Back

Procedura de evaluare adecvata- anunturi

 
Titular Denumire Proiect Anunt decizie Proiect decizie
COMUNA SARICHIOI "REABILITARE DRUM COMUNAL DE ACCES IN LOCALITATEA VISTERNA, COMUNA SARICHIOI, JUDETUL TULCEA", propus a fi amplasat în intravilanul localitatii Visterna si partial in extravilanul comunei Sarichioi, judetul Tulcea 16.12.2014 16.12.2014
SOCIETATEA ORNITOLOGICA ROMANA "Amplasare a 4 (patru) panouri informative", propus a fi amplasat în F12 extravilan comuna Murighiol – Lacul Beibugeac, judeţ Tulcea

16.12.2014

16.12.2014

SC MELILOTUS SRL "Construire farmacie comunitarǎ", propus a fi amplasat în intravilanul comunei Slava Cerchezǎ, loc. Slava Rusǎ, jud. Tulcea 15.04.2015 15.04.2015
Comuna Beidaud "REABILITARE DRUM COMUNAL DC 26 INTRE KM 0+000 SI KM 1+677,65, JUDETUL TULCEA", propus a fi amplasat în extravilanul comunei Stejaru pana la limita cu comuna Beidaud, judetul Tulcea 14.04.2015 14.04.2015
SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA „MUTARE INSTALAŢII TC DE PE PROPRIETATEA DNEI MITROI LUIZA VALENTINA, ȊN ZONA DE SIGURANŢĂ A DRUMULUI DN 22A, CIUCUROVA-TOPOLOG, JUDEŢUL TULCEA", propus a fi amplasat în extravilanul localitǎţii Topolog, T49, A297, jud.Tulcea

09.06.2015

09.06.2015

ROŞCA ENE si ROŞCA VASILICA „CONSTRUIRE ANEXE GOSPODĂREŞTI”, propus a fi amplasat în intravilanul localităţii Greci, str. Stadionului nr.2, com. Greci, jud. Tulcea

30.06.2015

30.06.2015

ADMINISTRAȚIA REZERVAȚIEI  BIOSFEREI DELTA DUNĂRII CENTRU DE VIZITARE – SULINA, Jud. Tulcea”, propus a fi amplasat în intravilanul orașului Sulina, str. I, nr.118, judetul Tulcea 07.07.2015 07.07.2015
GÎLEA PETREA “Construire anexe gospodaresti D+P (garaj, bucatarie, baie si magazie)” propus a fi amplasat in intravilan loc.Greci, str.Tineretului nr.110, judet Tulcea

14.07.2015

14.07.2015

CERNAGOR  IVAN  Schimbare invelitoare locuinta C1”, propus a fi amplasat în intravilanul localităţii Slava Rusa, Str. Mare, nr.393, T 20, P826,827,828, com. Slava Cercheza, jud. Tulcea 22.07.2015  22.07.2015
U.A.T. COMUNA VALEA TEILOR  „Reabilitarea sediului operativ al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă – Valea Teilor”, propus a fi amplasat în intravilanul loc. Valea Teilor, com. Valea Teilor, jud. Tulcea

19.08.2015

19.08.2015
NICOARĂ EUGEN  „CONSTRUIRE MAGAZIE”, propus a fi amplasat în intravilanul localităţii Alba, com. Izvoarele (T10, P168), jud. Tulcea

30.09.2015

30.09.2015
SC ENEL GREEN POWER ROMANIA SRL „Lucrǎri de mentenanţǎ fundaţie turbinǎ DP2 Parc Eolian Agighiol”, propus a fi amplasat în extravilanul localitǎţii Agighiol, T31, P189, COD31239, CF 31239 – Dealul Petrosu, judeţul Tulcea 07.10.2015 07.10.2015
PAŢANGHEL STELIANA ŞI PAŢANGHEL ŞTEFAN „CONSTRUIRE LOCUINŢĂ CU SUBSOL PARŢIAL, PARTER ŞI POD ȊNALT ŞI GARAJ”, propus a fi amplasat în intravilanul localităţii Jijila, str. Granitului nr.3, com. Jijila, jud. Tulcea

13.10.2015

13.10.2015

SC DREAM FOREST AS SRL CONSTRUCŢIE PENTRU GARARE UTILAJE”, propus a fi amplasat în intravilanul localităţii Slava Rusǎ, str. Daronea nr. 689A, com. Slava Cerchezǎ, jud. Tulcea

13.10.2015

13.10.2015

POPA DELIA ROXANA „DEMOLARE ANEXE GOSPODĂREŞTI”, propus a fi amplasat în intravilanul localităţii Greci, str. Jandaru nr.31, com. Greci, jud. Tulcea

20.10.2015

20.10.2015
U.A.T. COMUNA GRECI „EXECUŢIE TROTUARE STRADALE ȊN LOCALITATEA GRECI”, propus a fi amplasat în intravilanul loc. Greci, str. 1 Decembrie, str. Dascǎlilor, str. Vişinului, str. Parcul Naţional, str. Bisericii, str. Tineretului, com. Greci, jud. Tulcea

20.10.2015

20.10.2015
COMUNA SLAVA CERCHEZĂ „ȊMBUNĂTĂŢIRE STRĂZI PRIN ASFALTARE ȊN LOCALITATEA SLAVA CERCHEZĂ, COMUNA SLAVA CERCHEZĂ, JUDEŢUL TULCEA”, propus a fi amplasat în intravilanul localităţii Slava Cercheză, com. Slava Cercheză, jud. Tulcea

27.10.2015

27.10.2015

SC GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA pentru beneficiar BILEA JEAN „BRANŞAMENT GAZE NATURALE - APARENT”, propus a fi amplasat în intravilanul localitatii Jijila, str. Industriei nr.12, judeţul Tulcea

27.10.2015

27.10.2015

SC GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA pentru beneficiar MARCOVICI NICOLAI „BRANŞAMENT GAZE NATURALE”, propus a fi amplasat în intravilanul localitatii Jijila, str. Principalǎ nr.197A, judeţul Tulcea

27.10.2015

27.10.2015

ADMINISTRAŢIA REZERVAŢIEI  BIOSFEREI  DELTA DUNĂRII “Racordarea la reteaua de alimentare cu apa si canalizare a obiectivului Centru de Vizitare – Sulina, judetul Tulcea”, propus a fi amplasat în intravilanul Orasului Sulina, judet Tulcea

03.11.2015

03.11.2015
COMUNA CASIMCEA „EXTINDERE GRĂDINIŢĂ LOCALITATEA RĂZBOIENI, JUDEŢUL TULCEA”, propus a fi amplasat în intravilanul localitǎţii  Rǎzboieni, com. Casimcea, judeţ Tulcea 17.11.2015 17.11.2015
CEORAN TUDOREL „CONSTRUIRE LOCUINŢĂ TIP P”, propus a fi amplasat în intravilanul localităţii Greci, str. Narcisei nr.12A, com. Greci, jud. Tulcea 17.11.2015 17.11.2015
BANEA DOMNICA, BANEA ION, ENCICĂ (BANEA) DANIELA „CONSTRUIRE LOCUINŢĂ”, propus a fi amplasat în intravilanul localităţii Jijila, str. Principalǎ nr. 87, com. Jijila, jud. Tulcea 03.12.2015 03.12.2015

CARAUA LENUŢA.

„EXTINDERE LOCUINŢĂ PARTER ŞI SCHIMBARE ȊNVELITOARE”, propus a fi amplasat în intravilanul localităţii Greci, str. Dascǎlilor nr.3, com. Greci, jud. Tulcea 03.12.2015 03.12.2015
SC GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA pentru beneficiar ENE VASILE „BRANŞAMENT GAZE NATURALE”, propus a fi amplasat în intravilanul localitatii Jijila, str. Orizontului nr. 21, judeţul Tulc

08.12.2015

08.12.2015

U.A.T. COMUNA GRECI. „REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI DOTAREA ŞCOLII CENTRU DIN COMUNA GRECI, JUDEŢUL TULCEA”, propus a fi amplasat în intravilanul loc. Greci, str. 1 Decembrie nr. 19, com. Greci, jud. Tulcea,

08.12.2015

08.12.2015

DELISTOIAN ELENA ŞI DELISTOIAN CONSTANTIN „CONSTRUIRE LOCUINŢĂ”, propus a fi amplasat în intravilanul localităţii Jijila, str. Principalǎ nr. 171, com. Jijila (T76, CC2944, 2947, VH2945, 2946), jud. Tulcea 15.12.2015 15.12.2015
Asociaţia GeoD pentru promovarea geodiversităţii „Panouri de informare” propus a fi amplasat in extravilanul satului Agighiol, T67, 31, P562, 188/4, 257,  comuna Valea Nucarilor, judeţ Tulcea 16.12.2015 16.12.2015
Compania Naţională de Radiocomunicaţii Navale RADIONAV S.A.  “Construire pilon aferent staţiei ,,Sistem radiogoniometric în unde VHF RDF pentru localizarea navelor maritime aflate în pericol în zona maritimă de responsabilitate a României’’ propus a se realiza în extravilanul comunei Sarichioi T76, Pd 1763, judeţ Tulcea 17.12.2015 17.12.2015
SC TEODEMA SERVCOM SRL Construire unitate agroindustriala”, amplasat in intravilanul localitatii Garvan, nr.10, A188, judeţul Tulcea 22.12.2015 22.12.2015
RADU CĂTĂLIN „CONSTRUIRE ANEXĂ AGRICOLĂ”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Nufǎru (T44, A474 – LOT 2), jud. Tulcea 22.12.2015 22.12.2015
Institutul de Cercetări Eco-Muzeale “Gavrilă Simion” Tulcea „Construcţie container grup sanitar la baza arheologică Ibida – Slava Rusă, sat Slava Rusă, comuna Slava Cercheză, judeţul Tulcea” propus a fi amplasat în intravilan sat Slava Rusă, T4, P70,71,72,73, comuna Slava Cercheză, judeţ Tulcea 22.12.2015 22.12.2015

SC AURVAS PROTECTAV SRL.

„CONSTRUIRE LOCUINŢĂ SERVICIU, ANEXE ŞI ȊMPREJMUIRE”, propus a fi amplasat în intravilanul localităţii Alba, com. Izvoarele, jud. Tulcea, 10.02.2016 10.02.2016

PICEA CLAUDIA, PICEA IULIAN ŞI DIMASCA MARIUS

„MODERNIZARE ŞI EXTINDERE LOCUINŢĂ EXISTENTĂ”, propus a fi amplasat în intravilanul localităţii Slava Cerchezǎ, str. Principalǎ nr. 206, com. Slava Cerchezǎ (T21, P1445, 1446, 1447), jud. Tulcea 10.02.2016 10.02.2016
PARASCHIV IONEL si PARASCHIV MIRELA Construire locuinta parter + garaj si imprejmuire stradala”, propus a fi amplasat în intravilanul localitatii Jijila, T4, A93, VH 94, lot 2, judeţul Tulcea

01.03.2016

01.03.2016

COMUNA JIJILA  Construire scoala noua, sat Jijila, comuna Jijila”, propus a fi amplasat în intravilanul localitatii Jijila, str. Victoriei , nr.31, T32, Cc1464, A1465,  jud.Tulcea 09.03.2016  09.03.2016
SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA pentru beneficiar Gîndac Maria  proiectul “BRANSAMENT GAZE NATURALE”, propus a fi amplasat în intravilanul localităţii Jijila, str. Eternitatii, nr.16, com. Jijila, jud. Tulcea 09.03.2016 09.03.2016
SC FEDRA SRL prin reprezentant DUMITRIU ANTONETA „CONSTRUIRE SPAŢIU COMERCIAL FARMACIE TIP-P”, propus a fi amplasat în intravilanul localităţii Greci, str. Vişinului nr.4, com. Greci, jud. Tulcea 15.03.2016 15.03.2016
COMUNA JIJILA Construire gradinita cu program normal – 6 Sali de grupa”, propus a fi amplasat în intravilanul localitatii Jijila,  T42, CC1857,  jud.Tulcea 29.03.2016 29.03.2016
CHESLER ANCA CEZARINA Construire imobil P+M locuinta unifamiliala judetul Tulcea, localitatea Slava Rusa, str. Ibida, nr. 591”, amplasat in intravilanul comunei Slava Cercheza, sat Slava Rusa, T23, P1041, 1042, 1043, judeţul Tulcea 29.03.2016 29.03.2016
SBURLEA GEORGE MARIUS „EXTINDERE LOCUINŢĂ ŞI SCHIMBAT ÎNVELITOARE”, propus a fi amplasat în intravilanul localităţii Greci, str. Crinului nr.3, com. Greci, jud. Tulcea 06.04.2016 06.04.2016
PARVU FLORIN CRISTIAN “CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER”, propus a fi amplasat în intravilanul localitatii Greci, judeţul Tulcea  12.04.2016 12.04.2016
STOIAN IONEL SI STOIAN GIORGIANA EXTINDERE LOCUINTA SI SCHIMBARE ACOPERIS”, propus a fi amplasat în intravilanul localitatii Greci, judeţul Tulcea  27.04.2016 27.04.2016
COMUNA CASIMCEA „REABILITARE ŞI MODERNIZARE ŞCOALA RĂZBOIENI, JUDEŢUL TULCEA”, propus a fi amplasat în intravilanul localităţii Rǎzboieni, str. Principală nr.25, com. Casimcea, jud. Tulcea, 27.04.2016 27.04.2016
SC ENGIE ROMÂNIA SA pentru beneficiar ŢANDĂRĂ MARIAN „BRANŞAMENT GAZE NATURALE”, propus a fi amplasat în intravilanul localitatii Jijila, str. Primăverii nr.4, judeţul Tulcea

26.05.2016

30.05.2016
ERMALAI NICOLAE „CONSTRUIRE LOCUINŢĂ TIP P”, propus a fi amplasat în intravilanul localităţii Greci, str. Aleea Cireşilor nr.5A, com. Greci, jud. Tulcea 14.06.2016  
CAPITANEANU DANIEL “ Construire locuinta tip P „ , amplasat in intravilanul localitatii Greci, str. Livezii, nr.8, judeţul Tulcea 28.06.2016 28.06.2016
PETRE GEORGETA „CONSTRUIRE LOCUINŢĂ PARTER + MANSARDĂ”, propus a fi amplasat în intravilanul localităţii Jijila, str. Libertăţii nr. 53, com. Jijila, jud. Tulcea 14.07.2016 14.07.2016

IVANOV VARVARA

Schimbare învelitoare și construire garaj”, propus a fi amplasat în intravilanul localitatii Slava Rusă, ( T 34, P 1967, 1968, 1966, nr. Cad. 30510), comuna Slava Cercheză, judeţul Tulcea.

20.07.2016 20.07.2016

MACAROF TIMOFEI TIMOFEI

SCHIMBARE ACOPERIS”, propus a fi amplasat în intravilanul localitatii Slava Rusă, ( T 5, P 88,89,90) comuna Slava Cercheză, judeţul Tulcea

20.07.2016 20.07.2016

TRIFON CRISTINA

CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER SI IMPREJMUIRE”, propus a fi amplasat în intravilanul localitatii SLAVA CERCHEZA, str. Babadag, nr.44, judeţul Tulcea

20.07.2016 20.07.2016

VALS SORIN reprezentant al U.A.T. COMUNA GRECI

MODERNIZARE STRĂZI – TINERETULUI, VITICULTURII, BISERICII, DASCALILOR, ETERNITĂŢII, CULMEA PRICOPANULUI, PAROHIEI, VIŞINULUI, BRUTĂRIEI, FLORILOR, PARCUL NAŢIONAL, STADIONULUI ŞI NUFĂRULUI DIN COM. GRECI, JUD. TULCEA”, propus a fi amplasat în intravilanul loc. Greci, Străzi şi Drumuri Publice, com. Greci, judeţ Tulcea

20.07.2016 27.07.2016
RACHELEANU CATINCA ŞI RACHELEANU IONEL CONSTRUIRE ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ”, propus a fi amplasat în intravilanul localităţii Jijila, str. Stadionului nr. 16, com. Jijila, jud. Tulcea 27.07.2016 27.07.2016
IZOTOV COSTICA “ Construire imobil P+M „ amplasat in intravilanul localitatii Slava Rusa, str. Codru, nr. 536B,  judeţul Tulcea 28.07.2016 28.07.2016
PFA NECULITA SILVIU Construire pensiune agro turistica P+1+M „Faguri de Tei”, amplasat in intravilanul localitatii Luncavita, str. Valea Fagilor, T63, P1305, nr. cad. 30076, judeţul Tulcea 28.07.2016 28.07.2016

AMOS TIMOFEI

LOCUINTA UNIFAMILIALA P+M”, propus a fi amplasat în intravilanul localităţii Slava Cerchezǎ, str. Codrului nr.355, com. Slava Cerchezǎ (T25,P1435,1436,1672,1673), jud. Tulcea

09.08.2016 09.08.2016

GRECEA PETRE

SCHIMBARE INVELITOARE”, propus a fi amplasat în intravilanul localităţii Slava Rusa, com. Slava Cerchezǎ, (T39, P2196, 2197, 2198), jud. Tulcea

09.08.2016 09.08.2016
SC VODAFONE ROMANIA SA Instalare cablu FO subteran pentru conectare statie Enel in comuna Baia, jud. Tulcea„ , amplasat in extravilanul si intravilanul localitatii Baia, judeţul Tulcea 31.08.2016 31.08.2016
COMUNA JIJILA „MODERNIZAREA  RETELEI STRADALE SI A DRUMURILOR DE INTERES LOCAL, SAT JIJILA, COMUNA JIJILA, JUDETUL TULCEA”, propus a fi amplasat în intravilanul comunei Jijila, sat. Jijila, strada Telegraf Sud, strada Telegraf Nord, strada Victoriei, strada Salcamilor, teren apartinand domeniului public al comunei Jijila, judeţ Tulcea 31.08.2016 31.08.2016

RISITARIU IONUT.

CONSTRUIRE LOCUINTA SI ANEXE, IMPREJMUIRI”, propus a fi amplasat în intravilanul com.Ciucurova, str.Principala, nr.121, jud. Tulcea

28.09.2016 28.09.2016
ADMINISTRATIA REZERVATIEI BIOSFEREI DELTA DUNARII  Executie lucrari de reparatii capitale la cantonul Caraorman din patrimoniul ARBDD”, propus a se realiza in trup de intravilan in extravilanul localitatii Caraorman, judeţul Tulcea 04.10.2016 04.10.2016
UM 02035 SLAVA CERCHEZA „REALIZARE GARD PERIMETRAL SI GARDURI INCINTE TEHNICE IN CAZARMA 3012 SLAVA CERCHEZA”, propus a se amplasa in extravilanul comunei Slava Cercheza, T25, P129, jud. Tulcea 20.10.2016 20.10.2016
IONESCU GEORGE SI IONESCU ANA  MARIA „CONSTRUIRE LOCUINŢĂ PARTER  SI  IMPREJMUIRE  PROPRIETATE”, propus a se amplasa ȋn intravilanul comunei Slava Cercheză, satul Slava Cercheza, (T11, A66), jud. Tulcea 20.10.2016 20.10.2016
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CASIMCEA Rețea alimentare cu apă în localitatea Cișmeaua Nouă”, propus a fi amplasat în intravilanul localității Cișmeaua Nouă ( F 12, T10, P 178, P179, Ds500, Ds 123, Ds 115) și extravilanul localității Casimcea ( F 12 extravilan, T 49, P 468) 03.11.2016 03.11.2016
DRAGOMIR TUDOREL „CONSTRUIRE LOCUINTA TIP P”, propus a fi amplasat în intravilanul localitatii Greci, str.Frumusica, nr.12A, jud. Tulcea 04.11.2016 04.11.2016
ADMINISTRATIA REZERVATIEI BIOSFEREI DELTA DUNARII Lucrări de reparaţii capitale la cantoanele din patrimoniul ARBDD – canton Dovnica„ ,  amplasat în extravilanul loc. C. A. Rosetti, județul Tulcea 09.11.2016 09.11.2016
ADMINISTRATIA REZERVATIEI BIOSFEREI DELTA DUNARII proiectul „Lucrari de reparaţii capitale la cantoanele din patrimoniu ARBDD ( Rosca , Dunavat, Dovnica, Gorgova, Letea si Caraorman ) – Canton  Roşca„ , amplasat în extravilanul comunei Chilia Veche, T136, Cc 992, județul Tulcea 09.11.2016 09.11.2016
ADMINISTRATIA REZERVATIEI BIOSFEREI DELTA DUNARII Execuţie lucrări de reparaţii capitale la cantonul Gorgova din patrimoniul ARBDD” , amplasat în extravilanul comunei Maliuc, județul Tulcea 09.11.2016 09.11.2016
ADMINISTRATIA REZERVATIEI BIOSFEREI DELTA DUNARII Executie lucrări de reparaţii capitale la cantoanele din patrimoniul ARBDD – canton Dunavăţ „ , amplasat în trup al intravilanului sat Dunavăţ de Jos situat in extravilan conform PUG aprobat, județul Tulcea 09.11.2016 09.11.2016
ADMINISTRATIA REZERVATIEI BIOSFEREI DELTA DUNARII Lucrări de reparaţie capitală la cantoanele din patrimoniul ARBDD, canton Letea „ , amplasat în trup intravilan LD – canton comuna C.A. Rosetti, județul Tulcea 09.11.2016 09.11.2016
AGRIPADANA SRL CIUCUROVA   „Construire locuță P+M și împrejmuire ”, propus a se realiza în intravilanul localității Ciucurova, judeţul Tulcea 14.11.2016 14.11.2016
SC FRUVINIS SA ISACCEA " IMPREJMUIRE PROVIZORIE A UNUI TEREN CU DESTINATIA DE LIVADA " propus a se realiza în etravilanul localității Isaccea 28.11.2016 28.11.2016
Galiman Vasile „Construire remiza utilaje si birouri ”, propus a se realiza în intravilanul comunei Casimcea, sat Razboieni, judeţul Tulcea 28.11.2016 28.11.2016
Tunsu Marin „Construire locuinta P+M ”, propus a se realiza în intravilanul comunei Casimea, sat Razboieni, judeţul Tulcea 13.12.2016 13.12.2016
Comuna Ciucurova „Reabilitare Scoala Gimnaziala Corp 1 in Comuna Ciucurova ”, propus a se realiza în intravilanul comunei Ciucurova, judeţul Tulcea 20.12.2016 20.12.2016
Comuna Ciucurova „Reabilitare Scola Gimnaziala Corp 2 in Comuna Ciucurova ”, propus a se realiza în intravilanul comunei Ciucurova, judeţul Tulcea 20.12.2016 20.12.2016
Moise Marian „Construire anexa ”, propus a se realiza în intravilanul comunei Greci, judeţul Tulcea 20.12.2016 20.12.2016
ADMINISTRATIA REZERVATIEI BIOSFEREI DELTA DUNARII  „Lucrări de decolmatare a canalelor, japșelor și gârlelor în scopul asigurării accesului la comunitățile locale și a alimentării complexelor din Delta Dunării Județul Tulcea”, propus a se realiza în extravilanul comunelor C.A. Rosetti, Chilia Veche, Crișan, Jurilovca, Murighiol, Pardina, Sf. Gheorghe  si  UAT Sulina,  jud. Tulcea 20.12.2016 20.12.2016
ADMINISTRATIA REZERVATIEI BIOSFEREI DELTA DUNARII  LUCRĂRI DE DECOLMATARE A PRINCIPALELOR CANALE ŞI GÂRLE PESCĂREŞTI DIN DELTA DUNĂRII, jud. Tulcea - ETAPA II / 2007 – Rest de executat”, propus a se realiza în extravilanul comunei Maliuc, jud. Tulcea 20.12.2016 20.12.2016
SC EDILITAR SRL GRECI „Construire sopron pentru utilaje si padocuri pentru materiale ”, propus a se realiza în intravilanul comunei Greci, judeţul Tulcea 25.01.2017 25.01.2017
SIMA GHERGHINA „Construire locuință”, propus a se realiza în intravilanul sat Jijila, com. Jijila, str. Orizontului, nr.4, judeţul Tulcea 25.01.2017 25.01.2017
SC ENGIE ROMANIA S.A „Branșament gaze naturale”, propus a se realiza în intravilanul comunei Jijila, str. Primăverii, nr. 59, judeţul Tulcea 07.02.2017 07.02.2017
PARASCHIV ION „Construire anexă gospodărească”, propus a se realiza în intravilanul comunei Luncavița, str. Valea Fagilor, T61, P1311/19, judeţul Tulcea 28.02.2017 28.02.2017
Treanță Nicolae și Treanță Constanda „Construire locuinta tip P ”, propus a se realiza în intravilanul comunei Greci, str. Valea cu Tei, nr. 8, judeţul Tulcea 01.03.2017 01.03.2017
Stanciu Tudorel și Stanciu Viorica proiectul  „Construire locuință TIP P și anexe gospodărești ”, propus a se realiza în intravilanul comunei Greci, str. Cautici, nr. 5, judeţul Tulcea 01.03.2017 01.03.2017
SC ENGIE ROMANIA S.A. pentru Banea Gheorghe „Branșament gaze naturale”, propus a se realiza în intravilanul comunei Jijila, str. Orizontului, nr. 1, judeţul Tulcea 01.03.2017 01.03.2017
titular SC ENGIE ROMANIA S.A. pentru Arghir Costel „Branșament gaze naturale”, propus a se realiza în intravilanul comunei Jijila, str. Aleea Ghețăriei, nr. 6, judeţul Tulcea 01.03.2017 01.03.2017
HARALAMBIE MIHAI şi HARALAMBIE VALENTINA   „Construire locuință P+M”, propus a se realiza în intravilanul localităţii Slava Cercheză, com Slava Cercheză, UTR nr. 2, zona de locuinţe (L), subzona locuinţe (Lm), identificat prin nr. topografic  T11, A66 , lot 1, judeţul Tulcea 07.03.2017 07.03.2017
SC UPC România SRL " Dezvoltare rețea de telecomunicații în intravilanul localității Greci , județul Tulcea "propus a se realiza în intravilanul și etravilanul localității Greci, judeţul Tulcea 07.03.2017 07.03.2017
SC UPC România SRL Dezvoltare rețea de telecomunicații în intravilanul comunei Jijila, județul   Tulcea " propus a se realiza în intravilanul și etxravilanul localității Jijila , judeţul Tulcea 07.03.2017 07.03.2017
Stamate Valentin „Demolare locuință  ”, propus a se realiza în intravilanul comunei Greci, str. Locomotivei, nr. 10, judeţul Tulcea 29.03.2017 29.03.2017
Badalan Constantin „Desfiintare locuinta si anexe gospodaresti ”, propus a se realiza în intravilanul comunei Greci, str. Nufarului, nr. 8, judeţul Tulcea 29.03.2017 29.03.2017
Chirvasuta Georgeta „Construire Cafe bar la parter și locuință la mansardă” propus a se realiza în intravilanul comunei Greci, str. Carabalu, nr. 1, judeţul Tulcea 05.04.2017 05.04.2017

Matei George Radu

„Construire locuinta TIP P  ”, propus a se realiza în intravilanul comunei Greci, str. Alunului, nr. 10, judeţul Tulcea 11.04.2017 11.04.2017
UAT Greci Asfaltare strada Granitului ”, propus a se realiza în intravilanul comunei Greci, judeţul Tulcea 20.04.2017 20.04.2017
UAT Greci „Achizitie, montaj mobilier stradal si amenajare spatii verzi, strada Granitului ”, propus a se realiza în intravilanul comunei Greci, judeţul Tulcea 20.04.2017 20.04.2017
UAT Greci „Amenajare acces pietonal și piste de biciclete strada Granitului ”, propus a se realiza în intravilanul comunei Greci, judeţul Tulcea 20.04.2017 20.04.2017
Monciu Florin „Compartimentare locuinta si schimbare acoperis  ”, propus a se realiza în intravilanul comunei Greci, str. Granitului, nr.16, judeţul Tulcea 20.04.2017 20.04.2017
ADMINISTRATIA REZERVATIEI BIOSFEREI DELTA DUNARII  “SISTEM DE MONITORIZARE ȘI MODELARE HIDRAULICĂ ÎN REZERVAȚIA BIOSFEREI  DELTA DUNĂRII propus a se realiza in extravilanul comunelor Beștepe, C.A. Rosetti, Chilia Veche, Crișan, Isaccea, Jurilovca, Maliuc, Murighiol, Pardina, Sf. Gheorghe  și  UAT Sulina, județul Tulcea 16.05.2017 16.05.2017
Popa Delia Roxana „Extindere locuinta si refacere acoperis cu aceeasi invelitoare  ”, propus a se realiza în intravilanul comunei Greci, strJandaru, nr. 31, judeţul Tulcea 16.05.2017 16.05.2017
PRICOPE MARCEL „Construire locuinta tip P+M  ”, propus a se realiza în intravilanul comunei Greci, str. Bisericii, nr.21, judeţul Tulcea 16.05.2017 16.05.2017
Pilaf Dorin „Construire locuinta P+M  ”, propus a se realiza în intravilanul comunei Jijila, str. Principala, nr. 52-54 16.05.2017 16.05.2017
SC XANNAT MINERALS SRL Amenajare fundație aferentă cântar auto K202, 16m/80t/20 kg și amplasare cabină dispecerat”, propus a se realiza în extravilanul comunei Turcoaia, T29, P183, judeţul Tulcea 17.05.2017 17.05.2017
PRIMĂRIA COMUNEI SARICHIOI „ASFALTARE DRUMURI STRADALE IN COMUNA SARICHIOI”, propus a se realiza în intravilanul comunei Sarichioi, Zebil si Visterna, judeţul Tulcea 23.05.2017 23.05.2017
Banea Marian „Desfiintare constructie corp C2 si partial corp C3  ”, propus a se realiza în intravilanul comunei Greci, str. Telegraf Sud, nr. 20, judeţul Tulcea 24.05.2017 24.05.2017
MĂNĂSTIREA DE MAICI VOVIDENIA " ANSAMBLU DE CHILII ŞI ANEXE PENTRU MĂNĂSTIREA VOVIDENIA, LOCALITATEA SLAVA RUSĂ,  JUD. TULCEA", propus a se realiza în intravilan, comuna Slava Cercheză, sat Slava Rusă, identificat prin nr. topografic T-45, P2415, 2416, 2417, 2418,  judeţul Tulcea 30.05.2017 30.05.2017
COMUNA SLAVA CERCHEZĂ "REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE ŞI DOTARE AŞEZĂMÂNT  CULTURAL DIN LOCALITATEA SLAVA CERCHEZĂ,  JUD. TULCEA", propus a se realiza în intravilan, localitatea Slava Cercheză, com Slava Cercheză, str. Principală, identificat prin nr. topografic  P, în U.T.R. 1, zona instituţii şi servicii publice , judeţul Tulcea 30.05.2017 30.05.2017
COMUNA SLAVA CERCHEZĂ    "MODERNIZARE CĂMIN CULTURAL IN LOCALITATEA SLAVA RUSĂ, COMUNA SLAVA CERCHEZĂ,  JUD. TULCEA", propus a se realiza în intravilan, sat Slava Rusă, com. Slava Cercheză, în U.T.R. 1, zona de locuinţe (L), subzona de locuinţe (Lm),  identificat prin nr. topografic  T, judeţul Tulcea 30.05.2017 30.05.2017

Urtoi Dumitru si Urtoi Viorica

„Construire locuinta tip P+1E  ”, propus a se realiza în intravilanul comunei Greci, str. Aleea Ursului, nr.11, judeţul Tulcea 30.05.2017 30.05.2017
Sava Ioan „Desfiintare constructie corp C3  ”, propus a se realiza în intravilanul comunei Jijila, str. Principala, nr. 24, judeţul Tulcea 08.06.2017 08.06.2017
COMUNA SLAVA CERCHEZĂ   "MODERNIZARE STRĂZI IN COMUNA SLAVA CERCHEZĂ,  JUD. TULCEA", propus a se realiza in intravilan, com Slava Cercheză, sat Slava Cercheză, U.T.R. 1 şi U.T.R. 2 şi sat Slava Rusă, U.T.R. 1 şi U.T.R. 2, judeţul Tulcea 13.06.2017 13.06.2017
Surdu Viorel „Construire locuinta tip P+1E ”, propus a se realiza în intravilanul comunei Jijila, str. Victoriei, nr. 40, judeţul Tulcea 13.06.2017 13.06.2017
SC ENGIE ROMANIA S.A. pentru Rusu Stefan „Branșament gaze naturale”, propus a se realiza în intravilanul comunei Jijila, str. Primaverii,  nr. 80, judeţul Tulcea 29.06.2017 29.06.2017
SC ENGIE ROMANIA S.A. pentru Encica Daniela „Branșament gaze naturale”, propus a se realiza în intravilanul comunei Jijila, str. Principala,  nr. 87, judeţul Tulcea 29.06.2017 29.06.2017
SC ENGIE ROMANIA S.A. pentru Chiriac Ionel „Branșament gaze naturale”, propus a se realiza în intravilanul comunei Jijila, str. Victoriei, nr. 18, judeţul Tulcea 29.06.2017 29.06.2017
SC ENGIE ROMANIA S.A. pentru Andrei Sanda „Branșament gaze naturale”, propus a se realiza în intravilanul comunei Jijila, str. Eternitatii, nr. 15, judeţul Tulcea 29.06.2017 29.06.2017
SC EUROESTPHARM SRL „Construire spatiu comecial” propus a se realiza în intravilanul comunei Greci,str. 1 Decembrie, nr. 2B, judeţul Tulcea 29.06.2017 29.06.2017
SC EUROESTPHARM SRL Construire spatiu comecial TIP P” propus a se realiza în intravilanul comunei Jijila, str. Principala, nr. 98A, judeţul Tulcea 29.06.2017 29.06.2017

CORNEI IULIAN

„Construire locuinţă P+M”, propus a se realiza în intravilan, loc. Slava Cercheză, str. Jidina, nr. 672, com. Slava Cercheză, judeţul Tulcea, identificat prin: T12, P 548, 549, 550, nr. cad. 31159 29.06.2017 29.06.2017
GHEORGHE CONSTANTIN   „Construire garaj”, propus a se realiza în intravilanul localităţii Ciucurova, com Ciucurova, str. Principală,  judeţul Tulcea, identificat prin nr. topografic  T35, P1244 29.06.2017 29.06.2017

Adamache Constantin

„Desfiintare constructie corp C1 si C2”, propus a se realiza în intravilanul comunei Jijila, str. Principala, nr. 45, judeţul Tulcea 04.07.2017 04.07.2017

Muscalu Lucica și Anton Adrian

„Extindere locuință și refacere acoperiș”, propus a se realiza în intravilanul comunei Greci, str. Primăverii, nr. 9, judeţul Tulcea 04.07.2017 04.07.2017
E-DISTRIBUȚIE DOBROGEA SA „Racordare la rețeaua electrica a  locului de consum <Fabrica de brichetare>, SC AGRIDAS INTERCOM SRL”, propus a se realiza în intravilanul comunei Greci, str. 1 Decembrie, nr. 58, judeţul Tulcea 24.07.2017 24.07.2017
Matetovici Antonel si Matetovici Georgiana „Construire locuinta P+M  ”, propus a se realiza în intravilanul comunei Greci, str. Calea Ferata, nr. 7, judeţul Tulcea 24.07.2017 24.07.2017
Chivu Constantin „Construire gard din BCA pe acelasi amplasament”, propus a se realiza in intravilanul comunei Greci, str. Frumusica, nr. 21, judeţul Tulcea 24.07.2017 24.07.2017
ARBDD „Asigurarea unui statut favorabil de conservare pentru salvarea de la extincție a populației de nurcă europeană – Mustela lutreola (specie de interes comunitar, critic periclitată) – din România – SAVE E-MINK-RO(2017-2020)”, propus a se realiza în extravilanul comunelor Maliuc, Pardina, Sfantu Gheorghe si Sarichioi, judeţul Tulcea 24.07.2017 24.07.2017

SC VODAFONE ROMANIA SA

„Conectare site 9131 Macin cu un cablu de fibra optica”, propus a se realiza în intravilan si extravilan Macin si extravilan Jijila, judeţul Tulcea 26.07.2017 26.07.2017

Comuna Murighiol

„Iluminat stradal zona camping, localitatea Murighiol ”, propus a se realiza în intravilanul  si partial extravilanul comunei Murighiol, judeţul Tulcea 26.07.2017 26.07.2017
MIHAILOV SAVA „CONSTRUIRE LOCUINŢĂ SUBSOL-PARTER-ETAJ MANSARDAT, CU MONTAJ DE PANOURI SOLARE TERMICE ŞI FOTOVOLTAICE PE ACOPERIŞ”, propus a se realiza în intravilan, loc. Slava Rusă, com. Slava Cercheză, judeţul Tulcea, identificat prin  nr. topografic: T30, P-1443/2A T-44, P-2374,2375,2376 01.08.2017 01.08.2017
STEFAN ION GABRIEL „Construire locuinţă P+1E”, propus a se realiza în intravilan, loc. Neatârnarea, com. Beidaud, judeţul Tulcea, identificat prin nr. topografic T14, V203, A204, Cc205, nr. cad. 31901 08.08.2017 08.08.2017
CARA MATRONA „Schimbare acoperiş”, propus a se realiza în intravilan, loc. Slava Cercheză, str. Cetăţii, nr. 703, com. Slava Cercheză, judeţul Tulcea, identificat prin: T-13, P-850, 851, nr. cad. 31211 08.08.2017 08.08.2017
Petrea Dumitra „Extindere locuinta si anexa, modificare acoperis si extindere magazie, intravilan comuna Greci, str. Parcul National, nr. 24 judeţul Tulcea 17.08.2017 17.08.2017
Matetovici Antonel si Matetovici Georgiana „Desființare locuință ”, propus a se realiza în intravilanul comunei Greci, str. Calea Ferata, nr. 7, judeţul Tulcea 17.08.2017 17.08.2017
Comuna Jijila „Demolare clădire percepție + cameră agricolă” propus a se realiza în intravilanul comunei Jijila 17.08.2017 17.08.2017

Balan Mihail Vasile.

„Construire locuinta tip P+M si anexa gospodareasca tip P”, propus a se realiza în intravilanul comunei Greci, str. Sanatatii, nr. 12, judeţul Tulcea 17.08.2017 17.08.2017
ȚEPELUȘ MARIANA  „EXTINDERE LOCUINȚĂ ȘI Construire ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ ”, propus a se realiza în intravilanul comunei Greci,  jud. Tulcea 29.08.2017 29.08.2017
MANOLACHE MARIUS  „Construire casă de vacanță parter + mansardă ”, propus a se realiza în intravilanul comunei Slava Cercheză,  jud. Tulcea 29.08.2017 29.08.2017

COMUNA SLAVA CERCHEZĂ  

" CONSTRUIRE PIAŢĂ ÎN LOCALITATEA SLAVA CERCHEZĂ,  JUD. TULCEA ", propus a se realiza în intravilan, loc. Slava Cercheză, com. Slava Cercheză, în U.T.R. 1, Zona de locuinţe (L), subzona de locuinţe (Lm), identificat prin nr. topografic T20, P-1371/1 13.09.2017 13.09.2017
COMUNA SLAVA CERCHEZĂ " CONSTRUIRE PIAŢĂ ÎN LOCALITATEA SLAVA RUSĂ, COMUNA SLAVA CERCHEZĂ,  JUD. TULCEA ", propus a se realiza în intravilan, loc. Slava Rusă, com. Slava Cercheză, în U.T.R. 1, Zona de locuinţe (L), subzona de locuinţe (Lm), identificat prin nr. topografic T33, P-1896 13.09.2017 13.09.2017
GHEORGHE LUMINIŢA „RACORDARE ENERGIE ELECTRICĂ LOCUINŢĂ”, propus a se realiza în intravilanul  loc. Luncaviţa, str. Codrului, nr. 3 13.09.2017 13.09.2017
SC TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS  S.A „INSTALARE CABLU FIBRA OPTICA IN UAT NUFARU, JUD. TULCEA”, propus a se realiza în extravilanul loc. Nufaru 04.10.2017 04.10.2017
SC TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS  S.A „INSTALARE CABLU FIBRA OPTICA IN UAT BESTEPE, JUD. TULCEA”, propus a se realiza în extravilanul loc. Bestepe 04.10.2017 04.10.2017
STOICA IONEL „Construire Anexă C2”, propus a se realiza în intravilan, loc. Slava Rusă, str. Principală, com. Slava Cercheză 04.10.2017 04.10.2017
Comuna Greci „Modernizare drumuri locale în comuna Greci, Județul Tulcea”, propus a se realiza în intravilanul comunei Greci 04.10.2017 04.10.2017
Tunsu Alexandru „Desființare anexe gospodărești C3 si C4 ”, propus a se realiza în intravilanul comunei Greci, str. Bujorului, nr. 13 B 11.10.2017 11.10.2017
Tunsu Alexandru „CONSTRUIRE: EXTINDERE PARTER LA LOCUINŢA EXISTENTĂ”, propus a se realiza în intravilanul comunei Greci, str. Bujorului, nr, 13B 11.10.2017 11.10.2017
COMUNA CIUCUROVA   " AMENAJARE TEREN DE SPORT MULTIFUNCŢIONAL ÎN LOCALITATEA CIUCUROVA,  JUD. TULCEA ", propus a se realiza în intravilan, loc. Ciucurova, str. Principală, com. Ciucurova, judeţul Tulcea, identificat prin F12, T30, Cc877, nr. cadastral 31611 18.10.2017 18.10.2017
SC ENGIE ROMÂNIA SA  pentru GERU SANDU „BRANȘAMENT GAZE NATURALE”, propus a se realiza în intravilanul localității Jijila, str. Primăverii nr.60A 18.10.2017 18.10.2017
SC ENGIE ROMÂNIA SA  pentru PINTILIE CONSTANTIN „BRANȘAMENT GAZE NATURALE”, propus a se realiza în intravilanul localității Jijila, str. Eternității nr.11 18.10.2017 18.10.2017
SC ENGIE ROMÂNIA SA  pentru MANOLE IORDAN „BRANȘAMENT GAZE NATURALE”, propus a se realiza în intravilanul localității Jijila, str. Gloriei, nr.24 18.10.2017 18.10.2017
SC ENGIE ROMÂNIA SA  pentru TOADER GHEORGHE „BRANȘAMENT GAZE NATURALE”, propus a se realiza în intravilanul localității Jijila, Telegraf Nord nr.58 18.10.2017 18.10.2017
Malacu Vasile BRANSAMENT GAZE NATURALE”, propus a se realiza în intravilanul comunei Jijila, str. Miorita, nr, 34 18.10.2017 18.10.2017
Sava Petrica „BRANSAMENT GAZE NATURALE”, propus a se realiza în intravilanul comunei Jijila, str. Tineretului, nr, 92 18.10.2017 18.10.2017
Sima Gherghina „BRANSAMENT GAZE NATURALE”, propus a se realiza în intravilanul comunei Jijila, str. Orizontului, nr.4 18.10.2017 18.10.2017
SC ENGIE ROMANIA S.A. pentru Bejenaru Dimitrie Alin „Branșament gaze naturale”, propus a se realiza în intravilanul comunei Jijila, str. Granitului,nr. 47 A 18.10.2017 18.10.2017
SC ENGIE ROMANIA S.A. pentru Rica Gheorghe „Branșament gaze naturale”, propus a se realiza în intravilanul comunei Jijila, str. Granitului,nr. 36 18.10.2017 18.10.2017
SC ENGIE ROMANIA S.A. pentru Closca Constantin „Branșament gaze naturale”, propus a se realiza în intravilanul comunei Jijila, str. Principala, nr. 23 18.10.2017 18.10.2017
SC ENGIE ROMANIA S.A. pentru Chiriac Alexandru „Branșament gaze naturale”, propus a se realiza în intravilanul comunei Jijila, str. Salcamilor, nr. 7 18.10.2017 18.10.2017
COMUNA JIJILA "CONSTRUIRE PIAŢĂ ÎN COMUNA JIJILA,  JUD. TULCEA", propus a se realiza în intravilanul localității Jijila, piața Horei identificată prin nr. cadastral 30071 sau T43, CC 1890 18.10.2017 18.10.2017
ADMINISTRAȚIA REZERVAȚIEI BIOSFEREI DELTA DUNĂRII  Măsuri pentru asigurarea unui statut favorabil de protecție și conservare a habitatelor și speciilor periclitate în Rezervația Biosferei Delta Dunării în context internațional (2017-2022)”propus a se realiza în perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării 18.10.2017 18.10.2017
COMUNA DĂENI „MODERNIZARE DRUMURI DE EXPLOATAȚIE AGRICOLĂ ÎN COMUNA DĂENI, JUDEȚUL TULCEA”, propus a se realiza în extravilanul loc. Dăeni 26.10.2017 26.10.2017
COMUNA SLAVA CERCHEZĂ  "REABILITARE ŞI MODERNIZARE DISPENSAR COMUNA SLAVA CERCHEZĂ,  JUD. TULCEA ", propus a se realiza în intravilan, com Slava Cercheză, satul  Slava Cercheză, str. Principală 26.10.2017 26.10.2017
ADMINISTRAȚIA REZERVAȚIEI BIOSFEREI DELTA DUNĂRII  “Dezvoltarea stației de monitorizare a peștilor migratori – sturioni și scrumbie, Isaccea (ANADROM)” propus a se realiza în perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării 26.10.2017 26.10.2017
Comuna Greci „Modernizare strazi, comuna Greci, Județul Tulcea”, propus a se realiza în intravilanul comunei Greci 31.10.2017 31.10.2017
COMUNA CASIMCEA MODERNIZAREA ȘI DOTAREA ILUMINATULUI PUBLIC ÎN COMUNA CASIMCEA, JUDEȚUL TULCEA" propus a se realiza în intravilan comuna Casimcea și localitățile Rahman, Războieni, Haidar, Cișmeaua Nouă 31.10.2017 09.11.2017
Ceoran Georgeta „Construire locuinta tip P ”, propus a se realiza în intravilanul comunei Greci, str. Narciselor, nr. 12C 08.11.2017 08.11.2017
Baluta Ioan Cosmin „Desființare anexe gospodărești”, propus a se realiza în intravilanul comunei Greci, str. Florilor, nr. 40 14.11.2017 14.11.2017
Baluta Ioan Cosmin „Extindere locuință și refacere acoperiș ”, propus a se realiza în intravilanul comunei Greci, str. Florilor, nr. 40 14.11.2017 14.11.2017
Nicoara Andreea Madalina si Nicoara Valentin. „Construire locuinta individuala”, propus a se realiza în intravilanul comunei Jijila, str. Principala, nr. 54 21.11.2017 21.11.2017
PRIMĂRIA COMUNEI STEJARU „MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC ÎN LOCALITATEA MINA ALTÂN-TEPE, COMUNA STEJARU, JUDEȚUL TULCEA”, propus a se realiza în intravilanul localității Mina Altân-Tepe 21.11.2017 21.11.2017
PRIMĂRIA COMUNEI STEJARU „MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC ÎN LOCALITATEA VASILE ALEXANDRI, COMUNA STEJARU, JUDEȚUL TULCEA”, propus a se realiza în intravilanul localității Vasile Alexandri, comuna Stejaru 21.11.2017 21.11.2017
ROŞCA DUMITRU „DEMOLARE CONSTRUCŢII”, propus a se realiza în intravilan, loc. Fântâna Mare, com. Ciucurova 29.11.2017 29.11.2017
Comuna Greci „Construire sala sport scolara”, propus a se realiza în intravilanul comunei Greci 29.11.2017 29.11.2017
Pîrjă Dumitru „Desfiintare constructie corp C1”, propus a se realiza în intravilanul comunei Jijila, str. Primaverii, nr. 46 13.12.2017 13.12.2017
COMUNA BEŞTEPE " MODERNIZARE DRUMURI ÎN COMUNA BEŞTEPE,  JUD. TULCEA ", propus a se realiza în intravilan   sat Beştepe şi intravilan şi extravilan sat Băltenii de Sus 20.12.2017 20.12.2017