Back

Deciziile etapei de incadrare emise in anii 2016-2017

titular decizie proiect vizualizeaza
SC PREST-CRAI SRL 2253/26.01.2016 „CONSTRUIRE  HALĂ DE DEPOZITARE CU LINIE DE PRODUCŢIE PENTRU TÂMPLĂRIE”, propus în intravilanul localitǎţii Turda (T29, Cc923, Vh924), com. Mihai Bravu
PRIMĂRIA COMUNEI MIHAI BRAVU 2254/28.01.2016 “Platformă de colectare şi managementul gunoiului de grajd comuna Mihai Bravu, judeţul Tulcea”, propus în extravilanul comunei Mihai Bravu, T18, P176, LOT 1
SC ONO-VAL SRL    2255/28.01.2016 CONSTRUIRE UNITATE TURISTICA ” propus a se amplasa in jud. Tulcea com.Murighiol str.Mahmudiei nr.62
COMUNA SLAVA CERCHEZĂ 2257/03.02.2016 „EXTINDERE REŢEA DE CANALIZARE ŞI RACORDURI CANALIZARE ȊN LOCALITATEA SLAVA CERCHEZĂ, COMUNA SLAVA CERCHEZĂ, JUDEŢUL TULCEA”, propus în intravilanul localitǎţii Slava Cerchezǎ, com. Slava Cerchezǎ
CUCULEA PAUL 2269/23.02.2016 „AMPLASARE PANOURI FOTOVOLTAICE PE ACOPERISUL LOCUINTEI ”, amplasat în intravilanul loc. Mineri, com.Somova T 12, A 155, nr.cad. 32860, judeţ Tulcea
CONSILIUL JUDEȚEAN TULCEA 2333/07.04.2016 “MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ DE TRANSPORT REGIONAL PE TRASEUL STEJARU-CERNA”
UAT BABADAG 2337/12.04.2016 “LUCRARI EXECUTIE RETEA DE APĂ POTABILĂ ŞI BRANSAMENTELE AFERENTE STR. STEJARULUI, STR. RAHOVEI, ORAS BABADAG, JUD. TULCEA”,
SBURLEA GEORGE MARIUS 2338/12.04.2016 „EXTINDERE LOCUINŢĂ ŞI SCHIMBAT ÎNVELITOARE”, propus a fi amplasat în intravilanul localităţii Greci, str. Crinului nr.3, com. Greci, jud. Tulcea
UAT BABADAG 2339/12.04.2016 “LUCRARI EXECUTIE RETEA DE CANALIZARE ŞI BRANSAMENTELE AFERENTE STR. STEJARULUI, STR. RAHOVEI, STR. GARII, STR. ION NITESCU, ORAS BABADAG, JUD. TULCEA
Pericleanu Grigore Ion 2359/ 25.04.2016 „CONSTRUIRE ALEE ACCES AUTO SI PIETONAL –ALEEA GEMMA”, propus în intravilanul Mun Tulcea, Str. Aleea Gemma
SC. DIMAS ACTIV SRL 2360/25.04.2016 “ REABILITARE HALE PENTRU CREȘTEREA PUILOR DE CARNE, ORAȘ BABADAG, JUDEȚUL TULCEA”, propus a fi amplasat  în intravilanul localității Babadag, str. Ciucurovei, nr. F.N, judeţul Tulcea
SC AVI BABADAG 2361/25.04.2016 „Reabilitare adaposturi si anexe pentru ferma avicola oras Babadag, jud. Tulcea”, propus a fi amplasat în intravilanul localitatii Babadag, str. Ciucurovei FN
I.I. TUDORICA IONUT  2373/05.05.2016 “FORAJ PUT DE MEDIE ADANCIME ” propus a se amplasa in jud. Tulcea  extravilanul com. Bestepe 
COMUNA BEIDAUD 2374/05.05.2016 „ÎMBUNĂTĂŢIRE STRĂZI DE PĂMÂNT PRIN ASFALTARE ÎN LOCALITATEA SARIGHIOL DE DEAL, JUDEŢUL TULCEA”, 
Primaria Comunei I.C.Bratianu 2378/10.05.2016

Canalizare Menajera In Sistem Centralizat Si Statie De Tratare Ape Uzate In Comuna I.C. Bratianu, Judetul Tulcea

COMUNA CASIMCEA 2382/11.05.2016 „REABILITARE ŞI MODERNIZARE ŞCOALA RĂZBOIENI, JUDEŢUL TULCEA”, propus a fi amplasat în intravilanul localităţii Rǎzboieni, str. Principală nr.25, com. Casimcea
O.U.A.I. DENISTEPE 2399/24.05.2016 „MODERNIZAREA ŞI REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE IRIGAŢII SPP9 – O.U.A.I. DENISTEPE – JUDEŢUL TULCEA”, propus în extravilanul comunelor Mihail Kogǎlniceanu şi Mihai Bravu
O.U.A.I. HAGILAREA 2401/24.05.2016 „MODERNIZAREA ŞI REABILITAREA SISTEMULUI DE IRIGAŢII – O.U.A.I. HAGILAREA – JUDEŢUL TULCEA”, propus în extravilanul comunei  Mihail Kogǎlniceanu
CONSILIUL JUDEŢEAN TULCEA  2405/30.05.2016 „LUCRĂRI DE INSTALAŢII ELECTRICE – ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ A PUNCTULUI „ÎNCHIDERE DEPOZIT DEŞEURI””, propus în intravilanul localitǎţii Isaccea, str. Câmpia Libertăţii nr. FN (T42, P497/30728)
COMUNA CARCALIU 2415/02.06.2016  Extinderea rețelei de alimentare cu apă potabilă în localitatea Carcaliu, comuna Carcaliu, judetul Tulcea
MANȚU CĂTĂLINA I.I 2434/16.06.2016 “ Construire put forat + bazin irigatii semiingropat ”  propus a fi amplasat în extravilanul localitatii Ceamurlia de Jos, T17, P70
ADMINISTRAŢIA REZERVAŢIEI BIOSFEREI DELTA DUNĂRII   2444/22.06.2016 „LUCRĂRI DE DECOLMATARE A LACURILOR DIN RBDD (LAC FORTUNA ŞI  LAC UZLINA)”, propus în extravilanul comunelor Maliuc şi Murighio
ERMALAI NICOLAE 2446/23.06.2016 „CONSTRUIRE LOCUINŢĂ TIP P”, propus a fi amplasat în intravilanul localităţii Greci, str. Aleea Cireşilor nr.5A, com. Greci
SIMION MARIAN reprezentant al SC PAVIMAX SRL 2447/24.06.2016 „CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO, GARAJ, ANEXE”, propus în intravilanul localitǎţii Greci, str. 1 Decembrie nr. 32, com. Greci
CN TEE TRANSELECTRICA – Sucursala de Transport Constanţa  2453/01.07.2016 PUŢ FORAT ALIMENTARE CU APĂ MENAJERĂ ÎN STAŢIA TULCEA VEST”, propus în intravilanul municipiului Tulcea (trup separat), Staţie Electricǎ 400/110KV Tulcea Ves
CAPITANEANU DANIEL 2454/04.07.2016 “ Construire locuinta tip P „ , amplasat in intravilanul localitatii Greci, str. Livezii, nr.8
CIUPERCA IULIAN  2473/22.07.2016  EXTINDERE RESTAURANT 2”, propus în localitatea Casimcea, str. Principala, nr.23, T33, Cc906/1
IORGU GH. VASILE APICULTURĂ I.I 2476/25.07.2016 “ Construire fabrică peleți” propus a fi amplasat în intravilanul localității Alba, comuna Izvoarele
TEODORESCU IONEL PFA 2478/25.07.2016 „CONSTRUIRE CLĂDIRE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢIE AUTOVEHICULE”, propus în intravilanul loc. Ceamurlia de Jos, str. Tineretului nr.5A, com. Ceamurlia de Jos
CANCIU GHEORGHE 2480/26.07.2016 ,, CONSTRUIRE ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ A EXPLOATAȚIEI AGRICOLE” cu  amplasamentul  propus în extravilanul orașului Isaccea, T57, P692/1, nr. cadastral 30911
MACAROF TIMOFEI  2482/27.07.2016

 SCHIMBARE ACOPERIS”, propus a fi amplasat în intravilanul localitatii Slava Rusă, ( T 5, P 88,89,90) comuna Slava Cercheză

SC ENEL DISTRIBUȚIE DOBROGEA SA 2487/28.07.2016 “RACORDARE LA REȚEAUA ELECTRICĂ A LOCULUI DE PRODUCERE CEEND NALBANT-ACASAM ENERGY ȘI VOLTAIC AVANGARD”, propus a fi amplasat  în intravilanul localității Trestenic ( T 26-A 727, lot 2, nr. Cad.32208)
RACHELEANU CATINCA ŞI RACHELEANU IONEL 2531/31.08.2016 CONSTRUIRE ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ”, propus a fi amplasat în intravilanul localităţii Jijila, str. Stadionului nr. 16, com. Jijila
SC. GRASA GARBAY SRL 2538/07.09.2016 “ CONSTRUIRE PLATFORMA BETONATA; L=10m, l=6 m ”, propus a se amplasa în extravilanul localității Mihai Bravu ( T 19, A 203)
COMUNA JIJILA 2539/08.09.2016 „MODERNIZAREA  RETELEI STRADALE SI A DRUMURILOR DE INTERES LOCAL, SAT JIJILA, COMUNA JIJILA, JUDETUL TULCEA”, propus a fi amplasat în intravilanul comunei Jijila, sat. Jijila, strada Telegraf Sud, strada Telegraf Nord, strada Victoriei, strada Salcamilor, teren apartinand domeniului public al comunei Jijila
SC ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA SA  2540/08.09.2016  RACORDARE LA RETEAUA ELECTRICA A LOCULUI DE CONSUM PERMANENT PEPINIERA PLANTATII DE FRUCTE SI STRUGURI DE MASA, DEPOZITARE SI PROCESARE STRUGURI APIRENI ”, propus în extravilanul municipiului Tulcea, T73, A 2127/1
PILICI GHEORGHE 2544/12.09.2016  CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL ”, propus în intravilanul jud.Tulcea, com.Casimcea, sat Razboieni, str.Principala, nr.59BIS 
SC CONEX TRANS SRL 2547/13.09.2016  AMENAJARE SPATIU ALIMENTATIE PUBLICA, TERASA SI REMODELARE FATADA ”, propus în intravilanul mun.Tulcea, str.Garii, nr.10-12, bl.5-6, sc.A
VODAFONE ROMANIA SA 2553/20.09.2016 ,,Instalare cablu FO subteran pentru conectare statie Enel in comuna Baia
P.F.A. POPAENE COCA CLAUDIA 2585/17.10.2016 CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO”, propus în intravilanul comunei Baia, str. Victoriei, nr. 6,T46, A1619, judeţul Tulcea
COMUNA GRECI 2587/17.10.2016 Extindere retea de alimentare cu apa si canalizare pe str. Granitului
S.C. MBS INVEST S.R.L 2588/17.10.2016 PUNCT DE TRECERE FRONTIERĂ ROMÂNIA – ISACCEA – ORLOVCA - UCRAINA propus a fi amplasat în extravilanul oraşului Isaccea, T5, Hc38, Cd42, Np42/1/3/30549
ARBDD 2596/20.10.2016 " Executie lucrari de reparatii capitale Ia cantonul Caraorman din
patrimoniul ARBDD"
S.C. PYO EUROPE S.R.L 2599/27.10.2016 ,,Construire ansamblu rezidenţial” - în intravilanul localităţii Tulcea, T61, A1775/9, A1775/10, nr. cad.8937/8940
IONESCU GEORGE SI IONESCU ANA  MARIA 2603/31.10.2016 „CONSTRUIRE LOCUINŢĂ PARTER  SI  IMPREJMUIRE  PROPRIETATE”, propus a se amplasa ȋn intravilanul comunei Slava Cercheză, satul Slava Cercheza, (T11, A66)
SC BYA INVEST SRL 2616/11.11.2016  RACORD ALIMENTARE CU APA+CANALIZARE MENAJERASI REFACERE IMBRACAMINTE STRADA ”, propus în intravilanul localitǎţii Tulcea, str.Viticulturii, nr.2 
DRAGOMIR TUDOREL 2617/11.11.2016 „CONSTRUIRE LOCUINTA TIP P”, propus a fi amplasat în intravilanul localitatii Greci, str.Frumusica, nr.12A
DELISTOIAN ELENA ŞI DELISTOIAN CONSTANTIN 2618/11.11.2016 „CONSTRUIRE LOCUINŢĂ”, propus a fi amplasat în intravilanul localităţii Jijila, str. Principalǎ nr. 171, com. Jijila (T76, CC2944, 2947, VH2945, 2946)
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CASIMCEA 2620/14.11.2016  Rețea alimentare cu apă în localitatea Cișmeaua Nouă”, propus a se amplasa în intravilanul localității Cișmeaua Nouă
SC ADAM AGRORENT SRL  2628/21.11.2016 „CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE CEREALE ”, amplasat în intravilanul loc. Jijila , str.Principala nr. 207
SC AGRIPADANA

2633/

24.11.2016

construire locuinta P+M si imprejmuire, situat in intravilanul loc. Ciucurova
RADACINA VIOLETA PFA 2648/05.12.2016  CONSTRUIRE AGROPENSIUNE”, propus în intravilanul jud.Tulcea, com.Topolog, str.Trandafirilor, nr.29
GALIMAN VASILE 2650/06.12.2016 construire remiza utilaje si birouri, propus a se realiza in intravilanul loc. Casimcea
SC FIDCO CONSULT SRL 2652/09.12.2016  CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICA”, propus în intravilanul localitǎţii Dunavatu de Jos, comuna Murighiol
SC FRUVINIS SA ISACCEA 2654/13.12.2016 imprejmuire provizorie a unui teren cu destinatia de livada, propus a se realiza in extravilanul localitatii Isaccea
S.C. TRIDENT S.R.L

2663/16.12.2016

 MODERNIZARE  ȘI REFUNCȚIONALIZARE HOTEL ESPLANADA”, propus a se amplasa în intravilanul localității  Tulcea, str. Portului, nr.1
SC BETOANE SI PREFABRICATE GL 2004 SRL 2664/19.12.2016  Construire statie prefabricate si betoane”, amplasat in in intravilanul orasului Macin, str. Viticultori, nr.13, lot.1
TUNSU MARIN 2668/20.12.2016 construire locuinta P+M propus a se realiza in intravilanul loc. Greci
2017
UAT Ciucurova 01/03.01.2017 „Reabilitare Scola Gimnaziala Corp 2 in Comuna Ciucurova ”, propus a se realiza în intravilanul comunei Ciucurova, judeţul Tulcea
UAT Ciucurova 02/03.01.2017 „Reabilitare Scola Gimnaziala Corp 2 in Comuna Ciucurova ”, propus a se realiza în intravilanul comunei Ciucurova, judeţul Tulcea„Reabilitare Scoala Gimnaziala Corp 1 in Comuna Ciucurova ”, propus a se realiza în intravilanul comunei Ciucurova, judeţul Tulcea
MOISE MARIAN 03/03.01.2017 construire anexa, proiect propus a se realiza in intravilanul loc. Greci
ARBDD 16/25.01.2017 LUCRĂRI DE DECOLMATARE A PRINCIPALELOR CANALE ŞI GÂRLE PESCĂREŞTI DIN DELTA DUNĂRII, jud. Tulcea - ETAPA II / 2007 – Rest de executat”, propus a se realiza în extravilanul comunei Maliuc, jud. Tulcea
ARBDD

17/25.01.2017

 

„Lucrări de decolmatare a canalelor, japșelor și gârlelor în scopul asigurării accesului la comunitățile locale și a alimentării complexelor din Delta Dunării Județul Tulcea”, propus a se realiza în extravilanul comunelor C.A. Rosetti, Chilia Veche, Crișan, Jurilovca, Murighiol, Pardina, Sf. Gheorghe  si  UAT Sulina,  jud. Tulcea
SC EDILITAR GRECI SRL 27/01.02.2017 „Construire sopron pentru utilaje si padocuri pentru materiale ”, propus a se realiza în intravilanul comunei Greci, judeţul Tulcea
SIMA GHERGHINA 28/02.02.2017 „Construire locuință”, propus a se realiza în intravilanul sat Jijila, com. Jijila, str. Orizontului, nr.4, judeţul Tulcea
SC ENGIE ROMANIA S.A 50/14.02.2017 „Branșament gaze naturale”, propus a se realiza în intravilanul comunei Jijila, str. Primăverii, nr. 59, judeţul Tulcea
Dalcaran Gabriel

55/

20.02.2017

extinderea retelei de alimentare cu apa de pe Aleea Livezilor pentru racordarea la reteaua de apa si canalizare a imobilului si refacere imbracaminte stradala, propus a fi amplasat in intravilanul localitatii Tulcea str. Livezilor nr. 9
TREANTA NICOLAE si TREANTA CONSTANDA

80/

07.03.2017

Construire locuinta tip P, intravilan Greci
GRIGORAS PAUL AURELIAN PFA

86/

09.03.2017

Grajd ovine si platforma de gunoi, propus a fi amplasat in comuna Niculitel
STANCIU TUDOREL si STANCIU VIORICA

94/

14.03.2017

construire locuinta tip P si anexe gospodaresti, in intravilanul localitatii Greci
UPC Romania

103/

16.03.2017

Dezvoltare rețea de telecomunicații în intravilanul comunei Jijila, județul   Tulcea " propus a se realiza în intravilanul și etxravilanul localității Jijila , judeţul Tulcea
UPC Romania

104/

16.03.2017

" Dezvoltare rețea de telecomunicații în intravilanul localității Greci , județul Tulcea "propus a se realiza în intravilanul și etravilanul localității Greci, judeţul Tulcea
HARALAMBIE MIHAI şi HARALAMBIE VALENTINA  

105/

16.03.2017

„Construire locuință P+M”, propus a se realiza în intravilanul localităţii Slava Cercheză, com Slava Cercheză, UTR nr. 2, zona de locuinţe (L), subzona locuinţe (Lm), identificat prin nr. topografic  T11, A66 , lot 1, judeţul Tulcea
SC ENGIE ROMANIA S.A. pentru Banea Gheorghe

112/

21.03.2017

„Branșament gaze naturale”, propus a se realiza în intravilanul comunei Jijila, str. Orizontului, nr. 1, judeţul Tulcea
SC ENGIE ROMANIA S.A. pentru Arghir Costel

113/

21.03.2017

„Branșament gaze naturale”, propus a se realiza în intravilanul comunei Jijila, str. Aleea Ghețăriei, nr. 6, judeţul Tulcea
Badalan Constantin

140/

04.04.2017

„Desfiintare locuinta si anexe gospodaresti ”, propus a se realiza în intravilanul comunei Greci, str. Nufarului, nr. 8, judeţul Tulcea
Stamate Valentin

141/

04.04.2017

„Demolare locuință  ”, propus a se realiza în intravilanul comunei Greci, str. Locomotivei, nr. 10, judeţul Tulcea
Chirvasuta Georgeta

155/

11.04.2017

„Construire Cafe bar la parter și locuință la mansardă” propus a se realiza în intravilanul comunei Greci, str. Carabalu, nr. 1, judeţul Tulcea
Matei George Radu

174/

18.04.2017

„Construire locuinta TIP P  ”, propus a se realiza în intravilanul comunei Greci, str. Alunului, nr. 10, judeţul Tulcea
UAT Greci

188/

02.05.2017

Asfaltare strada Granitului ”, propus a se realiza în intravilanul comunei Greci, judeţul Tulcea
UAT Greci

189/

02.05.2017

„Achizitie, montaj mobilier stradal si amenajare spatii verzi, strada Granitului ”, propus a se realiza în intravilanul comunei Greci, judeţul Tulcea
UAT Greci

190/

02.05.2017

„Amenajare acces pietonal și piste de biciclete strada Granitului ”, propus a se realiza în intravilanul comunei Greci, judeţul Tulcea
Monciu Florin

191/

02.05.2017

„Compartimentare locuinta si schimbare acoperis  ”, propus a se realiza în intravilanul comunei Greci, str. Granitului, nr.16, judeţul Tulcea
Popa Delia Roxana

247/

23.05.2017

„Extindere locuinta si refacere acoperis cu aceeasi invelitoare  ”, propus a se realiza în intravilanul comunei Greci, strJandaru, nr. 31, judeţul Tulcea
PRICOPE MARCEL

248/

23.05.2017

„Construire locuinta tip P+M  ”, propus a se realiza în intravilanul comunei Greci, str. Bisericii, nr.21, judeţul Tulcea
SC XANNAT MINERALS SRL

251/

23.05.2017

Amenajare fundație aferentă cântar auto K202, 16m/80t/20 kg și amplasare cabină dispecerat”, propus a se realiza în extravilanul comunei Turcoaia, T29, P183, judeţul Tulcea
Pilaf Dorin

255/

25.05.2017

„Construire locuinta P+M  ”, propus a se realiza în intravilanul comunei Jijila, str. Principala, nr. 52-54
Banea Marian

274/

30.05.2017

„Desfiintare constructie corp C2 si partial corp C3  ”, propus a se realiza în intravilanul comunei Greci, str. Telegraf Sud, nr. 20, judeţul Tulcea
ADMINISTRATIA REZERVATIEI BIOSFEREI DELTA DUNARII 

286/

06.06.2017

“SISTEM DE MONITORIZARE ȘI MODELARE HIDRAULICĂ ÎN REZERVAȚIA BIOSFEREI  DELTA DUNĂRII propus a se realiza in extravilanul comunelor Beștepe, C.A. Rosetti, Chilia Veche, Crișan, Isaccea, Jurilovca, Maliuc, Murighiol, Pardina, Sf. Gheorghe  și  UAT Sulina, județul Tulcea
MĂNĂSTIREA DE MAICI VOVIDENIA

296/

12.06.2017

" ANSAMBLU DE CHILII ŞI ANEXE PENTRU MĂNĂSTIREA VOVIDENIA, LOCALITATEA SLAVA RUSĂ,  JUD. TULCEA"propus a se realiza în intravilan, comuna Slava Cercheză, sat Slava Rusă, identificat prin nr. topografic T-45, P2415, 2416, 2417, 2418,  judeţul Tulcea
COMUNA SLAVA CERCHEZĂ

297/

12.06.2017

"REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE ŞI DOTARE AŞEZĂMÂNT  CULTURAL DIN LOCALITATEA SLAVA CERCHEZĂ,  JUD. TULCEA"propus a se realiza în intravilan, localitatea Slava Cercheză, com Slava Cercheză, str. Principală, identificat prin nr. topografic  P, în U.T.R. 1, zona instituţii şi servicii publice , judeţul Tulcea
COMUNA SLAVA CERCHEZĂ

298/

12.06.2017

"MODERNIZARE CĂMIN CULTURAL IN LOCALITATEA SLAVA RUSĂ, COMUNA SLAVA CERCHEZĂ,  JUD. TULCEA"propus a se realiza în intravilan, sat Slava Rusă, com. Slava Cercheză, în U.T.R. 1, zona de locuinţe (L), subzona de locuinţe (Lm),  identificat prin nr. topografic  T, judeţul Tulcea
Urtoi Dumitru si Urtoi Viorica

299/

13.06.2017

„Construire locuinta tip P+1E  ”, propus a se realiza în intravilanul comunei Greci, str. Aleea Ursului, nr.11, judeţul Tulcea
SC IANIS IMPEX SRL.  

317/

19.06.2017

proiectul „ CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE”, propus în intravilanul mun.Tulcea, str.Barajului, nr.36A-38
COMUNA SLAVA CERCHEZA

318/

21.06.2017

"MODERNIZARE STRĂZI IN COMUNA SLAVA CERCHEZĂ,  JUD. TULCEA"propus a se realiza in intravilan, com Slava Cercheză, sat Slava Cercheză, U.T.R. 1 şi U.T.R. 2 şi sat Slava Rusă, U.T.R. 1 şi U.T.R. 2, judeţul Tulcea
Surdu Viorel

319/

21.06.2017

„Construire locuinta tip P+1E ”, propus a se realiza în intravilanul comunei Jijila, str. Victoriei, nr. 40, judeţul Tulcea
Sava Ioan

345/

30.06.2017

„Desfiintare constructie corp C3  ”, propus a se realiza în intravilanul comunei Jijila, str. Principala, nr. 24, judeţul Tulcea
GHEORGHE CONSTANTIN 

354/

04.07.2017

„Construire garaj”, propus a se realiza în intravilanul localităţii Ciucurova, com Ciucurova, str. Principală,  judeţul Tulcea, identificat prin nr. topografic  T35, P1244
CORNEI IULIAN

355/

05.07.2017

„Construire locuinţă P+M”, propus a se realiza în intravilan, loc. Slava Cercheză, str. Jidina, nr. 672, com. Slava Cercheză, judeţul Tulcea, identificat prin: T12, P 548, 549, 550, nr. cad. 31159
SC EUROESTPHARM SRL

356/

05.07.2017

Construire spatiu comecial TIP P” propus a se realiza în intravilanul comunei Jijila, str. Principala, nr. 98A, judeţul Tulcea
SC EUROESTPHARM SRL

357/

05.07.2017

„Construire spatiu comecial” propus a se realiza în intravilanul comunei Greci,str. 1 Decembrie, nr. 2B, judeţul Tulcea
SC ENGIE ROMANIA S.A. pentru Andrei Sanda

358/

05.07.2017

„Branșament gaze naturale”, propus a se realiza în intravilanul comunei Jijila, str. Eternitatii, nr. 15, judeţul Tulcea
SC ENGIE ROMANIA S.A. pentru Rusu Stefan

359/

05.07.2017

„Branșament gaze naturale”, propus a se realiza în intravilanul comunei Jijila, str. Primaverii,  nr. 80, judeţul Tulcea
SC ENGIE ROMANIA S.A. pentru Chiriac Ionel

360/

05.07.2017

„Branșament gaze naturale”, propus a se realiza în intravilanul comunei Jijila, str. Victoriei, nr. 18, judeţul Tulcea
SC ENGIE ROMANIA S.A. pentru Encica Daniela

361/

05.07.2017

„Branșament gaze naturale”, propus a se realiza în intravilanul comunei Jijila, str. Principala,  nr. 87, judeţul Tulcea
UAT ORAS ISACCEA 

371/

10.07.2017

IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII DE ACCES LA EXPLOATATII AGRICOLE DIN ZONA SAON ”, propus în extravilanul oras Isaccea, jud.Tulcea
PFA TURTOI ION 

372/

10.07.2017

 CONSTRUIRE PLATFORMA INDIVIDUALA DEPOZITARE GUNOI PASARI”, propus în intravilanul com.Niculitel, str.Mica, nr.4, jud.Tulcea
Adamache Constantin

373/

11.07.2017

„Desfiintare constructie corp C1 si C2”, propus a se realiza în intravilanul comunei Jijila, str. Principala, nr. 45, judeţul Tulcea
Muscalu Lucica și Anton Adrian

374/

11.07.2017

„Extindere locuință și refacere acoperiș”, propus a se realiza în intravilanul comunei Greci, str. Primăverii, nr. 9, judeţul Tulcea
SC E-DISTRIBUTIE pentru S.C. ONO-VAL S.R.L

412/

25.07.2017

RACORDARE  LA  RETEA  ELECTRICA  A  OBIECTIVULUI  PENSIUNE  TURISTICA”, propus a se amplasa în  intravilanul comunei Murighiol, satul Murighiol,  str. Nordului,  jud.Tulcea
E-DISTRIBUȚIE DOBROGEA SA

414/

25.07.2017

„Racordare la rețeaua electrica a  locului de consum <Fabrica de brichetare>, SC AGRIDAS INTERCOM SRL”, propus a se realiza în intravilanul comunei Greci, str. 1 Decembrie, nr. 58, judeţul Tulcea
ARBDD

423/

27.07.2017

„Asigurarea unui statut favorabil de conservare pentru salvarea de la extincție a populației de nurcă europeană – Mustela lutreola (specie de interes comunitar, critic periclitată) – din România – SAVE E-MINK-RO(2017-2020)”, propus a se realiza în extravilanul comunelor Maliuc, Pardina, Sfantu Gheorghe si Sarichioi, judeţul Tulcea
S.C. L.T.A. MONDIAL S.R.L 

429 /

31.07.2017

“ DEZVOLTAREA  ACTIVITĂȚII  S.C. LTA MONDIAL S.R.L. ÎN COMUNA BAIA, JUDEȚUL TULCEA” propus a fi amplasat în intravilanul comunei Baia, satul Baia, str. Republicii, nr. 2D, sau identificat prin F12, T35, P1504,  intravilanul jud Tulcea
Matetovici Antonel si Matetovici Georgiana

432/

01.08.2017

„Construire locuinta P+M  ”, propus a se realiza în intravilanul comunei Greci, str. Calea Ferata, nr. 7, judeţul Tulcea
Comuna Murighiol

433/

01.08.2017

„Iluminat stradal zona camping, localitatea Murighiol ”, propus a se realiza în intravilanul  si partial extravilanul comunei Murighiol, judeţul Tulcea
SC VODAFONE ROMANIA SA

435/

02.08.2017

„Conectare site 9131 Macin cu un cablu de fibra optica”, propus a se realiza în intravilan si extravilan Macin si extravilan Jijila, judeţul Tulcea
SC TULCEA GAZ SA  

436/

02.08.2017

 REŢEA GAZE  NATURALE  PRESIUNE REDUSA  SI REFACERE IMBRACAMINTE  STRADA ”, propus în intravilanul localitǎţii Tulcea, str.Aleea Viitorului
S.N.T.G.N TRANSGAZ SA MEDIAS

441/

03.08.2017

PUNERE IN SIGURANTA CONDUCTA TRANZIT 3 ZONA CEAMURLIA DE SUS ”, propus în extravilanul sat  Ceamurlia de Sus, com.Baia
S.N.T.G.N TRANSGAZ SA MEDIAS

442/

03.08.2017

PUNERE IN SIGURANTA CONDUCTA TRANZIT 1 ZONA CAMENA  ”, propus în extravilanul sat Camena, com.Baia
Chivu Constantin

457/

08.08.2017

„Construire gard din BCA pe acelasi amplasament”, propus a se realiza in intravilanul comunei Greci, str. Frumusica, nr. 21judeţul Tulcea
MIHAILOV SAVA

459/

09.08.2017

„CONSTRUIRE LOCUINŢĂ SUBSOL-PARTER-ETAJ MANSARDAT, CU MONTAJ DE PANOURI SOLARE TERMICE ŞI FOTOVOLTAICE PE ACOPERIŞ”, propus a se realiza în intravilan, loc. Slava Rusă, com. Slava Cercheză, judeţul Tulcea, identificat prin  nr. topografic: T30, P-1443/2A T-44, P-2374,2375,2376
STEFAN ION GABRIEL

474/

16.08.2017

„Construire locuinţă P+1E”, propus a se realiza în intravilan, loc. Neatârnarea, com. Beidaud, judeţul Tulcea, identificat prin nr. topografic T14, V203, A204, Cc205, nr. cad. 31901
CARA MATRONA

475/

16.08.2017

„Schimbare acoperiş”, propus a se realiza în intravilan, loc. Slava Cercheză, str. Cetăţii, nr. 703, com. Slava Cercheză, judeţul Tulcea, identificat prin: T-13, P-850, 851, nr. cad. 31211
Matetovici Antonel si Matetovici Georgiana

499/

24.08.2017

Desființare locuință ”, propus a se realiza în intravilanul comunei Greci, str. Calea Ferata, nr. 7, judeţul Tulcea
Petrea Dumitra

500/

24.08.2017

„Extindere locuinta si anexa, modificare acoperis si extindere magazie, intravilan comuna Greci, str. Parcul National, nr. 24 judeţul Tulcea
Balan Mihail Vasile

501/

24.08.2017

„Construire locuinta tip P+M si anexa gospodareasca tip P”, propus a se realiza în intravilanul comunei Greci, str. Sanatatii, nr. 12, judeţul Tulcea
Comuna Jijila

502/

24.08.2017

„Demolare clădire percepție + cameră agricolă” propus a se realiza în intravilanul comunei Jijila
S.C.  E - DISTRIBUTIE  DOBROGEA  S.A. 

509/

29.08.2017

IMBUNATATIRE  NIVEL TENSIUNE  LEA JT, LOCALITATEA TULCEA – ZONA VARARIEI BALTA”, propus a se amplasa în intravilanul orasului Tulcea, Cartier Vararie Balta, județul Tulcea
PARTEBUNA SORIN PFA

513/

30.08.2017

AMENAJARE  PLATFORMA  DEJECTII SOLIDE”, propus a se amplasa în extravilanul comunei Sarichioi, județul Tulcea
SC TULCEA GAZ SA  

514/

30.08.2017

RETEA  GAZE  NATURALE   PRESIUNE  REDUSA  SI REFACERE IMBRACAMINTE  STRADA”, propus a fi amplasat în intravilanul localitǎţii TULCEA, Intrarea LIVEZILOR I, judetul Tulcea
ȚEPELUȘ MARIANA 

546/

06.09.2017

„EXTINDERE LOCUINȚĂ ȘI Construire ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ ”, propus a se realiza în intravilanul comunei Greci,  jud. Tulcea
MANOLACHE MARIUS 

547/

06.09.2017

„Construire casă de vacanță parter + mansardă ”, propus a se realiza în intravilanul comunei Slava Cercheză,  jud. Tulcea
SC TULCEA GAZ SA  

561/

13.09.2017

RETEA  GAZE  NATURALE   PRESIUNE  REDUSA  SI  REFACERE  IMBRACAMINTE  STRADA”, propus a fi amplasat în intravilanul localitǎţii TULCEA, Str. Horia
SC TULCEA GAZ SA  

562/

13.09.2017

EXTINDERE  RETEA  GAZE  NATURALE   PRESIUNE REDUSA  SI REFACERE IMBRACAMINTE  STRADA”, propus a fi amplasat în intravilanul localitǎţii TULCEA, str. Closca
SC TULCEA GAZ SA  

563/

13.09.2017

RETEA  GAZE  NATURALE   PRESIUNE  REDUSA  SI REFACERE  IMBRACAMINTE STRADA”, propus a fi amplasat în intravilanul localitǎţii TULCEA, Str. Crisan
PFA  NEMTANU  NELA

575/

18.09.2017

CONSTRUIRE  COMPLEX  PRESTARI  SERVICII SI  IMPREJMUIRE”, propus a se amplasa în intravilanul comunei Frecatei, sat Cataloi, str. Celic, nr. 2, județul Tulcea
S.C. E- DISTRIBUTIE  DOBROGEA 

580/

20.09.2017

CRESTERE NIVEL DE SIGURANTA ZONA DELTA MURIGHIOL-DUNAVAT, JUD. TULCEA”, propus a se amplasa partial intravilan si partial extravilan in satul Murighiol, comuna Murighiol, județul Tulcea
COMUNA SLAVA CERCHEZĂ

582/

20.09.2017

" CONSTRUIRE PIAŢĂ ÎN LOCALITATEA SLAVA CERCHEZĂ,  JUD. TULCEA "propus a se realiza în intravilan, loc. Slava Cercheză, com. Slava Cercheză, în U.T.R. 1, Zona de locuinţe (L), subzona de locuinţe (Lm), identificat prin nr. topografic T20, P-1371/1
COMUNA SLAVA CERCHEZĂ

583/

20.09.2017

" CONSTRUIRE PIAŢĂ ÎN LOCALITATEA SLAVA RUSĂ, COMUNA SLAVA CERCHEZĂ,  JUD. TULCEA "propus a se realiza în intravilan, loc. Slava Rusă, com. Slava Cercheză, în U.T.R. 1, Zona de locuinţe (L), subzona de locuinţe (Lm), identificat prin nr. topografic T33, P-1896
SC MACIN GAZ SA 

585/

21.09.2017

LUCRARI DE  EXTINDERE RETEA  DE DISTRIBUTIE GAZE  NATURALE   SI  BRASAMENTE LA RETEA  - ORAS  MACIN”, propus a fi amplasat în intravilanul orasului Macin, str. Eternitatii, nr.19, judetul Tulcea
GHEORGHE LUMINIŢA

591/

25.09.2017

„RACORDARE ENERGIE ELECTRICĂ LOCUINŢĂ”, propus a se realiza în intravilanul  loc. Luncaviţa, str. Codrului, nr. 3
GUREI HRISTINA APICULTURA PFA

593/

25.09.2017

„CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICA „HRISTINA”, propus în intravilanul sat Slava Rusa, com. Slava Cercheza,  jud.Tulcea
SC TULCEA GAZ SA 

600/

27.09.2017

RETEA  GAZE  NATURALE   PRESIUNE  REDUSA  SI REFACERE IMBRACAMINTE STRADA”, propus a fi amplasat în intravilanul localitǎţii TULCEA, str. Tunsului, Domnita Balasa
ILINCA MARIAN 

626/

05.10.2017

 CONSTRUIRE LOCUINTA SI AMPLASARE STATIE GPL 1750L”, propus în intravilanul sat Dunavatu de Jos, com.Murighiol
STOICA IONEL

646/

11.10.2017

„Construire Anexă C2”, propus a se realiza în intravilan, loc. Slava Rusă, str. Principală, com. Slava Cercheză
Comuna Greci

647/

11.10.2017

„Modernizare drumuri locale în comuna Greci, Județul Tulcea”, propus a se realiza în intravilanul comunei Greci
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TURCOAIA

649/

11.10.2017

AMENAJARE PARCARE SI LOC DE JOACA PENTRU COPII”, propus a se amplasa in intravilanul comunei Turcoaia, sat Turcoaia, județul Tulcea
IACOB  ION  APICULTURA P.F.A

660/

17.10.2017

„CONSTRUIRE PLATFORMA DE DEPOZITARE DESEURI  ANIMALIERE”, propus a se amplasa în intravilanul com. Topolog, sat Topolog,  str. Trandafirilor, nr.44, judetul Tulcea
Tunsu Alexandru

664//

17.10.2017

„Desființare anexe gospodărești C3 si C4 ”, propus a se realiza în intravilanul comunei Greci, str. Bujorului, nr. 13 B
Tunsu Alexandru

665/

17.10.2017

„CONSTRUIRE: EXTINDERE PARTER LA LOCUINŢA EXISTENTĂ”, propus a se realiza în intravilanul comunei Greci, str. Bujorului, nr, 13B
COMUNA CIUCUROVA  

688/

24.10.2017

AMENAJARE TEREN DE SPORT MULTIFUNCŢIONAL ÎN LOCALITATEA CIUCUROVA,  JUD. TULCEA "propus a se realiza în intravilan, loc. Ciucurova, str. Principală, com. Ciucurova, judeţul Tulcea, identificat prin F12, T30, Cc877, nr. cadastral 31611
SC ENGIE ROMANIA S.A. pentru Bejenaru Dimitrie Alin

689/

24.10.2017

„Branșament gaze naturale”, propus a se realiza în intravilanul comunei Jijila, str. Granitului,nr. 47 A
SC ENGIE ROMANIA S.A. pentru Closca Constantin

690/

24.10.2017

„Branșament gaze naturale”, propus a se realiza în intravilanul comunei Jijila, str. Principala, nr. 23
SC ENGIE ROMANIA S.A. pentru Rica Gheorghe

691/

24.10.2017

„Branșament gaze naturale”, propus a se realiza în intravilanul comunei Jijila, str. Granitului,nr. 36
SC ENGIE ROMANIA S.A. pentru Chiriac Alexandru

692/

24.10.2017

„Branșament gaze naturale”, propus a se realiza în intravilanul comunei Jijila, str. Salcamilor, nr. 7
Malacu Vasile

693/

24.10.2017

BRANSAMENT GAZE NATURALE”, propus a se realiza în intravilanul comunei Jijila, str. Miorita, nr, 34
SC ENGIE ROMÂNIA SA pentru GERU SANDU

697/

24.10.2017

„BRANȘAMENT GAZE NATURALE”, propus a se realiza în intravilanul localității Jijila, str. Primăverii nr.60A
SC ENGIE ROMÂNIA SA pentru PINTILIE CONSTANTIN

698/

24.10.2017

„BRANȘAMENT GAZE NATURALE”, propus a se realiza în intravilanul localității Jijila, str. Eternității nr.11
COMUNA JIJILA

699/

24.10.2017

"CONSTRUIRE PIAŢĂ ÎN COMUNA JIJILA,  JUD. TULCEA"propus a se realiza în intravilanul localității Jijila, piața Horei identificată prin nr. cadastral 30071 sau T43, CC 1890
ADMINISTRAȚIA REZERVAȚIEI BIOSFEREI DELTA DUNĂRII 

700/

24.10.2017

Măsuri pentru asigurarea unui statut favorabil de protecție și conservare a habitatelor și speciilor periclitate în Rezervația Biosferei Delta Dunării în context internațional (2017-2022)”propus a se realiza în perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării
SC ENGIE ROMÂNIA SA pentru MANOLE IORDAN

703/

25.10.2017

„BRANȘAMENT GAZE NATURALE”, propus a se realiza în intravilanul localității Jijila, str. Gloriei, nr.24
SC ENGIE ROMÂNIA SA pentru TOADER GHEORGHE

704/

25.10.2017

„BRANȘAMENT GAZE NATURALE”, propus a se realiza în intravilanul localității Jijila, Telegraf Nord nr.58
Sima Gherghina

704/

25.10.2017

„BRANSAMENT GAZE NATURALE”, propus a se realiza în intravilanul comunei Jijila, str. Orizontului, nr.4
Sava Petrica

705/

25.10.2017

„BRANSAMENT GAZE NATURALE”, propus a se realiza în intravilanul comunei Jijila, str. Tineretului, nr, 92
SC TULCEA GAZ SA

724/

26.10.2017

RETEA  GAZE  NATURALE PRESIUNE REDUSA SI REFACERE IMBRACAMINTE STRADA”, propus a fi amplasat în intravilanul localitǎţii TULCEA, str. Malcoci - Jupiter
S.C. PESCARUL  MURIGHIOLEAN  S.R.L. - reprezentat prin CUCERENCU MARIAN

734/

30.10.2017

„CONSTRUIRE  SI  DOTARE  AGROPENSIUNE  TURISTICA”  propus a se amplasa ȋn intravilanul satului Murighiol
COMUNA  BAIA 

737/

31.10.2017

MODERNIZARE SI REABILITARE TRAMA STRADALA IN INTRAVILANUL LOCALITATII CEAMURLIA DE SUS, COMUNA BAIA, JUDETUL TULCEA”, propus a se amplasa în intravilanul comunei Baia, sat Ceamurlia de Sus 
COMUNA SLAVA CERCHEZĂ

741/

01.11.2017

"REABILITARE ŞI MODERNIZARE DISPENSAR COMUNA SLAVA CERCHEZĂ,  JUD. TULCEA "propus a se realiza în intravilan, com Slava Cercheză, satul  Slava Cercheză, str. Principală
ADMINISTRAȚIA REZERVAȚIEI BIOSFEREI DELTA DUNĂRII 

750/

02.11.2017

“Dezvoltarea stației de monitorizare a peștilor migratori – sturioni și scrumbie, Isaccea (ANADROM)” propus a se realiza în perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării
comuna Cerna

768/

07.11.2017

LUCRARI DE CONSTRUCTII DE ZID DE SPRIJIN SI PARCARE IN COMUNA CERNA, JUDETUL TULCEA”, propus a se amplasa in intravilanul comunei Cerna, sat Cerna
COMUNA CASIMCEA

790/

10.11.2017

MODERNIZAREA ȘI DOTAREA ILUMINATULUI PUBLIC ÎN COMUNA CASIMCEA, JUDEȚUL TULCEA" propus a se realiza în intravilan comuna Casimcea și localitățile Rahman, Războieni, Haidar, Cișmeaua Nouă
UAT-MUNICIPIUL TULCEA

800/

15.11.2017

REABILITARE  L.T.E. SI SISTEM  RUTIER - STR TUDOR VLADIMIRESCU   MUNICIPIUL  TULCEA”, propus a fi amplasat în intravilanul localitǎţii Tulcea, str. Tudor Vladimirescu
Ceoran Georgeta

814/

21.11.2017

„Construire locuinta tip P ”, propus a se realiza în intravilanul comunei Greci, str. Narciselor, nr. 12C
SC Terminus SRL

823/

24.11.2017

„CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO ECOLOGICA” propus a fi amplasat in intravilanul loc. Tulcea, str. Barajului, FN, NC. 40140
Cohin Catalin Gabriel PFA

827/

24.11.2017

„Construire Unitate Agroindustriala” propus a fi amplasat in intravilanul loc. Plopul, str. Soarelui, nr. 111, com. Murighiol
Baluta Ioan Cosmin

830/

27.11.2017

Desființare anexe gospodărești”, propus a se realiza în intravilanul comunei Greci, str. Florilor, nr. 40
Baluta Ioan Cosmin

831/

27.11.2017

„Extindere locuință și refacere acoperiș ”, propus a se realiza în intravilanul comunei Greci, str. Florilor, nr. 40
PRIMĂRIA COMUNEI STEJARU

836/

29.11.2017

„MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC ÎN LOCALITATEA VASILE ALEXANDRI, COMUNA STEJARU, JUDEȚUL TULCEA”, propus a se realiza în intravilanul localității Vasile Alexandri, comuna Stejaru
PRIMĂRIA COMUNEI STEJARU

837/

29.11.2017

„MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC ÎN LOCALITATEA MINA ALTÂN-TEPE, COMUNA STEJARU, JUDEȚUL TULCEA”, propus a se realiza în intravilanul localității Mina Altân-Tepe
Nicoara Andreea Madalina si Nicoara Valentin.

840/

29.11.2017

„Construire locuinta individuala”, propus a se realiza în intravilanul comunei Jijila, str. Principala, nr. 54
Comuna Greci

844/

04.12.2017

„Construire sala sport scolara”, propus a se realiza în intravilanul comunei Greci
Sandu Alexandru Ciprian I.I.

845/

05.12.2017

,,Modernizare Exploatatie Agricola ( achizitie masini si utilaje agricole ) Spatiu de Procesare micro FNC” , propus a se  amplasa în intravilan com. Ceamurlia de Jos, loc Ceamurlia de Jos, str. Transformatorului, nr. 3
SC HERCINIC GARDEN SRL

846/

05.12.2017

,PROIECT – DEZVOLTARE AGROPENSIUNE TURISTICA-HERCINIC GARDEN-IN SAT GRECI, COM. GRECI, JUD. TULCEA”amplasat în intravilanul loc. Greci, str. Lalelelor, nr. 7,cf. 30105, T92, P2395,2395/1, 2397, 2398, nc. 1166 
PFA DUMITRU EUGENIA ZOOTEHNIE

849/

07.12.2017

PLATFORMA DEPOZITARE A GUNOIULUI  ”, propus în intravilanul sat Sarighiol de Deal, com.Beidaud
COMUNA LUNCAVITA

853/

08.12.2017

MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL IN COMUNA LUNCAVITA, JUDETUL TULCEA”, propus în intravilanul  com.Luncavita si sat Rachelu
COMUNA LUNCAVITA

855/

08.12.2017

ASFALTAREA DRUMURILOR DE INTERES LOCAL IN COMUNA LUNCAVITA, JUDETUL TULCEA”, propus în intravilanul  com.Luncavita si sat Rachelu
S.C. ARIA CONCEPT S.R.L

860/

11.12.2017

„ANSAMBLU LOCUINȚE COLECTIVE, BIROURI, SPATII COMERCIALE, ALIMENTATIE PUBLICA, PARCAJE, AMENAJARI EXTERIOARE, SPATII VERZI”, propus a se amplasa în extravilanul localității Tulcea,  str. Barajului
ROŞCA DUMITRU 856/11.12.2017 „DEMOLARE CONSTRUCŢII”, propus a se realiza în intravilan, loc. Fântâna Mare, com. Ciucurova
LICA TUDOREL APICULTURA PFA

859/

11.12.2017

CONSTRUIRE  AGROPENSIUNE”  propus a se amplasa ȋn intravilanul satului Cataloi, comuna Frecatei, str. Principala, nr. 35
SC GEOMAR GROUP SRL

1682/15.10.2014 

rev

11.10.2017

modificari de tema aduse in timpul executiei la autorizatia de construire nr. 630/2014- amenajare spatii comerciale, propus a fi amplasat in intravilanul loc Tulcea, str. Gavrilov Corneliu 162
COMUNA BAIA

864/

12.12.2017

CONSTRUIRE SI DOTARE CAMIN CULTURAL IN LOCALITATEA BAIA, JUDETUL TULCEA-STUDIU DE FEZABILITATE”, propus a se amplasa in intravilanul comunei Baia, sat Baia, str. Republicii, nr. 40
DRAGUTA STELIAN PFA

867/

13.12.2017

"MODERNIZARE CONSTRUCTII EXISTENTE SI SCHIMBARE DESTINATIE IN AGROPENSIUNE ”, propus în intravilanul sat Sarinasuf, com.Murighiol
COMUNA LUNCAVITA

868/

13.12.2017

EXTINDERE SURSA APA IN COMUNA LUNCAVITA, JUDETUL TULCEA”, propus în intravilanul com.Luncavita
S.C. AGROVASI IMPEX S.R.L

895/

28.12.2017

„INFIINTARE PLANTATIE DE ALUNE, PUT FORAT SI IMPREJMUIRE”, propus a se amplasa în extravilanul localității Nicolae Balcescu, com. Nalbant
LOLA DIMI PFA

896/

28.12.2017

,EXTINDERE LOCUINTA  SI SCHIMBAREA DESTINATIEI IN AGROPENSIUNE”, propus a se amplasa în intravilanul loc. Agighiol