ANUNȚ IMPORTANT! În vederea desfășurării activității de pescuit comercial, persoanele juridice / fizice autorizate anual de Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură să captureze pește din habitatele naturale naționale de pe teritoriul județului Tulcea (exceptând perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării) au obligația să solicite și să obțină de la Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea, anterior începerii activității de pescuit comercial, în condițiile stabilite de prevederile legale în vigoare, eliberarea autorizației pentru recoltare /capturare și/sau achiziție și sau/comercializare

Anunturi publice

Nr. crt Titular Activitate Anunt dezbatere Raport Bilant mediu Proces verbal dezbatere publica 1. SC CEFTA SRL activitati desfasurate...