Back

Ghiduri sectoriale pentru evaluarea impactului asupra mediului

 

Ghiduri sectoriale pentru Evaluarea Impactului asupra Mediului

Nr.crt Denumire ghid Vizualizare
1  Captarea apelor subterane şi sisteme de alimentare cu apă  
2  Staţii pentru epurarea apelor uzate şi reţele de canalizare 
3

 Proiecte pentru sisteme de management integrat al deşeurilor

 
4  Proiecte de construcţie de autostrăzi şi drumuri  
5  Proiecte de construcţie de căi ferate  
6 Proiecte pentru instalaţii de desulfurare a gazelor de ardere aplicate instalaţiilor mari de ardere
7

 Lucrări pentru prevenirea şi protecţia împotriva inundaţiilor