Back

Deciziile etapei de incadrare- anul 2020

Titular Proiect Numar/Data decizie Data afisarii Vizualizeaza decizie
SC ROGERSIA SRL "Construire pensiune agroturistica Rogersia”, propus a fi amplasat în extravilanul localitatii Slava Rusa, comuna Slava Cercheza 19/27.012020 11.02.2020
U.A.T. MUNICIPIUL TULCEA Parcare supraetajată strada ing. Dumitru Ivanov, municipiul Tulcea”, propus a se realiza în municipiul Tulcea, strada ing. Dumitru Ivanov 26/06.02.2020 11.02.2020
SC RUXMAR OFFICE SRL „CONSTRUIRE SPAȚIU ADMINISTRATIV, DEPOZITARE, SERVICII, PRODUCȚIE PUBLICITARĂ ȘI PERSONALIZĂRI DIVERSE”, propus a se amplasa în intravilanul mun. Tulcea, str. Cernica, nr. 15A, identificat prin nr. cadastral 41316 47/24.02.2020 Afisat in 10.03.2020
SC ENGIE ROMANIA SA pentru UAT ORAS ISACCEA „EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE”, propus a fi amplasat in intravilanul orasului Isaccea, str. Independentei, nr. 1-18 50/28.02.2020 Afisat in 10.03.2020
SC E-DISTRIBUȚIE DOBROGEA SA „ MODERNIZARE LEA MT 110.03 TRUNCHI CASIMCEA ȘI RĂZBOIENI, JUD. TULCEA”, propus a se amplasa in extravilanul și intravilantul com. Casincea, sat Casimcea și Războieni 57/02.03.2020 Afisat in 10.03.2020
COMUNA BAIA „CONSTRUIRE BAZĂ SPORTIVĂ TIP I, SAT BAIA, COMUNA BAIA”, propus în intravilanul comunei Baia, sat Baia,  str. Republicii, nr. 76 64/06.03.2020 Afisat in 24.03.2020
ION LUMINIȚA II „ÎMPREJMUIRE ȘI CONSTRUIRE DEPOZIT CEREALE ȘI PARC UTILAJE”, propus a se amplasa în intravilanul com. Jurilovca, sat Sălcioara, str. Principală, nr. 90 73/17.03.2020 Afisat in 24.03.2020
SC ENGIE ROMANIA SA  pentru beneficiar Ghiulmez Nicolae „BRANȘAMENT GAZE NATURALE ȘI EXTINDERE REȚEA”, propus a se realiza în intravilanul localității Jijila, str. Grădinarilor nr.1, pe terenul identificat prin T64, Cc2455 76/18.03.2020 Afisat in 24.03.2020
TERTIȘ VALENTIN CONSTRUIRE HALĂ SERVICE AUTO+BIROURI”, propus a se realiza în intravilan municipiul Tulcea, str. Gazelei nr.13A, pe terenul identificat prin nr.cad. 31609 77/18.03.2020 Afisat in 24.03.2020
UAT BEIDAUD „MODERNIZAREA STRAZILOR DIN LOCALITATEA NEATIRNAREA, COMUNA BEIDAUD, JUDEȚUL TULCEA”, propus a se realiza în intravilan loc. Neatîrnarea, com. Beidaud 78/18.03.2020 Afisat in 24.03.2020
SC VARD SA „CONSTRUIRE MAGAZIE DEPOZITARE ECHIPAMENTE” propus a se realiza în intravilanul mun.  Tulcea, str. Ing. Dumitru Ivanov, nr. 22,  județul Tulcea 79/20.03.2020 Afisat in 25.03.2020
SC VALDROMMIT BUILDING SRL „Mansardare construcție conform Legii 50, art.2, pct.4, alin.a1”, propus a se amplasa în intravilanul mun. Tulcea, str. Plugarilor, nr.42-42A 80/25.03.2020 Afisat in 26.03.2020
SC TULCEA GAZ SA REȚEA DE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ ȘI REFACERE ÎMBRĂCĂMINTE STRADALĂ”, propus a se realiza în intravilan în municipiul Tulcea, strada Coloniștilor 82/30.03.2020 Afisat in 03.04.2020
S.C. E- DISTRIBUTIE  DOBROGEA S.A.. „BRANȘAMENT/RACORD LA REȚEAUA ELECTRICĂ A STAȚIEI DE EPURARE U.A.T. GRINDU, JUDEȚUL TULCEA”, propus a se amplasa în intravilanul com. Grindu,  jud. Tulcea, identificat pe partea interioară a digului de la Dunăre (punct de placare stâlp 59 – intrare în localitate – pe marginea dreaptă a DJ 222M până la cherhana, continuare pe marginea dreaptă a străzii Viorelelor cu terminare la stația de epurare aflată în P=639, în suprafață de 0,40Ha 83/30.03.2020 Afisat in 03.04.2020
O.U.A.I.  „PARALELA 45” „MODERNIZARE SISTEM DE IRIGAȚII – OUAI PARALELA 45”, propus a se amplasa în extravilanul com. Mihail Kogălniceanu 84/30.03.2020 Afisat in 03.04.2020
S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin SC DISTRIGAZSUD REȚELE SRL „ÎNLOCUIRE REȚEA DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE CU CONDUCTE MEDIE PRESIUNE DIN PE 100 SDR 11 PE STADA TOAMNEI ÎNTRE NR. 4-6”, propus a fi amplasat în comunei Jijila, sat Jijila, str. Toamnei, între strada Salcâmilor și strada Crizantemelor 109/22.04.2020 Afisat in 06.05.2020
ANIF - FILIALA TERITORIALĂ DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE TULCEA „REPARAȚII CONDUCTĂ REFULARE SPA ISACCEA DIN AMENAJAREA DE IRIGAȚII ISACCEA, JUDEȚUL TULCEA”, propus a se amplasa în extravilan/intravilan oraș Isaccea, jud. Tulcea, identificat prin T45, A574, De509/1/30444 110/28.4.2020 Afisat in 06.05.2020
S.C. ORANGE ROMANIA S.A „INSTALARE FIBRĂ OPTICĂ ORANGE SITE GA0407 (VĂCĂRENI) – GA0136 (MĂCIN)”, propus a se amplasa în oraş Măcin, comuna Văcăreni, sat Văcăreni, comuna Jijila, sat Jijila, sat Garvan, str. Vasile Alecsandri, str. Călăraşi, str. Vânători 111/28.04.2020 Afisat in 06.05.2020
COMUNA BEIDAUD „EXECUȚIE LUCRĂRI PENTRU REPARAȚII DC 24, NEATÂRNAREA – DJ 222E”, propus a se amplasa în extravilan com. Beidaud, sat Neatârnarea 112/28.04.2020 Afisat in 06.05.2020
SC TULCEA GAZ SA „REȚEA GAZE NATURALE PRESIUNE MEDIE ȘI REFACERE DOMENIU PUBLIC AFECTAT”, propus a se amplasa în intravilanul mun. Tulcea, str. Nopții, Liniștei, (tronson cuprins str. Nopții între și nr.1 Bis) 117/07.05.2020 Afisat in 13.05.2020
UAT VĂCĂRENI „Forare și tubare puț”, propus a se realiza în extravilanul localității Văcăreni, T40, P 278/2, lot 2, NC 31725 120/11.05.2020 Afisat in 13.05.2020
SC ALUM SA “Construire hală filtre verticale”, propus a fi amplasat în incinta SC Alum SA, strada Isaccei, nr.82 123/11.05.2020 Afisat in 13.05.2020
C.R.S. GLASS DESIGN S.R.L „CONSTRUIRE HALĂ RACORDATĂ LA UTILITĂȚI ȘI ÎMPREJMUIRE”, propus a se amplasa în intravilanul orașului Babadag, str. Ciucurovei, nr. 7 125/13.05.2020 Afisat in 15.05.2020
SC SPLASH CLEAN 98 RAC SRL „Construire hală multifuncțională”, propus a se realiza în intravilanul localității Babadag, str. Republicii,. Nr.238, T66, P2013, 2014, NC1182, CF31418 131/15.05.2020 Afisat in 19.05.2020
SC CENTRAL HORECA SRL „Construire laborator cofetărie și spații administrative”, propus a se realiza în intravilanul localității Tulcea, str. Sculptor Ion Jalea, nr.6 132/15.05.2020 Afisat in 19.05.2020
SC CUBIC PLAN CONSTRUCȚII SRL și SC IVANOV REZIDENȚIAL SRL „Construire bloc de locuințe D+P+5E și împrejmuire”, propus a se realiza în intravilanul localității Tulcea, str. Alunișului, nr.7A 133/15.05.2020 Afisat in 19.05.2020
SC BB ALVA PREST SRL „Construire hală racordată la utilități și împrejmuire”, propus a se realiza în intravilanul localității Babadag, str. Ciucurovei, nr.11 134/15.05.2020 Afisat in 19.05.2020
SC CRISTMIH SRL „MODERNIZARE ȘI EXTINDERE FERMĂ EXISTENTĂ”, propus a se amplasa în extravilanul localității Stejaru, T34, A133, Cc133/1, nc 31752, T34, A133, Cc133/1, NC/CF 32079 135/15.05.2020 Afisat in 19.05.2020
COMUNA MURIGHIOL pentru E-DISTRIBUȚIE DOBROGEA S.A.. „LUCRAREA NR. 155/2015- EXTINDERE REȚEA ELECTRICĂ LOCALITATEA MURIGHIOLO – 62 LOTURI, JUDEȚULTULCEA”, propus a se amplasa în intravilan com. Murighiol, sat Murighio 140/25.05.2020 Afisat in 11.06.2020
STAN DUMITRA „CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO”, propus a se amplasa în intravilanul com. Niculițel, sat Niculițel 148/09.06.2020 Afisat in 11.06.2020
SC DODAN SRL „CONSTRUIRE HALĂ ATELIER TÂMPLĂRIE PVC”, propus a se amplasa în intravilanul mun. Tulcea, str. Energiei, nr. 27 149/09.06.2020 Afisat in 11.06.2020
U.A.T. COMUNA GRECI. INFIINTARE SISTEM DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA GRECI, JUDETUL TULCEA” 150/09.06.2020 Afisat in 11.06.2020
SC EDYLUC SILVACOM SRL „SCHIMBARE DESTINAȚIE CORP CLĂDIRE C6 – RAMPĂ, C8 – CRAMĂ ȘI C9 – SALĂ VINIFICAȚIE ÎN SPĂLĂTORIE AUTO, VULCANIZARE AUTO ȘI CAFE BAR”, propus a se amplasa în intravilanul com. Topolog, sat Topolog, str. Calea București, nr. 63 166/02.07.2020 Afisat in 10.07.2020
PASCALE VALENTINA PFA VALENTINA PFA „CONSTRUIRE AGROPENSIUNE CASA VALENTINA”, propus a se amplasa în intravilanul comunei Niculițel, sat Niculițel, str. Florilor, nr. 10, identificat prin N.C./C.F. 30139 172/06.07.2020 Afisat in 10.07.2020
UAT COMUNA HORIA „CONSTRUIRE „POD MOARĂ” ÎN LOCALITATEA HORIA, JUDEȚUL TULCEA”, propus a se amplasa în intravilanul com. Horia, satul Horia 173/07.07.2020 Afisat in 10.07.2020
PFA CABUZ D. COSTIN EXTINDERE ȘI MANSARDARE CORP C2 PENTRU CONSTRUIRE SEDIU DE FERMĂ”, propus a se amplasa în extravilan com. Topolog, jud. Tulcea, identificat prin T93, P577, Cc577, nr. cadastral 31040, nr. carte funciară 31040 178/10.07.2020 Afisat in 28.07.2020
PFA CABUZ D. COSTIN CONSTRUIRE ANEXE GOSPODĂREȘTI ALE EXPLOATAȚIILOR AGRICOLE”, propus a se amplasa în extravilan com. Topolog, jud. Tulcea, identificat prin T93, P577, Cc577, nr. cadastral 31040, nr. carte funciară 31040 179/10.07.2020 Afisat in 28.07.2020
U.A.T. ORAȘ BABADAG „CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT CU TRIBUNĂ 180 LOCURI, STR. HERACLEEA, NR. 53A, ORAȘ BABADAG, JUD. TULCEA”, propus a fi amplasat în intravilanul, orasului Babadag, str. Heracleea, nr. 53A 180/13.07.2020 Afisat in 28.07.2020
SC TULCEA GAZ SA „EXTINDERE REȚEA GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ ȘI REFACERE DOMENIU PUBLIC AFECTAT”, propus a se amplasa în intravilanul mun. Tulcea, str. Cuza Vodă, (tronson cuprins între intersecția cr str. Cameliei și imobil nr.11) 181/13.07.2020 Afisat in 28.07.2020
SC E-DISTRIBUȚIE DOBROGEA SA „Racordare la rețeaua electrică anexă- Tarla 66, Parcela 2035 Tulcea”, propus a se amplasa în extravilanul Tulcea, Tarla 66, Parcela 2035 183/16.07.2020 Afisat in 20.07.2020
SC ADĂMACHE SRL „CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL – MAGAZIN MĂRFURI GENERALE”, propus a se amplasa în intravilanul com. Jijila, sat Jijila, str. Principală, nr. 45, jud. Tulcea, identificat prin T20, A843, CC 844, NC 35144 206/10.08.2020 Afisat in 12.08.2020
STAN N. DANIELA PFA „CONSTRUIRE ADAPOST ANIMALE”,  propus a se amplasa in extravilan, com. Cerna 222/28.08.2020 Afisat in 03.09.2020
S.C. E- DISTRIBUTIE  DOBROGEA S.A. „RACORDARE LA REȚEAUA ELECTRICĂ A LOCULUI DE CONSUM „AMPLASARE CONTAINER CU DESTINAȚIA MAGAZIN COMERCIALIZARE MATERIALE DE CONSTRUCȚIE”, propus a se amplasa în intravilan oraș Isaccea, str. Avram Iancu, nr. 56,  jud. Tulcea, identificat prin CF nr. 32619, nr topografic / nr. cadastral T 105, Cc 3624/32619 237/22.09.2020 Afisat in 06.10.2020
UAT COMUNA TURCOAIA „PROSPECȚIUNI FORARE PUȚ APĂ - COMUNA TURCOAIA, JUD. TULCEA”, propus a se amplasa în intravilanul com. Turcoaia,  sat Turcoaia, T 24, N 1759 259/12.10.2020 Afisat in 15.10.2020
S.C. E- DISTRIBUTIE  DOBROGEA S.A. „RACORDARE LA REȚEAUA ELECTRICĂ PLANTAȚIE DE ALUNI CU SPAȚII DE DEPOZITARE, PROCESARE ȘI MAGAZIN ÎN EXTRAVILAN, COMUNA GRECI, JUDEȚUL TULCEA – SC BLISSFUL ORCHARD SRL”, propus a se amplasa în extravilan com Greci 264/14.10.2020 Afisat in 21.10.2020
SARAGEA FLORIAN „CONSTRUIRE TREI CĂSUȚE DE VACANTĂ (SCOP TURISTIC), PISCINĂ ȘI IMPREJMUIRE”, propus a se amplasa în intravilanul comunei Murighiol, sat Murighiol, identificat prin T 5, Np 145/3, N.C./ C.F. 36057 269/19.10.2020 Afisat in 21.10.2020
UAT COMUNA SMÂRDAN „ÎNFIINȚARE SISTEM DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA SMÂRDAN, JUDEȚUL TULCEA”, propus a se amplasa în intravilanul/extravilanul com. Smârdan, sat Smârdan, str. Orizontului, Speranței, Câmpului, Tineretului, Viitorului, Dobrogei, Independenței, Soarelui, Poet Ștefan Dincă, Poet Ștefan Cârlan, Mică, Cazacioc Niculae, Bacului, Clopoțel, Credinței, Nufărului, Pescăriei, Eternității, Labirintului, Dunării, Scurtă, Complexului 270/19.10.2020 Afisat in 21.10.2020
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE FILIALA TERITORIALĂ DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE TULCEA „REABILITAREA AMENAJĂRII DE IRIGAȚII PECENEAGA-TURCOAIA-MĂCIN, JUDEȚUL TULCEA”, propus a se realiza în extravilaul comunelor, Peceneaga, Turcoaia, Greci, Cerna, județul Tulcea 315/11.11.2020 Afisat in 17.11.2020
MATROZ CONSTANTIN „Construire rețea alimentare cu apă potabilă (faza 1), racordare la rețeaua publică conform PUZ - Lotizare teren pentru construire locuințe, complex comercial și ansamblu rezidențial, aprobat prin HCL nr. 16/30.01.2019 și refacere domeniu public aferent” și proiectul „Construire stație de pompare, rețea de canalizare menajeră (faza 1), racordare la rețeaua publică conform PUZ - Lotizare teren pentru construire locuințe, complex comercial și ansamblu rezidențial, aprobat prin HCL nr. 16/30.01.2019 și refacere domeniu public aferent”, propuse a se amplasa în mun. Tulcea, str. Babadag, nr. F.N. 318/12.11.2020 Afisat in 08.01.2021
SC E-DISTRIBUTIE DOBROGEA SA „RACORDARE LA REȚEAUA ELECTRICĂ A LOCULUI DE CONSUM PERMANENT/TEMPORAR COMPLEX MONAHAL, COMUNA JIJILA, JUDEȚUL TULCEA”, propus a se amplasa în comuna Jijila, extravilan, T6, P 88, NC 33559 319/12.11.2020 Afisat in 08.01.2021
SC TULCEA GAZ SA REȚEA GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ ȘI REFACERE DOMENIU PUBLIC AFERENT”, propus a se amplasa în intravilanul mun. Tulcea, str. Portiței; Mieilor,  325/19.11.2020 Afisat in 08.01.2021
SC MACIN GAZ SA EXECUTĂRII EXTINDERII DE REȚEA ȘI RACORDURI G.N.R.P LA SISTEMUL DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE PE STR. PANAIT CERNA – STR. ELENA DOAMNA ORAȘ MĂCIN”, propus a se amplasa în oraș Măcin, str. Panait Cerna, nr. 4, jud. Tulcea (MARIN IONEL) 336/26.11.2020 Afisat in 08.01.2021
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE –Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Tulcea REABILITAREA STAȚIEI DE POMPARE DE BAZĂ SP1 BABADAG, SP2 BABADAG, STAȚIILOR DE REPOMPARE SRP1 BABADAG, SRP4 BABADAG ȘI A CANALELOR DE ADUCȚIUNE CA5, CD1-8 ȘI CA0-SP2 BABADAG DIN AMENAJAREA DE IRIGAȚII BABADAG, JUDEȚUL TULCEA”, propus a se realiza în comunele Mihai Bravu, Mihail Kogălniceanu, Frecăței și Sarichioi 345/10.12.2020 Afisat in 08.01.2021
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ DOBROGEA - LITORAL „APĂRARE ÎMPOTRIVA INUNDAȚIILOR A MUNICIPIULUI TULCEA EST. JUDEȚUL TULCEA”, propus a se amplasa în intravilanul/extravilanul mun. Tulcea,  ZONA SUD-ESTICĂ A ORAȘULUI – CANAL PLUVIAL, jud. Tulcea, identificat prin nr. cadastral 39502 351/22.12.2020 Afisat in 08.01.2021
MANOLE IOAN - ALEXANDRU „ÎMPĂDURIRE TEREN AGRICOL, MĂSURA 8.1, MANOLE IOAN ALEXANDRU, JUDEȚUL TULCEA”, propus a se amplasa în extravilanul mun. Tulcea, TARLA 186, PARCELA 3166 352/22.12.2020 Afisat in 08.01.2021
SC E-DISTRIBUTIE DOBROGEA SA – ZONA MT/JT CONSTANȚA – UO TULCEA în calitate de titular, prin reprezentant SC DELTANAV SA în calitatea de investito ELIBERARE AMPLASAMENT FABRICA NUTREȚURI DELTANAV SA”, propus a se realiza în extravilanul localității Cataloi 356/22.12.2020 Afisat in 08.01.2021
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE, FILIALA TERITORIALĂ DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE TULCEA „REABILITAREA AMENAJARII DE IRIGATII PECENEAGA TURCOAIA MACIN, JUDETUL TULCEA-SIFON VALEA LUPULUI”, propus a se amplasa in extravilanul orasului Macin identificat prin: De 623, Linia parcelara 11, judetul Tulcea 358/22.12.2020 Afisat in 08.01.2021