Back

NOTIFICARE PREALABILĂ pentru nerespectarea prevederilor Autorizației Integrate de Mediu nr. 2/26.04.2011, emisă de către A.R.P.M. Galați, pentru punctul de lucru din com. Smâdan, str. Cuza Vodă, nr. 17, titular S.C. CAZACIOC &CO S.R.L.