2020

rezumat netehnic RIM- afisat 28.05.2020

indrumar completari RIM- afisat in 16.07.2020

RIM completat- afisat in 22.07.2020

anunt emitere acord de mediu- afisat in 12.08.2020 proiect acord de mediu-afisat in 12.08.2020
SC CRISTMIH SRL „MODERNIZARE ȘI EXTINDERE FERMĂ EXISTENTĂ – CONFORM PUZ APROBAT PRIN HCL NR.60 DIN 31.10.2018”, propus a se amplasa în extravilanul localității Stejaru, T34, A133, Cc133/1, nc 31752, T34, A133, Cc133/1, NC/CF 32079   anunt dezbatere publica- afisat in 02.07.2020

RIM - afisat in 02.07.2020

rezumat netehnic RIM- afisat in 02.07.2020

anunt emitere acord de mediu- afisat in 19.10.2020 proiect acord de mediu- afisat in 19.10.2020

U.A.T. COMUNA GRECI

„ÎNFIINȚARE SISTEM DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA GRECI, JUDEȚUL TULCEA”, propus a se amplasa extravilan oraș Măcin identificat prin: De 350, De 340, De 435, De 406, De 456, T15 Pa 389,T18 Pa 450, T18 Pa 458, De 392, conform plan cadastral; extravilan comuna Greci identificat prin: De 164, conform plan cadastral; intravilan comuna Greci identificat prin:  N.C./C.F.: 32140; 32144; 32156; 32340; 32126; 32155; 32344; 32354; 32147; 32170; 32123; 32125; 32127; 32151; 32161; 30211; 32150; 32142; 32138; 32350; 32351; 32361; 32343; 32121; 32154; 32158; 32149; 32139; 32358; 32153; 32362; 32157; 32160; 32365; 32166; 32353; 32356; 32171; 32167; 32143; 32162; 32357; 32163; 32141; 32164; 32792; 32793

studiul de evaluare adecvata - afisat in 21.01.2021

studiu de evaluare adecvata- varianta finala- afisat in 02.03.2021

anunt dezbatere publica- afisat in 21.01.2021

RIM- afisat in 21.01.2021

rezumat netehnic RIM- afisat in 21.01.2021

 

anunt emitere acord de mediu- afisat pe site in 10.03.2021 draft acord de mediu- afisat pe site in 10.03.2021
SC TIB-CONS SRL DESCHIDERE CARIERA PIATRĂ,  propus a fi amplasat în extravilanul comunei Sarichioi, parcela T32 , Nb315   anunt dezbatere publica- afisat in 12.03.2021

RIM-afisat in 12.03.2021

rezumat netehnic RIM-afisat in 12.03.2021

 

RIM refacut- afisat in 21.05.2021

28.05.2021 28.05.2021

APG TULCEA S.R.L.

„CONSTRUIRE MAGAZIN COMERCIAL RETAIL P+1E (OBIECT 1) ȘI GALERIE COMERCIALĂ P+1E (OBICT 2) CONSTRUCȚII ANEXE (GOSPODĂRIRE DE APĂ DE INCENDIU, POST TRAFO), ZIDURI DE SPRIJIN, AMENAJĂRI EXTERIOARE (PARCAJE, ALEI ȘI PLATFORME CAROSABILE, SPAȚII VERZI), AMENAJARE CĂI DE ACCES RUTIER ȘI PIETONAL, RACORDURI LA DRUMURILE PUBLICE, ÎMPREJMUIRI, AMPLASARE OBIECTE ȘI SEMNALE PUBLICITARE, ORGANIZARE DE SANTIER”, propus a se realiza în municipiul Tulcea, str. Șoseaua Barajului, nr. 15, nr. cadastral 42636   anunt dezbatere- afisat in 11.08.2021

RIM- Afisat in 10.08.2021

rezumat netehnic RIM- afisat in 10.08.2021

anunt emitere acord- afisat pe site in data de 24.09.2021 draft acord-afisat pe site in data de 24.09.2021