În judeţul Tulcea în prezent sunt legiferate un număr de 34 de arii naturale protejate de interes naţional a caror situatie este prezentata in tabelul alaturat :

 

Denumire

Actul de declarare

Categoria ariei protejate

Supra

faţa

ha

Localizare

Administrator/

Custode

Suprapunere cu ariile protejate de interes comunitar

Parcul Naţional Munţii Măcinului

Legea 5/2000

Parc Naţional

11 321

O.S. Macin

 

Administraţia Parcului Naţional Munţii Măcinului

ROSCI 0123 Muntii Macinului

ROSPA 0073 Macin Niculitel

Pădurea “Valea Fagilor”

Legea 5/2000

Rezervaţie forestieră

154

O.S. Macin

Administraţia Parcului Naţional Munţii Măcinului

ROSCI 0123 Muntii Macinului

ROSPA 0073 Macin Niculitel

Rezervaţia botanică “ Korum Tarla”

Legea 5/2000

Rezervaţie botanică

2

O.S. Babadag

 

-

ROSCI 0201 Podisul Nord Dobrogean

ROSPA 0091 Padurea Babadag

Locul fosilifer

Dealul Bujoarele

Legea 5/2000

Rezervaţie geologică

8

Comuna

Turcoaia

-

ROSPA 0073 Macin Niculitel

Rezervaţia geologică “Agighiol”

Legea 5/2000

Rezervaţie geologică

9,7

Comuna

Valea Nucarilor

 

Asociaţia GeoD pentru Promovarea Geodiversităţii

ROSCI 0060 Dealurile Agighiolului

 

Vârful Secaru

Legea 5/2000

Rezervaţie naturală

34,5

OS Ciucurova

-

ROSCI 0201 Podisul Nord Dobrogean

ROSPA 0091 Padurea Babadag

Rezervaţia de liliac “Fântâna Mare”

Legea 5/2000

Rezervaţie naturală

0,3

O.S. Ciucurova

-

ROSCI 0201 Podisul Nord Dobrogean

ROSPA 0091 Padurea Babadag

Rezervaţia de liliac „Valea Oilor”

Legea 5/2000

Rezervaţie naturală

0,35

O.S. Ciucurova

-

ROSCI 0201 Podisul Nord Dobrogean

ROSPA 0091 Padurea Babadag

Rezervaţia naturală “ Dealul Bujorului”

Legea 5/2000

Rezervaţie naturală

50,8

O.S. Ciucurova

-

ROSCI 0201 Podisul Nord Dobrogean

ROSPA 0091 Padurea Babadag

Pădurea Niculiţel

Legea 5/2000

Rezervaţie naturală

11

-

-

ROSCI 0201 Podisul Nord Dobrogean

ROSPA 0073 Macin Niculitel

Pădurea Babadag-Codru

HG 2151/2004

Rezervaţie naturală

524,6

Ocolul Silvic Babadag

-

ROSCI 0201 Podisul Nord Dobrogean

ROSPA 0091 Padurea Babadag

Lacul Traian

HG 2151/2004

Rezervaţie naturală

326

Comuna

Cerna

AJPS Galaţi

ROSPA 0040 Dunarea Veche Bratul Macin

ROSCI 0012 Bratul Macin

Muchiile Cernei-Iaila

HG 2151/2004

Rezervaţie naturală

1891

Comuna

Cerna si

Dorobantu

-

ROSCI 0201 Podisul Nord Dobrogean

ROSPA 0091 Padurea Babadag

Beidaud

HG 2151/2004

Rezervaţie naturală

1121

Comuna

Beidaud

-

ROSCI 0201 Podisul Nord Dobrogean

ROSPA 0100 Stepa Casimcea

Valea Mahomencea

HG 2151/2004

Rezervaţie naturală

1029

Comuna

Casimcea

-

ROSCI 0201 Podisul Nord Dobrogean

ROSPA 0100 Stepa Casimcea

Dealul Ghiunghiurmez

HG 2151/2004

Rezervaţie naturală

1421

Comuna

Dorobantu

-

ROSCI 0201 Podisul Nord Dobrogean

ROSPA 0091 Padurea Babadag

Chervant-

Priopcea

HG 2151/2004

Rezervaţie naturală

568

Comuna

Cerna si

OS Cerna

-

ROSCI 0201 Podisul Nord Dobrogean

ROSPA 0073 Macin Niculitel

Călugăru- Iancina

HG 2151/2004

Rezervaţie naturală

130

Comuna

Jurilovca

-

ROSPA 0031 Delta Dunarii si Complexul Razim Sinoe

ROSCI 0065 Delta Dunarii

Muntele Consul

HG 2151/2004

Rezervaţie naturală

328

Comuna

Horia si Izvoarele

-

ROSCI 0201 Podisul Nord Dobrogean

ROSPA 0073 Macin Niculitel

Dealul Sarica

HG 2151/2004

Rezervaţie naturală

100,1

OS Niculitel

-

ROSCI 0201 Podisul Nord Dobrogean

ROSPA 0073 Macin Niculitel

Dealurile Beştepe

HG 2151/2004

Rezervaţie naturală

415

Comuna

Mahmudia si

OS Rusca

APM Tulcea

ROSPA0009 Bestepe Mahmudia

Enisala

HG 2151/2004

Rezervaţie naturală

57

Comuna

Sarichioi

-

ROSPA 0031 Delta Dunarii si Complexul Razim Sinoe

Carasan-Teke

Hg 2151/2004

Rezervaţie naturală

244

Ocolului Silvic Niculitel

-

ROSCI 0201 Podisul Nord Dobrogean

ROSPA 0073 Macin Niculitel

Valea Ostrovului

HG 2151/2004

Rezervaţie naturală

61,8

O.S. Cerna

-

ROSCI 0201 Podisul Nord Dobrogean

ROSPA 0073 Macin Niculitel

Uspenia

HG 2151/2004

Rezervaţie naturală

22

Ocolul Silvic Ciucurova

-

ROSCI 0201 Podisul Nord Dobrogean

ROSPA 0091 Padurea Babadag

Edirlen

HG 2151/2004

Rezervaţie naturală

25,5

Ocolul Silvic Niculitel

-

ROSCI 0201 Podisul Nord Dobrogean

ROSPA 0073 Macin Niculitel

Casimcea

 

HG 2151/2004

Rezervaţie naturală

137

Comuna

Casimcea

-

ROSCI 0201 Podisul Nord Dobrogean

ROSPA 0100 Stepa Casimcea

Colţanii Mari

 

HG 2151/2004

Rezervaţie naturală

53

Comuna

Casimcea

-

ROSCI 0201 Podisul Nord Dobrogean

ROSPA 0100 Stepa Casimcea

Peceneaga

 

HG 2151/2004

Rezervaţie naturală

132

Comuna

Peceneaga

-

ROSCI 0201 Podisul Nord Dobrogean

ROSPA 0091 Padurea Babadag-

Măgurele

HG 2151/2004

Rezervaţie naturală

292

Ocolului Silvic Ciucurova

-

ROSCI 0201 Podisul Nord Dobrogean

ROSPA 0091 Padurea Babadag

Războieni

HG 2151/2004

Rezervaţie naturală

41

Comuna

Casimcea

-

ROSCI 0201 Podisul Nord Dobrogean

ROSPA 0100 Stepa Casimcea

Dealul Deniztepe

HG 2151/2004

Rezervaţie naturală

305

Comuna

Mihail Kogălniceanu

SOR şi Fundaţia Eco Pontica

ROSCI 0067 Deniz Tepe
ROSPA 0032 Denis Tepe

Dealul Mândreşti

HG 2151/2004

Rezervaţie naturală

5

Comuna

Niculiţel

-

ROSCI 0201 Podisul Nord Dobrogean

ROSPA 0073 Macin Niculitel

Mânăstirea Cocoş

HG 2151/2004

Rezervaţie naturală

4,6

Ocolului Silvic Niculitel

-

ROSCI 0201 Podisul Nord Dobrogean

ROSPA 0073 Macin Niculitel